Aktuality


Na základě mimořádného opatření, které vydalo MZČR, jsou žáci prezenční výuky povinni
s platností od 25.2. 2021 až do odvolání nosit tyto ochranné pomůcky dýchacích cest:
 • respirátor (FFP2, KN 95), nebo
 • zdravotnickou obličejovou masku (zdravotnickou roušku), nebo
 • pratelnou nanoroušku.
Ochranný prostředek dýchacích cest si žáci mohou sundat pouze v době konzumace potravin a nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
Informace o vydání mimořádného opatření MZČR zde.

Vylosování výherců Vánoční hry
Ve středu 27. ledna 2021 byli místostarostkou obce, paní Lenkou Havlíčkovou, vylosovaní tři hlavní výherci Vánoční hry, kteří obdrží poukaz na bowling v resortu Hulín.
Jsou jimi: David Rybnikář z Kosovy Hory, Klárka Brabcová z Dobřichovic a Šimon Kymla, taktéž z Kosovy Hory.
Pro ostatní účastníky, kteří odevzdali hrací kartu, je připravena sladká odměna.
Všechny ceny budou k vyzvednutí od pondělí 1. února do pátku 26. února v době od 7.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 v ZŠ Kosova Hora.
Děkujeme všem za účast!
Fotky zde.

Druháci v dílně
Ve čtvrtek 21. ledne si žáci 2. třídy vyzkoušeli práci se dřevem. Pracovali pod odborným vedením lektorky Simony Šeleverové.
Fotky zde.Od pondělí 4. ledna 2021 až do odvolání  
bude ve škole probíhat  výuka  žáků 1. a 2. třídy. 
Žáci ostatních tříd se budou účastnit POVINNÉ distanční výuky. 
Žáci 1. třídy budou přicházet do školy od 7.35 do 7.45 
žáci 2. třídy od 7.50 do 8.00
aby se zamezilo setkávání jednotlivých skupin žáků v šatnách a společných prostorách školy.
Výuka 1. třídy bude končit v 11.20 ( ve čtvrtek ve 12.30), 
výuka 2. třídy skončí v pondělí, v úterý a v pátek v 11.40, ve středu a ve čtvrtek ve 12.45.
Školní družina bude zprovozněna v běžném režimu při zachování oddělených skupin, 
tzn. ranní i odpolední družina.
Prosíme rodiče o kontrolu přihlášení dětí na oběd ve školní jídelně - nutné provést
do čtvrtka 31. 12. do 14.30!
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. 1. 2021 zde.


Hrací karta ke stažení zde.

Mikulášská nadílka
Ani doba koronavirová neodradila svatého Mikuláše a jeho doprovod od každoroční návštěvy světa. Do školy se přišli podívat v pátek 4. prosince a samozřejmě museli dodržet stanovená hygienická nařízení, takže roušky a dezinfekce!
Video zde.
Fotky zde.

Od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole:
žákům 1. stupně ( 1. - 5. třída) a 9. třídy,
 žákům 6. - 8. třídy v režimu tzv. rotační výuky (střídání prezenční a distanční výuky po týdnech).
Na prezenční výuku nastoupí od 30. 11. žáci 6. třídy, od 7.12. žáci 8. třídy.
Třídy, které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se budou  
POVINNĚ vzdělávat distančním způsobem.
Žáci 2. stupně budou mít upravený rozvrh hodin - informace podají třídní učitelé.
Po celou dobu výuky je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření a nosit roušku.
Školní družina bude zprovozněna v běžném režimu při zachování oddělených skupin, 
tzn. ranní i odpolední družina.
Žáci mohou docházet na obědy do školní jídelny - je nutné žákovi oběd v jídelně PŘIHLÁSIT nejpozději do pátku do 14.30!
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 30.11.2020 zde.

Od středy 18. listopadu 2020 je povolena
osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků na výuce ve škole.
Žáci 1. třídy budou přicházet do školy od 7.35 do 7.45 ,
žáci 2. třídy od 7.50 do 8.00,
aby se zamezilo setkávání jednotlivých skupin žáků v šatnách a společných prostorách školy.
Výuka 1. třídy bude končit v 11.25 ( ve čtvrtek ve 12.20),
výuka 2. třídy skončí v pondělí, v úterý a v pátek v 11.40, ve středu a ve čtvrtek ve 12.35.
Po celou dobu výuky je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření - mytí a dezinfekce rukou, nošení roušek (štíty nejsou možné), větrání tříd.
Školní družina bude zprovozněna v běžném režimu při zachování oddělených skupin,
tzn. ranní i odpolední družina.
Žáci budou docházet na obědy do školní jídelny - je nutné žákovi oběd v jídelně PŘIHLÁSIT!
Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020 zde.

Třídní schůzky
 
Online setkání třídních učitelek s rodiči našich žáků se uskuteční včtvrtek 12.11.2020 
 
Přihlášení provedete přes Google učebnu svého dítěte.
 
