20. 6.: Škola v přírodě
průběžné informace a fotky ze Staré Živohoště najdete na stránkách školy v přírodě zde.

17. 6.: Výběr volitelného předmětu pro šk. rok 2016/2017, 5. - 8. tř.
Vyplněné lístky s vybraným volitelným předmětem na příští školní rok prosím předejte třídním učitelům nejpozději do 29. 6. 2016.

16. 6.: Obědy a družina 20. - 24. 6. 2016
Ve dnech 20. do 24. 6. jsou odhlášeny obědy žákům 1. stupně (škola v přírodě), 22. - 24. 6. i žákům 2. stupně (školní výlety).
Pro rodiče žáků 1. stupně - jestliže budete mít zájem v pátek 24. 6. 2016 po příjezdu ze školy v přírodě o oběd pro Vaše dítě a družinu, nahlaste to nejpozději do pátku 17. 6. v jídelně a paní družinářce. Družina bude v pátek 24. 6. otevřena do 14.30 hod.

Na stránce školní jídelny (zde) je umístěn jídelní lístek až do úterý 28. 6. 2016. V den předávání vysvědčení ve středu 29. 6. se obědy nevydávají.

15. 6.: Uzavření tělocvičny školy
Od pondělí 20. června do středy 29. června odpoledne bude uzavřena tělocvična školy z důvodu konání školní akce.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU10. 6.: Pasování prvňáčků na čtenáře
Žákyně a žáci první třídy dnes představili své čtenářské dovednosti na obecním úřadě v Kosově Hoře. Kouzelnice (paní místostarostka L. Havlíčková) je po přečtení čtenářského slibu pasovala na čtenáře a odměnila pamětním listem i dárečkem.


10. 6.: Sešity pro 2. - 9. třídu pro školní rok 2016/2017:


9. 6.: Dopravní výchova s DA - BA
Ve čtvrtek 9. 6. 2016 probíhala pod vedením povltavského sportovního klubu DA – BA Sedlčany výuka cyklistiky pro děti z druhé a třetí třídy. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti na kole v praxi. Počasí se nám vydařilo a děti si sportovní dopoledne užily.

Fotogalerie zde.

8. 6.: Ředitelské volno, slavnostní vyřazení žáků
Dne 30. 6. 2016 vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů. Slavnostní vyřazení žáků 9. a 5. třídy proběhne ve středu 29. června od 10:00 hod. v obřadní síni Obecního úřadu Kosova Hora.
O. Bureš, ředitel školy7. 6.: Info ke škole v přírodě - jestliže budete mít zájem dne 24. 6. 2016 po příjezdu ze školy v přírodě o oběd pro vaše dítě a družinu, nahlaste to nejpozději do 17. 6. v jídelně paní Havelkové a paní družinářce.


6. 6.: Pasování na čtenáře (1. třída) - změna termínu na pátek 10. června od 10.00 hod. Více informací v kalendáři akcí.


6. 6.: čtvrtek 9. června - dopravní výchova s DA-BA (2. a 3. třída) - více informací v kalendáři akcí.

2. 6.: Konzultační hodiny: pondělí 6. června, 15:00 - 16:00 hod.


26. 5.: Sedlčanská T-ballová liga - jarní kolo

Ve čtvrtek 26. května se žáci 2. a 3. třídy účastnili jarního kola Sedlčanské T-ballové ligy, ve kterém vybojovali krásné první místo. Gratulujeme! Fotky z turnaje zde.

V kategorii MINI (25. května) se žáci 4. a 5. třídy umístili na 5. místě. Fotky zde.

V kategorii MAXI (pátek 27. května) vybojovali sportovci z 6. a 7. třídy parádní 2. místo. Gratulujeme! Fotky zde.
 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním sběru papíru, hliníku a plastových víček!

Celkem jsme vybrali 3.608 kg papíru, 74 kg PET víček a 37,5 kg hliníku!

Vyhlášení výsledků proběhlo ve středu 18. 5. o velké přestávce na školním hřišti. (fotky zde)

Výtěžek ze sběru bude použit na nákup keramické tabule do učebny 7. třídy.24. 5.: Turnaje v T-ballu (25. - 27. května)
Hřiště SK Pegas Sedlčany (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně 1. ZŠ Sedlčany).
Středa 25. 5.: 4. - 5. třída.
Čtvrtek 26. 5.: 1. - 3. třída.
Pátek 27. 5.: 6. - 7. třída.

23. 5.: Fotografie - objednávka
Peníze za objednané fotky z fotografování tříd prosím předejte třídnímu učiteli/učitelce do pátku 27. května. Společnou fotografii třídy obdrží každý žák zdarma (platí Rada rodičů). Děkujeme.

