Vánoce ve 2. třídě: Fotky a básničky zde.

Bruslení
Jako v předchozích letech, tak i letos jsme s dětmi vyrazili na brusle. Předvánoční bruslení, na zimním stadionu v Sedlčanech, jsme si ve středu 21. prosince plně užili! Fotky zde.

Zkusme si to
Vybraní žáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili dovednostní soutěže Zkusme si to na SOU Sedlčany, Petra Bezruče v různých disciplínách (sekání sekyrou na čáru, zdobení perníčku, výroba jmenovky na klíče, výroba svícnu atd.). Nejlépe se umístily: 1) Kateřina Kováčová, 2) Tereza Křivská, 3) Simona Dolejší. Děvčata Tereza a Simona dosáhla stejného počtu bodů, ale rozstřel v podobě parkování autíčka na dálkové ovládání rozhodl ve prospěch Terezy. Fotky zde.

Vánoční jarmark
V předvánočním čase jsme ve čtvrtek 16. 12. uspořádali vánoční jarmark spojený s vystoupením žáků 1. stupně, kteří si pro své nejbližší připravili pásmo vánočních písní a básní. Více v následujícím článku. Fotky zde.

Vypouštění balónků
V pátek 9. 12. se naše škola připojila k celorepublikovému vypouštění balónků "s přáním k Ježíškovi", na kterém se podařilo, počtem 153 balónků, vyrovnat rekord z roku 2012. Fotky zde.

Skokan a borec Sedlčanska
Vybraní žáci 4 - 9. třídy se v pátek 9. 12. zúčastnili regionální soutěže Skokan a borec Sedlčanska. Fotky zde. Výsledková listina zde.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i v tomto školním roce připravili žáci 9. třídy pro své mladší spolužáky Mikulášskou nadílku. Fotky zde.

A je to!
V pátek 2. 12. se vybraní žáci z 9. třídy účastnili regionální dovednostní soutěže s názvem "A je to!" pořádané SOU Sedlčany o.p.s. Pro naší školu přivezli dva žáci tři krásná 2. místa - Josef Dudek (práce na PC), Miloslav Novotný (výroba lopatky a výměna kola u automobilu). Gratulujeme! Fotky zde.

Spaní ve škole (1. - 3. třída)
Adventní čas jsme s nejmenšími žáčky naší školy zahájili při spaní ve škole. Ve třech vánočních dílnách zhotovily děti výrobky, jimiž se pochlubí na vánočním jarmarku. Součástí byla i příprava na vánoční besídku. Krásný páteční večer jsme zakončili tajemnou cestou plnou vánočních tradic. Rádi bychom poděkovali rodičům za občerstvení, které pro své děti připravili. Fotky zde.

Preventivní programy
V pondělí 14. 11. a v úterý 15. 11. se žáci zúčastnili sérii preventivních přednášek. Děti 3. - 5. třídy se seznámily s nebezpečím zábavní pyrotechniky, žáci 6. - 9. třídy řešili krizové situace. Druhý den byl zaměřen na šikanu a právní odpovědnost. Fotky zde.

Vaření
Žáci 1. a 2. třídy si v rámci pracovních činností vyzkoušeli novou školní kuchyňku při přípravě pomazánek. Fotky zde.

Beseda se spisovatelem
V úterý 8. 11. se uskutečnilo setkání se spisovatelem Janem Opatřilem, autorem knížky, nejenom pro mladé rybáře, Kapřík Metlík. Fotky zde.

Plavání
Dne 7. 11. završili žáci 1. - 3. třídy lekce plavání. Za odměnu získali diplomy a "mokrá vysvědčení". Fotky zde.

Drakiáda
V pátek 4. listopadu se uskutečnil projektový den, ve kterém si děti 1. - 9. třídy vyráběly papírové draky. Jejich funkčnost pak ověřily na louce u Kolihových lesů. Fotky zde.

Škola nanečisto
3. listopadu navštívili předškoláčci prvňáčky, se kterými společně tvořili a učili se. Tématem této školy nanečisto bylo jablíčko. Fotky zde.

Kroužek keramiky
Od října jsme začali pracovat v keramické dílně. Ukázky žáků a jejich keramického tvoření ZDE.