Časový harmonogram schůzek:
      • 1. a 2. třída ..... 15:00-15:40 h
      • 3. a 8. třída ..... 15:45-16:25 h
      • 4. a 5. třída ..... 16:30-17:10 h
      • 6. a 9. třída ..... 17:15-17:55 h
Těšíme se na netradiční setkání s Vámi!


Usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2020 
se od 2. listopadu do 20. listopadu 2020 
zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 
Po tuto dobu dále pokračuje pro žáky POVINNÁ distanční výuka.
Usnesení vlády ČR zde.

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ BĚHEM PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Z důvodu přijetí vládních protipandemických opatření se
zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání
v základní škole 
s účinností ode dne 14. října 2020 
od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Výuka žáků bude vedena distanční formou.

Sledujte webové stránky školy, informace zde budeme průběžně aktualizovat. 


Informace pro rodiče a žáky

Od 12. 10. 2020 – 23. 10. 2020 bude probíhat střídavá výuka žáků 2. stupně.

 • V týdnu od 12. 10 do 16. 10. 2020 má prezenční výuku ve škole 6. třída, distanční výuku bude mít 8. a 9. třída.

 • V  týdnu od 19. 10. – 23. 10. 2020 má prezenční výuku ve škole 8. a 9. třída, distančně se bude vzdělávat 6. třída.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná!

V době distanční výuky je možnost odběrů obědů pro žáky  v čase od 11:00 – 11:30 hod  do vlastních jídlonosičů. V případě nezájmu o dotovaný oběd musí rodič nebo žák včas oběd odhlásit!

Od 26. 10. – 30. 10. 2020 budou týdenní podzimní prázdniny.

Také dochází ke zrušení všech zájmových kroužků, a to od 12. 10. – 23. 10. 2020.


Důležité oznámení

Oznamujeme, že ke dni 29. října 2020 bude v naší školní jídelně zrušena pevná telefonní linka s číslem 318 822 120.
 
Pro telefonickou komunikaci se školní jídelnou používejte číslo 607 026 765, pro komunikaci s mateřskou školou telefonní číslo 775 553 924.

Další telefonní čísla naleznete na našich webových stránkách pod záložkou Škola v sekci Kontakty.

                                                                                                                            Robert Kohout, ředitel

Výherci soutěže Okno do budoucnosti
V rámci unikátní výstavy Okno do budoucnosti, která byla prezentovaná během září premiérově na naší škole, měli žáci možnost zapojit se do soutěže. Vylosovaní výherci byli odměněni výkonnými powerbankami věnovanými Středočeským inovačním centrem, organizátorem výstavy.
Fotky zde. 

Ředitelské volno
Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví vyhlašuji pro žáky naší základní školy v pátek 25.9.2020 ředitelské volno, a to hlavně z důvodu omezeného provozu školní jídelny. 
 
Aby v době čtyřdenního volna mohlo dojít k předpokládanému útlumu epidemie, je třeba dodržovat všechna zavedená opatření, zejména omezit přímé kontakty mezi lidmi, nenavštěvovat místa s velkou koncentrací osob (obchodní domy, kina, společenské akce apod.), důsledně dbát na hygienu rukou, nosit roušky a dodržovat dostatečné rozestupy.

                                                                                                             Robert Kohout, ředitel

Sportovní dopoledne v Sedlčanech
V úterý 15. září si pro žáky základních škol připravili členové TJ Tatran Sedlčany sportovní hry a soutěže na hřišti Mrskošovna. Moc se nám tam líbilo!
Fotky zde.


Den otevřených dveří
V sobotu 5. září jsme v naší nově zrekonstruované škole měli milou příležitost přivítat širokou veřejnost. Účast byla hojná a nás potěšily pozitivní ohlasy návštěvníků a absolventů školy.
Fotky zde.
Okno do budoucnosti
je název unikátní interaktivní výstavy, která má svou premiéru na naší škole. Výstavu pořádá Středočeské inovační centrum pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd a Univerzity Karlovy. Jejím cílem je přiblížit žákům zábavnou a přitažlivou formou svět vědy a výzkumu v oblasti přírodních a technických věda a zvýšit tím jejich zájem a motivaci o další studium tzv. STEM oborů (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Prezentují se v ní špičková vědecká pracoviště působící v našem kraji, která se zabývají léčbou rakoviny (BIOCEV), nejintenzivnějším laserovým systémem (ELI BEAMLINES), výzkumem v oblastech astronomie a astrofyziky (Astronomický ústav AV), vývojem energeticky efektivních budov (UCEEB) a jadernou energetikou (Centrum výzkumu Řež). Putovní výstava není pouze kombinací zábavy a poučení, ale zahrnuje i soutěž pro žáky o hodnotné ceny.
Fotky zde.
Video zde.

