Volby do školské rady 2018

Výsledky voleb do školské rady 2018 - zde

Termín volby členů za zákonné zástupce: pondělí 26. listopadu 2018 od 7:00 do 17:00 hodin v budově školy čp. 153 (malá škola).

Hlasovací lístky budou k dispozici na místě.

Oprávněni volit jsou všichni zákonní zástupci žáků školy.

Do 16. listopadu 2018 mohou zákonní zástupci žáků podat přihlášku kandidáta na člena školské rady za zákonné zástupce.

Přihláška v zalepené obálce s popiskem "Volby do školské rady" musí obsahovat:

jméno a příjmení, bydliště, souhlas s kandidaturou na člena školské rady při škole Základní škola, Kosova Hora, okres Příbram, vlastnoruční podpis.

Přihlášku je možné odevzdat do 16. 11. 2018 v ředitelně školy, na třídních schůzkách nebo v kanceláři obecního úřadu. Následně budou sestaveny kandidátní listiny pro volby do školské rady.

Bližší podrobnosti k volbám do školské rady najdete ve volebním řádu.

Přípravný výbor pro volby do školské rady

Ke stažení:

Vyhlášení voleb do školské rady

Výzva k podání písemných přihlášek - rodiče

Formulář pro přihlášku kandidáta za zák. zást.

Kandidátní listina - rodiče

Průběh voleb do ŠR 2018