17. 5.: ZŠ Kosova Hora se stala 41. rorýsí školou!

Oficiálnímu předání osvědčení předcházela beseda a vycházka s Mgr. Gabrielou Dobruskou z České společnosti ornitologické (ČSO), která program rorýsích škol zaštiťuje. Nejprve jsme při besedě probrali problematiku ochrany rorýsů i jiných ptáků žijících s člověkem a děti přitom odpovídaly na otázky paní lektorky. V druhé části jsme se vydali s dalekohledy ven a pozorovali ptáky v okolí školy. Celkem jsme zaznamenali 14 druhů ptáků a mezi nimi i rorýse. Našli jsme také dvě jejich hnízda na obytných domech. Paní lektorce jsme na závěr předali „rorýsí“ dárek vyrobený třeťáky a čtvrťáky. Završili jsme tak projekt, na kterém se v uplynulém školním roce podíleli žáci 1. i 2. stupně. Věříme, že tak přispějeme k ochraně nejen těchto tažných ptáků.

Fotky z dnešní besedy a vycházky zde.

Články o realizaci projektu v naší škole si můžete přečíst zde.

12. 5. Exkurze 1. stupeň
Žáci 1. až 5. třídy navštívili zámek ve Vrchotových Janovicích a poté si prohlídli zemědělskou farmu ve Sledovicích.

Fotky z exkurze zde.12. 5.: Fotografování tříd
pro více informací k objednávce fotografií klikněte zde.

6. 5. Spaní ve škole
Z pátku 6. května na sobotu 7. května bylo ve škole pěkně rušno. Sešly se v ní děti ze 3. a 4. třídy na akci "Spaní ve škole". Po vybalení si a přípravě pelíšku si každý opekl něco dobrého k večeři.  Aby nám lépe vytrávilo, zahráli jsme si na školním hřišti hru s názvem "Obři, čarodějové a trpaslíci". Potom nás čekalo detektivní pátrání. Ve škole se totiž objevily čtyři kriminální záhady, které si zasluhovaly, abychom jim věnovali svou pozornost. V pilné detektivní práci jsme si ani nevšimli, že venku se již stmívá. Největší záhada na nás totiž ještě čekala v aleji "pod Dražkama". Byla zde viděna Bílá paní. To jsme museli jít ověřit! Bílá paní je zjevení velmi plaché a objevující se pouze večer, proto jsme se do nitra aleje vydávali nejvíce po třech a potichu. A vskutku - Bílá paní existuje! Kdo jí podal spadlou kopretinu, tomu pomohla. Mezi stromy se ještě motala zbloudilá čarodějnice, která nemohla nastartovat koště a nutila nás s ním zametat alej v domnění, že je ve své chaloupce. Chudinka! Ale protože to byla milá popleta, i jí jsme vyhověli. Po návratu do školy a spáchání večerní hygieny, jsme se zavrtali do spacáků a při sledování večerního kina zaslouženě odpočívali a spali a spali a ..... Fotky zde.

2. 5.: Třeťáci a čtvrťáci v sedlčanské knihovně
V pondělí 2. května se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili výukového pořadu s názvem "Pověsti Sedlčanska" v Městské knihovně Sedlčany. V zajímavě vedeném programu se seznámili se vznikem pověstí a dozvěděli se základní informace o panu Čeňku Habartovi a Karlovi Bazalovi, kteří se  věnovali sběrem místních pověstí a jejich sepsáním.  Vyprávěli jsme si o zdejších bílých paních, ohnivých psech, bludných duších a dalších zjeveních, která byla kdy v okolí Sedlčan k vidění. Pořad se dětem velmi líbil a těšíme se na další setkání v knihovně v příštím roce!28. 4.: Den země - Ukliďme Kosovku!
V pátek 29. dubna 2016 se celá škola k příležitosti Dne Země zapojila do úklidu obce Kosovy Hory a jejího okolí. S žáky prvního stupně jsme se vydali uklízet do lesa v Kolihovech. Šestá s sedmá třída sbírala odpad v oblasti Dolejšího rybníka („Kaufmaňáku“), osmá a devátá se vypravila přes Pojezdec směrem k Lavičkám. Sbírat opravdu bylo co, do jednotlivých pytlů se třídily plasty, skleněné předměty, kusy železa, papíry, dokonce i jedna televize v lese vyrostla ... Ochranné rukavice pro všechny žáky byly nutností. Po návratu na všechny žáky čekala odměna v podobě opékání špekáčků a pálení čarodějnice, kterou vyrobili žáci sedmé třídy v hodině výtvarné výchovy. Její živé kolegyně převlečené nejen z řad učitelského sboru měly více štěstí a staraly se o zábavu pro početné žákovské publikum. Akce ukázala, že lze spojit příjemné s užitečným, zažít pěkné dopoledne, stmelit kolektiv a alespoň trochu pomoci obci i planetě.