Zahájení školního roku 2020/2021 a slavnostní otevření zrekonstruované budovy školy
V úterý 1. září jsme na školním hřišti zahájili nový školní rok. Při této příležitosti jsme měli čest mezi námi přivítat  paní Jaroslavu Pokornou Jermanovou, hejtmanku Středočeského kraje, pana senátora Jiřího Buriana a další významné hosty, kteří slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou budovu školy s přistavěnými odbornými učebnami. 
Fotky zde.
Video zde.Zahájení školního roku 2020/2021
proběhne v úterý 1. září od 9.00 hodin na školním hřišti
za účasti hejtmanky Středočeského kraje, paní Jaroslavy Pokorné Jermanové,
pana senátora Jiřího Buriana 
a dalších významných hostů.
Po úvodu na hřišti bude následovat slavnostní otevření zrekonstruované školy
a odchod žáků do tříd pod vedením třídních učitelů.
V souvislosti s hygienickými opatřeními proti nákaze COVID prosíme všechny zúčastněné,
aby při sobě měli roušky.
Na zahajovací setkání s žáky a jejich rodiči se těší vedení i zaměstnanci školy!Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
proběhlo v pátek 26. června v Parku generála Mareše. Bývalým absolventům naší školy přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a krásných vzpomínek na školní léta v Kosově Hoře.
Fotky zde.
Video zde.

Ukončení školního roku 2019/2020
V pátek 26. června naši žáci přišli naposled v tomto školním roce navštívit svoji školu, aby jim bylo vydáno zasloužené vysvědčení a slavnostně ukončili školní rok 2019/2020.
Fotky zde.Putování za skřítky
Úřad pro kontrolu pohádkových bytostí zaslal žákům 1. a 2. třídy dopis, ve kterém je žádal o pomoc při řešení problému s přemnožením skřítků v českých domácnostech. Skřítky bylo nutné přestěhovat do klidné přírody. S tímto nelehkým úkolem svým malým kamarádům nabídli pomoc i třeťáci se čtvrťáky, kteří mapovali vhodný terén. Najít klidné území pro přestěhování skřítků vyžaduje notnou dávku odvahy, neboť získávání skřítkovské důvěry je podmíněno splněním náročných úkolů. A tak jsme na louce vytipovali léčivé bylinky na dobrý čaj, skládali pohádky, soutěžili v hodu šiškou na cíl, upravili a zazpívali skřítkovskou písničku a na konci stezky postavili našim skřítkům domečky. Skřítci nám za odměnu nachystali sladký poklad.
Fotky zde.

SCHŮZKA S RODIČI BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
se bude konat ve čtvrtek 25. června od 15.30 hodin v budově nové školy.

Organizace závěru školního roku 2019/2020
V posledním týdnu tohoto školního roku bude v pondělí 22. 6. a v úterý 23. 6. probíhat výuka podle stanoveného rozvrhu.
Středa 24. 6. a čtvrtek 25. 6. budou věnované kontrole a výběru učebnic. 
V pátek 26. 6. bude žákům vydáno vysvědčení a po něm bude následovat slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
v Parku generála Mareše.
V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. ředitel uděluje žákům naší školy volno.

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
 
Žáci budou za 2. pololetí tohoto školního roku hodnoceni na základě vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020ze dne 27. dubna 2020. Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu se zmíněnou vyhláškou nebo neumožňují hodnocení žáků podle této vyhlášky, se nepoužijí.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Zápis do MŠ
V prvních dvou květnových týdnech se konazápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2020/2021, taktéž bez přítomnosti dětí.

Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ A 9. ROČNÍKU 
Informace k provozu školy zde.
Čestné prohlášení ke stažení zde.

Zápis do 1. třídy
V měsíci dubnu proběhl zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ, tentokrát bohužel bez přítomnosti dětí. Přesto se již těšíme na novou třídu šikovných prvňáčků!

Seznam přijatých dětí zde.

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Podrobné informace k zápisu do MŠ jsou zde.
Tiskopisy k vyplnění a kritéria pro přijímání najdete zde.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Informace k zápisu ZDE.
Tiskopisy k zápisu ZDE.

V souvislosti s koronavirovou epidemií bude z preventivních důvodů 
od úterý 17. března 2020 uzavřena naše mateřská škola
a to až do odvolání. 

O změnách budeme informovat na webu školy, rodiče dětí z MŠ obdrží také e-mail.

Děkujeme za pochopení.                                                                                          Robert Kohout

Schůzka s rodiči předškoláků, plánovaná na čtvrtek 19. března 2020, se z důvodů šířící se epidemie koronaviru ruší.

O případném pozdějším termínu schůzky budeme rodiče dětí předškolního věku informovat.

Robert Kohout

     Na základě usnesení Vlády ČR z 12. března 2020 o přijetí krizového opatření           a na doporučení krajské hygienické stanice v Příbrami 
                   
je od 13. 3. 2020 od 6:00 hodin naše školní tělocvična pro veřejnost uzavřena.

Děkujeme za pochopení.                                                                  Robert Kohout, ředitel školy

Usnesení Vlády ČR zde.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení
budou vyřizovány v budově malé školy čp. 153 v těchto termínech:
čtvrtek 12. 3. 2020
pátek 13. 3. 2020
 úterý 17. 3. 2020 
vždy od 9 do 11 hodin, popř. jindy po telefonické dohodě s ředitelem školy.

Pozn.: Formulář k dispozici u ředitele školy nebo zde.

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se od 11. 3. 2020 uzavírají všechny školy a školská zařízení v České republice, kromě mateřských škol, a to až do odvolání

Sledujte webové stránky školy, informace zde budeme průběžně aktualizovat. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zde.
Informace MŠMT k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol zde.

Lyžařský kurz na Monínci
Na přání rodičů dětí z mateřské školy i žáků 1. stupně zorganizovala škola ve spolupráci s lyžařskou školou na Monínci lyžařský kurz. Výuka probíhala v brzkém odpoledni v týdnu od 2. do 6. března.
Fotky zde.
Plavání žáků 1. stupně v Příbrami
Plavecká škola v Příbrami nabídla žákům 1. až 5. třídy v pondělí 2. března výukovou lekci plavání. Její nabídku jsme v rámci zpestření tělocviku a utužování zdraví našich žáků rádi přijali. Dvoulekce zaměřená na procvičování a zdokonalování plaveckých stylů žáků byla zakončená zábavně - sjížděním tobogánů a hrou ve vodě.
Fotky zde.Masopustní týden
je již tradiční akcí školního parlamentu. V pondělí byli všichni v pyžamech, v úterý jsme se vrátili o pár desítek let nazpět, ve středu jsme si našli povolání, ve čtvrtek jsme byli beauty a v pátek jsme hupsli do pohádek. Nejlépe se všech rolí zhostili prvňáčci a deváťáci. V každé třídě také byla vyhodnocená nejvýraznější osobnost Masopustního týdne. 
Fotky zde.
Videa zde.

Ples Rady rodičů 2020
Dlouho očekávaným dnem byl pro žáky 9. třídy pátek 14. února, kdy se konal pod záštitou Rady rodičů školní ples. Pozvání na ples přijali nejen rodiče deváťáků, kteří na něm byli slavnostně šerpováni jako absolventi školního roku 2019/2020, ale sešli se zde i příznivci školy z řad veřejnosti a její  bývalí absolventi. Rada rodičů jako každoročně připravila bohatou tombolu a zajistila hudbu. Celým večerem nás doprovázela kapela Podříci. Letos poprvé si žáci připravili nejen hvězdný nástup, ale také předtančení na mix písniček. Všichni návštěvníci plesu byli slavnostně naladěni, což se odrazilo ve výjimečné pohodě a atmosféře celé společenské akce. 

Foto ZDE.
Video ZDE.

Masopustní škola nanečisto
V období masopustu jsme ve škole přivítali naše předškoláky. Tématicky byla škola nanečisto zaměřená na aktuální období, a tak v ní kamarádi ze školky tančili, počítali a řešili další úkoly s klauny. Odměnou jim bylo krásné vysvědčení s velikánskou jedničkou! 
Fotky zde.Ukončení povinné plavecké výuky
Žáci 1. a 2. třídy zdárně ukončili ve středu 29. ledna plaveckou výuku. Na jejím závěru si odnesli svá "mokrá vysvědčení" a někteří také diplomy za umístění v plaveckých závodech. Hlavně se však neplavci naučili plavat a plavci zdokonalili své plavecké dovednosti.
Fotky a videa zde.


Divadélko pro školy
Pátek 24. ledna jsme si zpestřili návštěvou divadelního představení v kině v Kosově Hoře. V podání herců královéhradeckého souboru "Divadélko pro školy"  zhlédli žáci 1. až 4. třídy s dětmi z mateřské školy "Pohádku ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmanů", pro starší žáky měli herci přichystaný pořad „Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika".  Uvedená představení se všem líbila a herci sklidili po právu velký potlesk.
Fotky a videa zde.


Vánoční besídka
Ve čtvrtek 12. prosince odpoledne jsme měli milou příležitost přivítat naše hosty na Vánoční besídce. Každá třída předvedla své vystoupení a bylo opravdu na co koukat. Pásma o vánočních zvycích střídaly koledy, veselé vánoční písničky, scénky a dokonce balet "Labutí jezero" v nastudování sedmáků. Pohodová atmosféra v sále a potlesk diváků podtrhl vánoční atmosféru.
Fotky zde.
Video zde.Vánoce na zámku
V pátek 6. prosince jsme měli na 1. stupni opravdový svátek. Vypravili jsme se totiž na zámek Stránov, abychom se podívali, jak se na takovém zámku chystají a slaví vánoce. Dozvěděli
jsme se, co se přihodilo panu porybnému, když chytal vánoční štiku, co pro zámecké panstvo 
připravuje ke štědrovečernímu stolu kuchtík Vendelín, pomohli jsme s pečením cukroví kuchtičce Františce. Prošli jsme si vánočně vyzdobeným zámkem od služebné Andělky a společně s ní vyrobili vánoční svíčky. Pan kníže s paní kněžnou nás přijali ve svých komnatách, aby nám povyprávěli o zvycích a tradicích, které na zámku dodržují. Naši prohlídku jsme zakončili krátkou vánoční bohoslužbou v zámecké kapli, kde jsme vyslechli příběh o narození Ježíška spojený se zpíváním vánočních koled. Při odjezdu jsme se shodli na tom, že Vánoce na zámku jsou KRÁSNÉ!
Fotky zde.
Video zde.


Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince navštívil školu svatý Mikuláš se svým doprovodem. Hodní žáci byli pochváleni a odměněni, zlobivé pokáral a odměnu dostali od čertů.
Fotky zde.
Plavecký výcvik
Od 20. listopadu do 29. ledna se žáci 1. a 2. třídy každou středu zúčastní povinného plaveckého výcviku. Pod vedením instruktorů Střediska plavecké výuky v Příbrami získají základní plavecké dovednosti, nebo se zdokonalí ve svém plaveckém stylu.
Fotky zde.KDO SI HRAJE, TEN NEZLOBÍ
V úterý 19. listopadu si naši žáci již podruhé v tomto roce zasoutěžili s Povltavským sportovním klubem DA-BA, protože "Kdo si hraje, ten nezlobí". 
Fotky zde.


Ukázka dětské anglické literatury
Obchodní zástupkyně nakladatelství USBORN žákům 1. stupně ve čtvrtek 14. listopadu představila anglické knihy pro děti. Výstava knížek byla spojena s jejich předčítáním a následným odpoledním prodejem. Anglické knihy vzbudily u dětí velký ohlas. 
Fotky 
zde.


Výročí sametové revoluce
Ve středu 13. listopadu si žáci 8. a 9. ročníku návštěvou Retro dne na Gymnáziu a Střední ekonomické škole v Sedlčanech a zhlédnutím divadelní hry Václava Havla, Zahradní slavnost, připomněli třicáté výročí Sametové revoluce. Fotky zde.

Halloween
Dne 31. října si žáci připomněli anglosaský svátek Halloween. Žáci deváté třídy informovali své spolužáky ze základní i mateřské školy o zvycích, tradicích a symbolech spjatých s tímto svátkem. Proběhla zde přehlídka halloweenských masek z celé školy a školky. Byla vyhlášena a odměněna vždy nejoriginálnější maska z každé třídy. Závěrem pak byla vyhodnocena nejlepší tři místa. Na 3. místě skončila malá čarodějnice Kačenka Příhodová (MŠ), na 2. místě  se umístil Ondřej Pittner (7. třída) alias JOKER a absolutní vítězkou se stala Anetka Sudíková (8. třída) s kostýmem Harryho Pottera. Po celou dobu si děti mohly zatančit a zasoutěžit.
Fotky: ZDEDrakiáda

Letošní jubilejní pátá "Drakiáda" se konala v pátek 25. října. Od rána si děti vyráběly ve třídách draky, aby je poté předvedly na louce nad hřbitovem. Vítězným drakem se stal "Májmišmo" z 9. třídy, krásní však byli všichni!
Fotky 
zde. 
Čtenářský klub v knihovně
Ve středu 24. října jsme se čtenářským klubem navštívili knihovnu
v Sedlčanech. Paní knihovnice pro děti připravila zajímavý program, kde jim představila knihu "Viktor a záhadná teta Bobina" od české autorky Pavlíny Jurkové. Z knížky dětem předčítala, poté si o ní povídaly a plnily různé úkoly.
Na závěr si děti prohlédly celou knihovnu. 
Dětem se návštěva moc líbila. Většina z nich si odnesla přihlášku, aby se zařadila mezi nové čtenáře.
Fotky zde.

Pokusy s Pascem

V úterý 15. října navštívil naši školu pan učitel Staněk s kolegyní ze 2. ZŠ Propojení ze Sedlčan, aby se žáky 8. a 9. třídy provedli fyzikální a chemické pokusy s výukovou sadou "Pasco". Během netradiční výuky měli žáci za úkol vyrobit termosku, zjistit, zda barva domečku dokáže ovlivnit jeho teplotu, změřit exotermické a endotermické děje určených látek, zjistit, zda náš dech ovlivní pH vody a změřit rozdíl gravitační síly tělesa před ponořením a po ponoření do vody.
Fotky zde.


Návštěva fotbalového utkání ČR vs. Severní Irsko

Vedení školy využilo nabídku Fotbalové asociace ČR a pro své žáky obstaralo zdarma vstupenky na přátelské utkání mezi ČR a Severním Irskem. Žáci tak měli jedinečnou možnost navštívit v pondělí 14. října stadion Sparty na Letné a zhlédnout zápas naší fotbalové reprezentace.
Fotky zde.Beseda o kyberšikaně
V pátek 11. října navštívili naši školu pan Petr Krch z Městské policie v Sedlčanech a paní Mgr. Věra Skálová – vedoucí sedlčanského sociálního odboru. Paní Skálová žáky v krátkosti poinformovala o tom, v jakých případech je možné se  na sociální odbor obrátit a jak může být sociální odbor nápomocen v řešení důležitých životních situací. Poté se ke slovu dostal pan Krch, který s žáky 2. stupně dvě vyučovací hodiny besedoval na téma bezpečný internet, rizika při prezentaci své osoby na sociálních sítích – jak mohou v budoucnu ovlivnit nejen soukromý, ale i profesní život. Došlo i na téma kyberšikany, např. sdílení nevhodných komentářů, fotografií a videí. Pan Krch velmi často svá slova doplňoval příběhy ze své dlouholeté praxe, které byly mnohdy úsměvné, ale jak pan Krch správně upozornil - ve chvíli, kdy se to člověka konkrétně týká, už to zas tak směšné není. Tato beseda žákům ukázala i jiný úhel pohledu na některé situace z jejich okolí a každý z nich se jistě již během besedy zamyslel nad svou prezentací a chováním ve virtuálním prostředí.

Dopravní výchova v Příbrami

Žáci 3. až 5. třídy se v pátek 11. října rozjeli na dětské dopravní hřiště do Příbrami, aby si osvojili správná pravidla silničního provozu, základní dopravní značky a bezpečné chování na pozemních komunikacích. Teoretickou přípravu vystřídala výuka praktická, která byla zakončena závěrečným testem, v němž, na základě získání dostatečného množství bodů, mohli 
žáci obdržet řidičský průkaz cyklisty.
Fotky zde.Zkusme si to!
Dne 4. října jsme se s žáky 9. třídy zúčastnili projektu "Zkusme si to!" na SOU Sedlčany. Žáci se seznámili s učebními obory a vše si mohli vyzkoušet. Např. zdobili perníčky, rozpoznávali bylinky, aranžovali květiny, svařovali plastové trubky, apod. Dopoledne prožité na učilišti se deváťákům moc líbilo.
Fotky zde.

Ukázka bojového umění

Ve čtvrtek 3. října navštívili naši školu členové Karate klubu v Sedlčanech. Žáci se dozvěděli, jak a kde vzniklo karate, zhlédli ukázky tohoto bojového umění a mohli si vyzkoušet různé prvky v karate. Potěšilo nás, že úspěšnou členkou Karate klubu je naše bývalá žákyně, Hanka Vyskočilová, která se v létě účastnila mezinárodních závodů v Japonsku.
Fotky zde.T-ball MINI
Sedlčanská T-ballová liga pokračovala v úterý 1. října zápasem v kategorii
4. a 5. tříd. Po odehrání zápasů s ostatními školami a sečtením bodů jsme se umístili na 4. místě. Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme za hezký sportovní výkon!
Fotky zde.


Sedlčanská školní T-ballová liga
byla odstartovaná v pátek 27. září zápasy nejstarší kategorie, slowpitch. Kosohorskou školu na ní reprezentovalo smíšené družstvo chlapců a dívek
ze 7. až 9. třídy, které vybojovalo 3. místo. Našim borcům gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!
Fotky zde.


EKODEN 2019 v Sedlčanech
Žáci 1. až 4. třídy se zúčastnili ve čtvrtek 26. září Ekodne v Sedlčanech. Naučné programy o třídění odpadu a jeho recyklaci  si pro ně ve spolupráci se sedlčanskými technickými službami připravily firmy Ekokom a Elektrowin. Za pilnou práci byli žáčci odměněni nejen drobnými dárky, ale i dováděním ve skákacím hradu a na velké nafukovací skluzavce, vyrobené samozřejmě z recyklovaného materiálu.
Fotky zde.Dopravní výchova ve Štětkovicích
V úterý 17. září vyrazili žáci 2., 3. a 4. třídy na dopravní hřiště do Štětkovic, kde jsme pro ně ve spolupráci s Městskou policií Sedlčany připravili preventivní pořad o bezpečné jízdě na kole. V teoretické části si žáci s městskými strážníky zopakovali povinné vybavení kol a jejich údržbu, nejdůležitější dopravní značky a předpisy. Praktickou část jsme věnovali bezpečné jízdě a dodržování pravidel silničního provozu. Za pěkně připravený program strážníkům děkujeme, moc se nám líbil. Poděkování patří i organizaci Maranatha za pronájem dopravního hřiště.
Fotky zde.


DEN ZDRAVÍ

Ve středu 11. září 2019 se žáci druhého stupně vydali pěšky do Sedlčan na Den zdraví, který si nejen pro žáky ale i širokou veřejnost připravila Nemocnice Sedlčany - Mediterra s.r.o.

Byla zde připravena spousta stanovišť, kde se plnily různé úkoly a předávaly informace týkající se našeho zdraví. Žáci si například vyzkoušeli rozdýchat figurínu, masáž srdce, nechali si změřit tlak a cukr a spoustu dalších zajímavých věcí.

Fotky: ZDE


Pozvání na slavnostní otevření školního hřiště ve Vrchotových Janovicích
Na čtvrtek 5. září jsme přijali pozvání od vedení ZŠ Vrchotovy Janovice. Slavnostně zde otevírali sportovní hřiště. Dívky 1. i 2. stupně si proti janovickým zahrály vybíjenou, hoši se utkali v přátelském zápase ve futsalu.
Fotky zde.

Školní rok 2019/2020
byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září. Žáci školy, zejména naši noví prvňáčci, učitelé i rodiče byli přivítáni panem starostou a panem ředitelem. Do nového školního roku jim popřáli hodně spokojenosti a úspěchů.
Fotky zde.Zahájení školního roku 2019/2020
Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8:15 hodin na novém školním hřišti (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně). Vyučování bude končit do 10:00 hodin. Prosíme, aby si děti již přinesly přezůvky. Družina bude otevřena až v úterý 3. září 2019. 
Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče. Těšíme se na Vás!


Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení
V pátek 28. června jsme slavnostně předali vysvědčení a úspěšně zakončili školní rok 2018/2019. HEZKÉ PRÁZDNINY!
Fotky zde.ZAHRADNÍ SLAVNOST
Zahradní slavnost, pořádaná Radou rodičů ve spolupráci se školou, se opravdu vydařila. V krásném slunném odpoledni se ve čtvrtek 27. června sešli
v příjemném prostředí Parku generála Mareše žáci, děti z mateřské školy,
jejich rodiče i kosohorská veřejnost, aby společně zakončili letošní školní rok. Po slavnostním vyřazení deváťáků a předškoláků následovala vystoupení jednotlivých tříd. Maminky žáčků připravily pro děti pohoštění, Rada rodičů odměnila děti z mateřské i základní školy drobným občerstvením. Po kulturním programu byly pro děti přichystané zábavné atrakce a dětská diskotéka. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této vydařené akce.
Fotky zde.


Škola v přírodě 5. den (středa 19. 6. 2019)
Poslední den jsme začali balením zavazadel a úklidem. Opustili jsme chatky a šli si ještě užít koupání v řece Vltavě. Neopomněli jsme se také zastavit na zmrzlinu. Po obědě jsme se rozloučili se svými zaklínači a odjeli, obohaceni novými zážitky a zkušenostmi, ke svým maminkám. Takže na shledanou zase za rok!
Fotky zde.

Škola v přírodě 4. den (úterý 18. 6. 2019)
V pořadí již čtvrtý den školy v přírodě jsme dopoledne využili k dalšímu tréninku třídních vystoupení. Také probíhala hravá výuka obohacená na 2. stupni prvky bodypaintingu. Třeťáci si na trávníku před chatkami vyrobili sluneční hodiny, takže odteď můžeme sledovat čas, který nám na Živohošti ještě zbývá. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním programem jsme vyplnili návštěvou bazénu. Odpoledne vyvrcholila hra zaklínačů. Družstva postupně splnila všechny zakázky a společným zaklínadlem obnovila schopnosti zaklínačů. Ti si vzpomněli, kde zakopali poklady, o které se posléze družstva rozdělila. Den jsme zakončili opékáním buřtů a diskotékou.
Fotky zde.

Škola v přírodě 3. den (pondělí 17. 6. 2019)
Dnes jsme se probudili do krásného slunečného rána. Dopoledne třídy nacvičovaly vystoupení na Zahradní slavnost a  učily se, před obědem si děti z 1. stupně zahrály bowling. Po zkráceném poledním klidu jsme se šli osvěžit do bazénu, abychom načerpali síly na plnění dalších zakázek od našich zaklínačů. Podvečerní čas strávili žáci 2. stupně na bowlingu a po setmění je čeká noční hra. My menší jsme se uložili do postýlek, abychom dobili "baterky" na další den.
Fotky zde.

Škola v přírodě 2. den (neděle 16. 6. 2019)

Po deštivé noci probíhal dopolední program ve třídách, výuka byla obohacená vycházkou k řece. Počasí se již umoudřilo a dnešní den byl slunečný. Odpoledne děti pokračovaly v plnění úkolů pobytové hry a prvňáčci s druháčky vypustili před večeří motýly z "Motýlí zahrádky" do volné přírody, ať si také užijí krásy Živohoště. 
Fotky 
zde.

Škola v přírodě 1. den (sobota 15. 6. 2019)
Po příjezdu na Starou Živohošť jsme se rychle ubytovali a odešli zchladit svá horká těla do bazénu. Následovalo rozdělení do družstev a úvod do pobytové hry „Zaklínač“. Naším úkolem v ní bude pomáhat zaklínačům, kteří dočasně ztratili své mimořádné schopnosti, plnit zakázky a pomáhat osvobozovat svět od zlých sil. Dnešní odpoledne si z nabídky zakázek vybrala jednotlivá družstva úkoly a ty poté plnila. Každé z družstev si vyrobilo svůj erb, vymyslelo pokřik a některé z nich si stihlo vyrobit i meče. 
Fotky 
zde.

