Zahájení školního roku 2016/2017

Milí žáci, vážení rodiče, 
srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku1. září 2016 v 8.00 hodin na školním hřišti
(za nepříznivého počasí v tělocvičně)Organizace 1. školního týdne

PRVŇÁČCI:
 • pátek 2. 9. vyučování do 10:00 hod.
 • pondělí 5. 9. vyučování do 11:35 hod.
 • od úterý 6. 9. dle rozvrhu
1. STUPEŇ:
 • pátek 2. 9. vyučování do 11:35
 • od pondělí 5. 9. dle rozvrhu
2. STUPEŇ:
 • pátek 2. 9. vyučování do 12:30
 • od pondělí 5. 9. dle rozvrhuPoděkování
 • Radě rodičů při ZŠ Kosova Hora za finanční dar, s jehož pomocí vybavíme školní kuchyňku      a obnovíme její provoz v novém školním roce.
 • Obci Kosova Hora za pomoc při stěhování školního nábytku mezi budovami školy a při převozu kuchyňské linky ze skladu prodejce do školy.
 • Firmě INTENA NÁBYTEK pana Luboše Bártů za okamžitou a bezplatnou úpravu desky           pro novou kuchyňskou linku do nově budované školní kuchyňky.
 • Firmě pana Jaroslava Jarůška ml. (pokrývačské práce) za bezplatnou opravu střechy na tělocvičně.
 • Obci Kosova Hora a jejím zaměstnancům za vybudování pískového doskočiště na školním pozemku.
DĚKUJEME !!!
 _____________________________________________________________________________________________________________________

Příspěvek na dojíždění do školy

Žáci, kteří ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 do školy dojížděli,
mohou prostřednictvím svých rodičů 
žádat Středočeský kraj o příspěvek na dopravu.

Stačí stáhnout formulář (zde), vyplnit, nechat si jej potvrdit ve škole 
a odeslat do 16. září 2016 na adresu Středočeského kraje.

_____________________________________________________________________________________________________________________


Dobrá zpráva pro rodiče prvňáčků

Zastupitelstvo obce Kosova Hora schválilo na školní rok 2016/2017 
finanční podporu ve výši 1000 Kč pro každé dítě, které od září nastoupí 
do 1. třídy naší základní školy.

Zmíněnou částku si rodiče prvňáčků mohou vyzvednout již o prázdninách 
na Obecním úřadu v Kosově Hoře (v úředních hodinách).

Zastupitelům obce děkujeme!

_____________________________________________________________________________________________________________________

ÚŘEDNÍ HODINY NOVÉHO ŘEDITELE ŠKOLY 
O PRÁZDNINÁCH:

každou středu od 8:00 do 16:00

(kromě 6.7.2016 - státní svátek)

Mgr. Robert Kohout
_____________________________________________________________________________________________________________________