Fotky z akce si můžete prohlédnout zde (1. stupeň) a zde.14. 4. Poslední plavání 1. třídy
Ve čtvrtek absolvovali žáci 1. třídy závěrečnou lekci plaveckého výcviku. Poslední plavání si užili. Obdrželi Mokré vysvědčení a někteří diplomy za nejrychlejší plavce. Fotky zde.

14. 4.: Turnaj ve vybíjené 4. - 5. tříd
Naši žáci 4. a 5. třídy vybojovali na sedlčanském turnaji pěkné 4. místo. Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Aneta Novotná (5. tř.). Gratulujeme!
Fotky z turnaje jsou si můžete prohlédnout na stránkách 1. ZŠ Sedlčany - odkaz zde.12. 4. Turnaj ve vybíjené 1. - 3. tříd
V úterý se žáci 2. a 3. třídy zúčastnili na 1. ZŠ Sedlčany turnaje ve vybíjené. Z 6 družstev se naše děti umístily na krásném 3. místě. Gratulujeme! Fotky z turnaje si můžete prohlédnout zde nebo ve fotogalerii 1. ZŠ zde.7. 4.: Výtvarný kroužek
Ukázky práce výtvarného kroužku - kresby a malby ze 4. dubna si můžete prohlédnout zde.

4. 4.: Jarní exkurze 2. stupně: Legiovlak a památník Vojna – 1. 4. 2016
Přestože na apríla počasí zrovna nepřálo, podnikl druhý stupeň exkurzi do Příbrami a okolí. Prvním cílem byl Legiovlak přistavený v těchto dnech na příbramském nádraží, který je věrnou kopií soupravy českých vojsk na Rusi v letech 1914–1919. Díky výborným průvodcům v dobových uniformách a názorné expozici v každém vagónu jsme se dozvěděli množství zajímavých informací o období spjatém s průběhem první světové války a vznikem samostatného Československa.


S dobou, která legionářský odkaz chtěla vymazat z paměti veřejnosti, jsme se pak seznámili prostřednictvím památníku Vojna u Lešetic. Zde se v sousedství uranového dolu nacházel pracovní tábor, kam komunistický režim v letech 1950–1960 posílal své odpůrce. Drobný déšť připomínal ponurou atmosféru padesátých let, takže po společném focení u důlních vozíků na uranovou rudu se už všichni těšili na cestu domů.

31. 3.: Sedlčanská růže
Ve čtvrtek 31. března se úspěšní recitátoři naší školy zúčastnili recitační přehlídky Sedlčanská růže. V kategorii nejmladších získal Péťa Salavec čestné uznání, v 1. kategorii (2. a 3. třída) obdržel za svůj přednes čestné uznání Lukáš Budka (2. třída). Ve druhé kategorii (4. a 5. třída) uspěl se svou básní žák 5. třídy Vašek Šimánek a vybojoval krásné 2. místo.
Všem recitátorům děkujeme a těšíme se na jejich další skvělé výkony.
Fotky ze soutěže si můžete prohlédnout na stránkách 1. ZŠ Sedlčany (odkaz zde).


31. 3.: Carmina
Ve středu 30. března 2016 se pětičlenná výprava naší školy (Martina Endrstová, Tadeáš Turek, Jaroslav Loch, Kateřina Kováčová a Simona Dolejší) zúčasnila oblastní recitační soutěže Carmina 2016 v Sedlčanech. Jaroslavu Lochovi gratulujeme k velkému úspěchu – 1. místu v kategorii 6-7. ročník, všem recitujícím děkujeme za reprezentazaci školy!


31. 3.: Matematický klokan - výsledky
Nejlepšími řešiteli matematické soutěže ve svých kategoriích jsou:
Cvrček (2. a 3. třída): Adéla Vávrová (3. tř., 62 bodů)
Klokánek (4. a 5. třída): Aneta Novotná (5. tř., 93 bodů)
Benjamín (6. a 7. třída): Jakub Miňovský (7. tř., 53 bodů)
Kadet (8. a 9. tída): Veronika Vítková (8. tř., 70 bodů)

30. 3. Exkurze ČOV Sedlčany
Při příležitosti oslav Světového dne vody navštívili žáci 8. a 9. třídy Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Sedlčanech, kde se seznámili s technologií čištění odpadních vod, která přispívá k ochraně životního prostředí a ke zlepšování kvality povrchových vod. Fotky z exkurze zde.

