Školská rada

Volby do školské rady 2015:

Školská rada při ZŠ Kosova Hora má celkem 9 členů.
Na základě výsledků voleb do školské rady při ZŠ Kosova Hora ze dne 25. 11. 2015 a v souladu s platným volebním řádem školské rady, je školská rada od 26. 11. 2015 složena z těchto členů:

1. Za zřizovatele (obec Kosova Hora): Lenka Havlíčková, Ivana Procházková, Jitka Váňová.
2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Petra Lochová, Miloslava Endrstová, Jana Pittnerová.
3. Za pedagogické pracovníky školy: Jiří Vašek, Richard Otradovec, Andrea Vodičková.

Na zahajovací schůzi dne 8. 12. 2015 byl předsedou školské rady zvolen Richard Otradovec, místopředsedkyní Jana Pittnerová a zapisovatelkou Ivana Procházková.

Ke stažení: