Školská rada‎ > ‎

Volby do školské rady 2015

Termín volby členů za rodiče (zákonné zástupce): ZMĚNA TERMÍNU: 25. listopadu 2015 v budově školy čp. 85 (velká škola) - během třídních schůzek.
Hlasovací lístky budou k dispozici na místě.

Oprávněni volit jsou všichni rodiče nebo zákonní zástupci žáků školy.

Do 6. listopadu 2015 můžou rodiče (zákonní zástupci) podat přihlášku kandidáta na člena za rodiče (zákonné zástupce) ve školské radě. Přihláška v zalepené obálce s popisem "Volby do školské rady" musí obsahovat:

jméno a příjmení, bydliště, souhlas s kandidaturou na člena školské rady při škole Základní škola, Kosova Hora, okres Příbram, vlastnoruční podpis.


Přihlášku je možné odevzdat do 6. 11. 2015 v ředitelně školy nebo na obecním úřadě. Následně budou sestaveny kandidátní listiny pro volby do školské rady.
Bližší podrobnosti k volbám do školské rady najdete ve volebním řádu.