Sedlčanská růže
Ve čtvrtek 16. 3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Porota měla velmi těžké rozhodování, neboť všichni přednášející podali pěkné výkony. V nulté kategorii se na 1. místě umístil Patrik Fekete, na 2. místě Jakub Vávra a 3. místo vybojovala Eliška Pecháčková. V první kategorii byla na 1. místě Nina Pánková, na 2. místě Lukáš Budka a 3. místo obsadil Ondřej Špánek. Ve druhé kategorii se žáci umístili následovně: 1. místo Vojtěch Pomahač, 2. místo David Štefula, 3. místo Lili Vrbská. Porota udělila za pěkný přednes i čestná uznání, a to Elišce Benešové a Anetě Sudíkové. Všem umístěným blahopřejeme a budeme jim držet pěsti v oblastním kole Sedlčanské růže, která se bude konat ve čtvrtek 30. 3. Fotky zde.

Z pohádky do pohádky
Ve čtvrtek 9. 3. jsme pro předškolní děti přichystali pohádkové odpoledne. Putování z pohádky do pohádky bylo na každém stanovišti zpestřeno zajímavým úkolem. Po projití celé trasy od nás každý obdržel upomínkový diplom a drobnou odměnu. Fotky zde.

Beseda o energiích
Ve středu 8. 3. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy o energiích a možnostech jejich využití. Fotky zde.

Dovednostní soutěže s DA-BA
V úterý 7. 3. si žáci 3. - 5. třídy zasoutěžili v různých dovednostních disciplínách. Fotky zde.

Masopustní týden
Pondělí - plyšákový den (fotky zde), úterý - šílený den (fotky zde), středa - pyžamový den (fotky zde), čtvrtek - klouboukový a čepicový den (fotky zde), pátek - brýlatý den (fotky zde).

Projekt 3. třídy o rostlinách
V několika hodinách prvouky jsme se věnovali rostlinám a jejich členění na léčivé, jedovaté a chráněné rostliny. Děti ve skupinách zpracovávaly domluvenou oblast rostlin. Vybraly si několik rostlinných zástupců, četly si o nich informace a ty zpracovávaly metodou I.N.S.E.R.T. Informacím, které označily za známé a pro ně srozumitelné, přiřadily znaménko plus a zapracovaly je do svého plakátu. Nesměl chybět ani výtvarný pokus o zachycení dané rostliny. Poslední část projektu byla věnována prezentaci jednotlivých skupin a následné reflexi, jak se nám práce dařila. Posuďte sami ve fotogalerii nebo na chodbě malé budovy školy. Do projektu jsem záměrně vložila rozvoj čtenářské gramotnosti. Texty byly velmi obtížné a děti se s tím velmi dobře vypořádaly. Gratuluji všem dětem k jejich zdařilé práci. Fotky zde.

  Podrobné informace a formuláře k zápisu k povinné školní docházce najdete zde.Sáňkování při TV ve 4. a 5. třídě: Fotky zde.

Rákosníčkovo hřiště do Sedlčan
Podpořte výstavbu Rákosníčkova hřiště v Sedlčanech prostřednictvím denního hlasování na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo i přes Facebook.

Výukový program o poezii
V úterý 17. 1. 2017 se žáci druhé a třetí třídy vydali do městské knihovny v Sedlčanech, aby se díky prožitkovému učení naučili základní znalosti o poezii. Výukový program s názvem Poezie ve větru si pro nás připravila jedna z knihovnic. Děti se naučily základní poetické pojmy jako je vázaný a volný verš, fyzická poezie a další. Poznaly nejen jména nejznámějších básníků píšících poezii pro děti, ale také zjistily, co vše patří do této literární formy. V závěru je paní knihovnice provedla po knihovně a naučila je, jak se orientovat při výběru knih. Všechny si odnesly přihlášku do knihovny. Po příjezdu do školy si zpracovaly reflektivní pracovní list, který si založily do svých portfolií. Fotky zde.

Vánoce ve 2. třídě: Fotky a básničky zde.

Bruslení
Jako v předchozích letech, tak i letos jsme s dětmi vyrazili na brusle. Předvánoční bruslení, na zimním stadionu v Sedlčanech, jsme si ve středu 21. prosince plně užili! Fotky zde.

Zkusme si to
Vybraní žáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili dovednostní soutěže Zkusme si to na SOU Sedlčany, Petra Bezruče v různých disciplínách (sekání sekyrou na čáru, zdobení perníčku, výroba jmenovky na klíče, výroba svícnu atd.). Nejlépe se umístily: 1) Kateřina Kováčová, 2) Tereza Křivská, 3) Simona Dolejší. Děvčata Tereza a Simona dosáhla stejného počtu bodů, ale rozstřel v podobě parkování autíčka na dálkové ovládání rozhodl ve prospěch Terezy. Fotky zde.

Vánoční jarmark
V předvánočním čase jsme ve čtvrtek 16. 12. uspořádali vánoční jarmark spojený s vystoupením žáků 1. stupně, kteří si pro své nejbližší připravili pásmo vánočních písní a básní. Více v následujícím článku. Fotky zde.

Vypouštění balónků
V pátek 9. 12. se naše škola připojila k celorepublikovému vypouštění balónků "s přáním k Ježíškovi", na kterém se podařilo, počtem 153 balónků, vyrovnat rekord z roku 2012. Fotky zde.

Skokan a borec Sedlčanska
Vybraní žáci 4 - 9. třídy se v pátek 9. 12. zúčastnili regionální soutěže Skokan a borec Sedlčanska. Fotky zde. Výsledková listina zde.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i v tomto školním roce připravili žáci 9. třídy pro své mladší spolužáky Mikulášskou nadílku. Fotky zde.

A je to!
V pátek 2. 12. se vybraní žáci z 9. třídy účastnili regionální dovednostní soutěže s názvem "A je to!" pořádané SOU Sedlčany o.p.s. Pro naší školu přivezli dva žáci tři krásná 2. místa - Josef Dudek (práce na PC), Miloslav Novotný (výroba lopatky a výměna kola u automobilu). Gratulujeme! Fotky zde.

Spaní ve škole (1. - 3. třída)
Adventní čas jsme s nejmenšími žáčky naší školy zahájili při spaní ve škole. Ve třech vánočních dílnách zhotovily děti výrobky, jimiž se pochlubí na vánočním jarmarku. Součástí byla i příprava na vánoční besídku. Krásný páteční večer jsme zakončili tajemnou cestou plnou vánočních tradic. Rádi bychom poděkovali rodičům za občerstvení, které pro své děti připravili. Fotky zde.

Preventivní programy
V pondělí 14. 11. a v úterý 15. 11. se žáci zúčastnili sérii preventivních přednášek. Děti 3. - 5. třídy se seznámily s nebezpečím zábavní pyrotechniky, žáci 6. - 9. třídy řešili krizové situace. Druhý den byl zaměřen na šikanu a právní odpovědnost. Fotky zde.

Vaření
Žáci 1. a 2. třídy si v rámci pracovních činností vyzkoušeli novou školní kuchyňku při přípravě pomazánek. Fotky zde.

Beseda se spisovatelem
V úterý 8. 11. se uskutečnilo setkání se spisovatelem Janem Opatřilem, autorem knížky, nejenom pro mladé rybáře, Kapřík Metlík. Fotky zde.

Plavání
Dne 7. 11. završili žáci 1. - 3. třídy lekce plavání. Za odměnu získali diplomy a "mokrá vysvědčení". Fotky zde.

Drakiáda
V pátek 4. listopadu se uskutečnil projektový den, ve kterém si děti 1. - 9. třídy vyráběly papírové draky. Jejich funkčnost pak ověřily na louce u Kolihových lesů. Fotky zde.

Škola nanečisto
3. listopadu navštívili předškoláčci prvňáčky, se kterými společně tvořili a učili se. Tématem této školy nanečisto bylo jablíčko. Fotky zde.

Kroužek keramiky
Od října jsme začali pracovat v keramické dílně. Ukázky žáků a jejich keramického tvoření ZDE.

OČMS 1. - 9. třída
Ve čtvrtek 20. října proběhl na naší škole plánovaný projekt s názvem „Ochrana člověka za mimořádných situací“. V letošním školním roce škola navázala spolupráci se SOŠ a SOU Dubno, kde se na své budoucí povolání připravují hasiči a ti, kteří chtějí pracovat v bezpečnostních složkách. Studenti z Dubna si pro nás připravili stanoviště, na nichž nám předvedli resuscitaci - nepřímou masáž srdce, probrali s námi zásady evakuace a sbalení evakuačního zavazadla, ukázali nám hasičský oblek, který je odolný až do teploty 800°C a s kyslíkovou bombou na zádech váží přes 20 kilogramů a popsali nám pracovní den hasiče záchranáře. Na dalších třech stanovištích si pro nás připravili ukázku zajištění stop zločinu (daktyloskopii ), šikovné chvaty pro případ sebeobrany a práci zásahové jednotky při zatýkání. Poslední dvě stanoviště byla velmi prožitková a u žáků se setkala s velkým ohlasem. Projekt se díky perfektní přípravě ze strany studentů SOŠ a SOU Dubno velmi vydařil a naši žáci si vedle zajímavých zážitků odnesli i spoustu zajímavých informací a možná i inspiraci pro svoji profesionální volbu. Fotky zde.

Plavání
Žáci 1. - 3. třídy zahájili 10.10.2016 plavecký výcvik v Příbrami. Fotky zde.

Cyklistika s DA-BA 2. - 5. třída
Vzhledem k nepříznivému počasí se ve čtvrtek 6. 10. 2016 uskutečnila akce v tělocvičně. Fotky zde.

Tvořivý kroužek
Dne 6. 10. 2016 se uskutečnilo naše první setkání. Fotky zde.

Projektová výuka 1. a 3. třídy
V úterý 4. 10. 2016 se sešli žáci první a třetí třídy ke společnému učení. V prvních dvou vyučovacích hodinách se děti věnovaly projektu s názvem „Společně dokončíme pohádku“. Tento projekt dětem přiblížil krásu čtenářství. Třeťáci předčítali svým mladším spolužákům pohádku O rychlé želvě. Pohádce však autor Zdeněk K. Slabý nevymyslel závěr. Co s tím? Z třeťáků se rázem stali malí spisovatelé a prvňáčci si zkusili, jaké je to být ilustrátorem knihy. Vznikly nám krásné závěry pohádek, které budou ke zhlédnutí na malé budově školy. Fotky zde.
V další části společného učení děti pracovaly ve dvojicích. Vyráběly písmenka M a A. Fotky zde.
Nezapomněli jsme ani počítat, číst a psát.
Všem třeťákům patří velká pochvala za jejich chuť a ochotu pomáhat mladším kamarádům. Prvňáčci zaslouží pochvalu za krásné ilustrace a chuť pracovat ve skupinách na společné práci.

Techmania Science Center Plzeň
V pondělí 3. 10. 2016 navštívili žáci 7. až 9. třídy interaktivní expozice v plzeňské Techmanii Science Centru. Kromě interaktivních exponátů z různých oborů měly děti zařazeny program ve třech laboratořích a v planetáriu. Žáci 9. třídy si v rámci hodiny chemie vyzkoušeli elektrolýzu a galvanické poměďování, část sedmáků a osmáků měla možnost v biologické laboratoři pitvat cvrčka a zbytek navštívit zajímavou dílnu zaměřenou na 3D tiskárny. Fotky zde.

Ve středu 5. října vyrazili žáci 4. až 6. třídy na exkurzi do Techmanie v Plzni. Všichni se těšili na objednané práce v laboratořích i na filmy v 3D Planetáriu. Čtvrťáci si vyzkoušeli přenést život na pustý ostrov, páťáci psali tajnou zprávu a žáci 6. třídy sestrojili jednoduchého robůtka, který se sám pohyboval a maloval. Po laboratořích jsme se přemístili do budovy planetária, kde jsme se prošli planetami sluneční soustavy, doletěli k další nejbližší hvězdě Proximě Centaur a díky 3D projekci spadli z výšky 40 kilometrů. Po objednaných programech měli žáci možnost vyzkoušet všechny vystavené exempláře v hale Techmanie. Fotky zde.

Plzeňskou Techmanii navštívili 13. 10. 2016 žáci 1. až 3. třídy. Fotky zde.

29. 9. Mandaly
V rámci hodin prvouky a pracovních činností vytvářeli žáci 1. - 3. třídy mandaly z přírodnin. Fotky zde.

21. - 23. 9. T-ball
Velkou pochvalu zaslouží žáci 1. - 3. třídy, kterým uteklo o jeden bod 1. místo. Na 5. místě se umístilo družstvo žáků 4. a 5. třídy a na 4. místě žáci 6. a 7. třídy. Fotky zde.

20. 9. Vytrvalostní běh
Vybraní žáci naší školy se dnes na Městském stadionu Taverny v Sedlčanech zúčastnili vytrvalostního běhu. Fotky zde.

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
Dnes proběhlo na školním pozemku slavnostní zahájení školního roku 2016/2017. Fotky zde.