Škola‎ > ‎

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Němcová - školní metodik prevence
(konzultační hodiny: pondělí 15.00 - 16.00, dle potřeby kdykoliv po dohodě)

Mgr. Zuzana Chlastáková - výchovný poradce
(konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 14.00, dle potřeby kdykoliv po dohodě)
ĉ
Ondřej Vodňanský,
12. 10. 2017 10:04
ĉ
Ondřej Vodňanský,
12. 10. 2017 10:04
ĉ
Ondřej Vodňanský,
12. 10. 2017 10:04
Comments