OČMS 1. - 9. třída
Ve čtvrtek 20. října proběhl na naší škole plánovaný projekt s názvem „Ochrana člověka za mimořádných situací“. V letošním školním roce škola navázala spolupráci se SOŠ a SOU Dubno, kde se na své budoucí povolání připravují hasiči a ti, kteří chtějí pracovat v bezpečnostních složkách. Studenti z Dubna si pro nás připravili stanoviště, na nichž nám předvedli resuscitaci - nepřímou masáž srdce, probrali s námi zásady evakuace a sbalení evakuačního zavazadla, ukázali nám hasičský oblek, který je odolný až do teploty 800°C a s kyslíkovou bombou na zádech váží přes 20 kilogramů a popsali nám pracovní den hasiče záchranáře. Na dalších třech stanovištích si pro nás připravili ukázku zajištění stop zločinu (daktyloskopii ), šikovné chvaty pro případ sebeobrany a práci zásahové jednotky při zatýkání. Poslední dvě stanoviště byla velmi prožitková a u žáků se setkala s velkým ohlasem. Projekt se díky perfektní přípravě ze strany studentů SOŠ a SOU Dubno velmi vydařil a naši žáci si vedle zajímavých zážitků odnesli i spoustu zajímavých informací a možná i inspiraci pro svoji profesionální volbu. Fotky zde.

Plavání
Žáci 1. - 3. třídy zahájili 10.10.2016 plavecký výcvik v Příbrami. Fotky zde.

Cyklistika s DA-BA 2. - 5. třída
Vzhledem k nepříznivému počasí se ve čtvrtek 6. 10. 2016 uskutečnila akce v tělocvičně. Fotky zde.

Tvořivý kroužek
Dne 6. 10. 2016 se uskutečnilo naše první setkání. Fotky zde.

Projektová výuka 1. a 3. třídy
V úterý 4. 10. 2016 se sešli žáci první a třetí třídy ke společnému učení. V prvních dvou vyučovacích hodinách se děti věnovaly projektu s názvem „Společně dokončíme pohádku“. Tento projekt dětem přiblížil krásu čtenářství. Třeťáci předčítali svým mladším spolužákům pohádku O rychlé želvě. Pohádce však autor Zdeněk K. Slabý nevymyslel závěr. Co s tím? Z třeťáků se rázem stali malí spisovatelé a prvňáčci si zkusili, jaké je to být ilustrátorem knihy. Vznikly nám krásné závěry pohádek, které budou ke zhlédnutí na malé budově školy. Fotky zde.
V další části společného učení děti pracovaly ve dvojicích. Vyráběly písmenka M a A. Fotky zde.
Nezapomněli jsme ani počítat, číst a psát.
Všem třeťákům patří velká pochvala za jejich chuť a ochotu pomáhat mladším kamarádům. Prvňáčci zaslouží pochvalu za krásné ilustrace a chuť pracovat ve skupinách na společné práci.

Techmania Science Center Plzeň
V pondělí 3. 10. 2016 navštívili žáci 7. až 9. třídy interaktivní expozice v plzeňské Techmanii Science Centru. Kromě interaktivních exponátů z různých oborů měly děti zařazeny program ve třech laboratořích a v planetáriu. Žáci 9. třídy si v rámci hodiny chemie vyzkoušeli elektrolýzu a galvanické poměďování, část sedmáků a osmáků měla možnost v biologické laboratoři pitvat cvrčka a zbytek navštívit zajímavou dílnu zaměřenou na 3D tiskárny. Fotky zde.

Ve středu 5. října vyrazili žáci 4. až 6. třídy na exkurzi do Techmanie v Plzni. Všichni se těšili na objednané práce v laboratořích i na filmy v 3D Planetáriu. Čtvrťáci si vyzkoušeli přenést život na pustý ostrov, páťáci psali tajnou zprávu a žáci 6. třídy sestrojili jednoduchého robůtka, který se sám pohyboval a maloval. Po laboratořích jsme se přemístili do budovy planetária, kde jsme se prošli planetami sluneční soustavy, doletěli k další nejbližší hvězdě Proximě Centaur a díky 3D projekci spadli z výšky 40 kilometrů. Po objednaných programech měli žáci možnost vyzkoušet všechny vystavené exempláře v hale Techmanie. Fotky zde.

Plzeňskou Techmanii navštívili 13. 10. 2016 žáci 1. až 3. třídy. Fotky zde.

29. 9. Mandaly
V rámci hodin prvouky a pracovních činností vytvářeli žáci 1. - 3. třídy mandaly z přírodnin. Fotky zde.

21. - 23. 9. T-ball
Velkou pochvalu zaslouží žáci 1. - 3. třídy, kterým uteklo o jeden bod 1. místo. Na 5. místě se umístilo družstvo žáků 4. a 5. třídy a na 4. místě žáci 6. a 7. třídy. Fotky zde.

20. 9. Vytrvalostní běh
Vybraní žáci naší školy se dnes na Městském stadionu Taverny v Sedlčanech zúčastnili vytrvalostního běhu. Fotky zde.

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
Dnes proběhlo na školním pozemku slavnostní zahájení školního roku 2016/2017. Fotky zde.