22. 3.: Školní turnaj ve vybíjené
Velikonoční turnaj ve vybíjené již zná své vítěze. Žáci prvního stupně vytvořili 6 družstev (8 hráčů + kapitán) a soupeřili ve dvou skupinách mezi sebou o vítězství. Pět týmů složených z různých ročníků druhého stupně hrálo systémem každý s každým. Vítězné týmy prvního i druhého stupně pak
 změřily své síly s družstvem výběru učitelů. Všechny žáky zdobilo vysoké sportovní nasazení, takže nakonec se potvrdilo okřídlené – není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Vítězný tým 1. stupně: Vojtěch Pomahač, Eliška Pánková, Petr Moudrý, Vojtěch Čiko, Lukáš Rambousek, Monika Zamrazilová, Tereza Nouzecká, Miroslav Pecháček a Jan Voříšek.

Vítězný tým 2. stupně: Adam Krameš, Jakub Kouklík, Eliška Červenková, Ondřej Rabyňák, Patrik Kopáček, Nikola Patáková, Štěpánka Pražmová, Kateřina Kováčová a Jan Řehák.

Fotky z turnaje zde.


21. 3.: Carmina - školní kolo

Dnes 21. března proběhlo školní kolo recitační soutěže Carmina. Ve dvou kategoriích se představilo celkem devět žáků 2. stupně školy. Nejlepšími recitátory byli čtyřčlennou porotou vyhodnoceni a odměněni tito žáci:

Za 6. a 7. třídu - Martina Endrstová (1.), Jaroslav Loch (2.) a Tadeáš Turek (3.)
Za 8. a 9. třídu - Kateřina Kováčová (1.), Tereza Křivská (2.) a Simona Dolejší (3.)

Všem recitátorům gratulujeme a děkujeme za účast.

16. 3.: Plyšáci pro záchranku
Ve středu 16. března jsme předali darované plyšáky ze sbírky Plyšáci pro záchranku. Pracovnice sedlčanské záchranné zdravotnické služby paní V. Sůvová převzala od členů žákovského parlamentu celkem 190 plyšových hraček.
Moc děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc!


16. 3.: Sedlčanská růže - školní kolo
Dne 16. 3. 2016 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Recitovalo se ve třech kategoriích. První kategorie patřila pouze prvňáčkům. Na 1. místě se umístila Nina Pánková, na druhém místě Eliška Benešová a na 3. místě Péťa Salavec. Druhou kategorii tvořili žáci z druhé a třetí třídy. 1. místo Lukášek Budka, 2. místo Vojta Čiko a 3. místo Filip Rambousek. Poslední třetí kategorie byla složena ze čtvrtého a pátého ročníku. 1. místo získal Vašík Šimánek, 2. místo Lily Vrbská a o třetí místo se podělily Marika Kupková a Monča Kupková. Všem vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole na recitační soutěži Sedlčanské růže. Fotky zde.4. 3.: Ať žijí duchové
V pátek 4. 3. 2016 navštívili žáci prvního i druhého stupně naší školy představení Spolku divadelních ochotníků Sedlčany – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ. Divadelní hra na motivy stejnojmenné televizní komedie Z. Svěráka vzbudila v zcela zaplněném sále Kulturního domu velký ohlas. Na realizaci představení se podíleli jak pedagogové naší školy Renata Holoubková (režie) a Richard Otradovec (projekce), tak i žáci Marika Kupková, Monika Kupková, Aneta Novotná a Lukáš Budka jako herci v dětských rolích. Děkujeme všem aktérům za nevšední kulturní zážitek, nezbývá než se těšit na další herecké i pěvecké výkony tohoto souboru v příští sezóně.


Fotky z představení zde

26. 2.: Upozornění - platby školy v přírodě

Vážení rodiče, věnujte prosím zvýšenou pozornost při zadávání čísla účtu školy, které je 51-8088460277/0100 (KB) - stává se, že dochází k záměně za velmi podobné číslo účtu Mateřské školy.
Děkujeme za pochopení.                                   

26. 2.: Přístup na portál www.proskoly.cz - procvičování a testy pro žáky a rodiče
Žáci dnes od svých třídních učitelů dostali přístupové údaje na portál www.proskoly.cz, kde mohou zdarma testovat a procvičovat svoje znalosti
a dovednosti v těchto oblastech:
Test pro nejmenší

Test dětských schopností
Test volby povolání (8. a 9. tř.)
Paměťové testy
Cizí jazyky
Test čtenářské gramotnosti
Český jazyk
Dopravní výchova
Matematika

V případě ztráty přístupových údajů kontaktujte třídní učitelku/učitele svého dítěte.
Postup pro přihlášení: na webové adrese www.proskoly.cz klikněte na tlačítko "přihlášení" a do přihlašovacího formuláře zadejte login a heslo Vašeho dítěte.


19. 10.: Fotky z jazykového kurzu v Anglii
Stručné shrnutí celého pobytu si můžete přečíst zde.Starší příspěvky najdete v archivu aktualit