Ředitelské volno
 
Ve čtvrtek 20. 6. 2019 a v pátek 21. 6. 2019 vyhlašuji pro žáky naší základní školy volné dny, a to z organizačních důvodů (účast žáků na škole v přírodě od soboty 15.6. do středy 19.6.2019).                        
                                                                                    Robert Kohout, ředitel školyVyhodnocení sběru papíru a víček od PET lahví

V posledním květnovém týdnu proběhl na škole sběr druhotných surovin. Celkem naši žáci nasbírali 3 644,6 kg papíru, což v přepočtu na jednoho žáka činí 35,38 kg papíru. P
lastových víček jsme nasbírali celkem 208,12 kg, v průměru na žáka je to 
2, 02 kg . Nejlepšími sběrači papíru byli Martin Kašpárek (387,5 kg), Jaroslav Bartoš (263,7 kg) a Jan Voříšek (251 kg). Ve sběru víček se o první umístění dělí sourozenci Šťovíčkovi (35.5 kg) a Pavlínka Pištěková (12,3 kg). Nejvyšší průměr nasbíraných surovin na žáka měla šestá třída, která v umístění tříd obsadila 1. místo. 
Žákům i jejich rodičům děkujeme za příspěvky. Výtěžek sběru bude použit na odměny žákům v soutěžích a další školní akce.
Fotky zde.

Jarní T-ballová liga
Odloženým zápasem kategorie T-ball micro pokračovala Jarní T-ballová liga pořádaná Softballovým klubem Pegas Sedlčany. V úterý 11. června se na hřišti Pegasu utkali hráči přihlášených škol Sedlčanska. Náš výběr žáků 2. a 3. třídy vybojoval 2. místo! Ze skvělého výkonu našich máme obrovskou radost a blahopřejeme jim!
Fotky 
zde.

Čtenářská dílnička v sedlčanské knihovně

V pondělí 10. června jsme se s žáky 1. a 2. třídy vydali do Městské knihovny v Sedlčanech. Paní knihovnice si pro nás připravila poutavou dílničku čtení,
při níž jsme se seznámili s novými knížkami pro děti a objevili jsme tajemství ukryté v jedné z nich. Za krásné a zábavné chvilky s knihou pracovnicím knihovny moc děkujeme!
Fotky zde.
Slavnostní otevření školního hřiště
Pátek 7. června se zapíše do historie naší školy. Slavnostně bylo otevřeno dokončené víceúčelové sportovní hřiště, po němž toužilo několik generací žáků
i učitelů. Pozvání k přátelskému utkání přijali žáci Základní školy Vrchotovy Janovice. Dívky si zahrály vybíjenou, chlapci změřili síly ve futsalu.
Fotky 
zde.

Atletický trojboj

V úterý 5. června se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili závodu atletické všestrannosti, který pořádala 1. ZŠ Sedlčany na atletickém stadionu Taverny. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a běhu na 50 metrů. Našimi nejúspěšnějšími atlety se stali Nina Pánková, která obsadila 3. místo ve sprintu a skoku do dálky a Matěj Macháček, také za 3. místa v hodu míčkem a skoku dalekém.
Všem účastníkům závodu děkujeme za reprezentaci školy a Matějovi a Nině blahopřejeme k pěknému umístění!
Fotky zde.

Školní výlet Konopiště
V pátek 31.5.2019 se 4. a 5. třída vydala na zámek Konopiště. Po půlhodinové procházce parkem na žáky čekala Lovecká trasa, kde mohli spatřit na 4000 tisíce trofejí, které František Ferdinand d"Este posbíral nejen v Konopištských honitbách, ale na své cestě kolem světa. Velmi zajímavá byla také prohlídka zbrojnice. Děti si pak zkrátily cestu do centra Benešova ekovláčkem, ve kterém si vyslechly informace o některých zajímavých stavbách ve městě. Po krátkém rozchodu s možností oběda a nakupování jsme se vydali na vlak a jeli zpátky do Kosovy Hory. 
Fotky zde.


Výlet 1. a 2. třídy do Vrchotových Janovic
Ve čtvrtek 30. května podnikli prvňáčci a druháčci výpravu na janovický zámek, kde prováděli žáci ze ZŠ Vrchotovy Janovice. V poutavě vedené prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o historii zámku, ale i o životě našich předků. Poté jsme navštívili zámecký park. Zde jsme posvačili, pohráli si a vydali se na jeho obhlídku. Obdivovali jsme nádheru rozkvetlých rododendronů, určovali jsme stromy a rostliny. Došli jsme až k místu posledního odpočinku paní Sidonie Nádherné, která byla poslední majitelkou zámku. Výlet jsme zakončili návštěvou místní cukrárny.
Fotky zde.
Jarní T-ballová liga
Ve dnech 22. až 24. května jsme se zúčastnili sedlčanské T-ballové ligy. Bohužel, díky nedostatečnému počtu přihlášených družstev, byly zápasy v kategorii T-ball micro zrušeny. Naši žáci nás tedy reprezentovali v kategoriích T-ball mini pro žáky 4. a 5. tříd, kde jsme obsadili 3. místo. Velmi úspěšní jsme byli v kategoriích T-ball maxi (6. a 7. třída) a ve Slow-pitch (8. a 9. třída), kde jsme vybojovali krásná 
2. místa. Všem hráčům naší školy děkujeme za pěknou reprezentaci i za skvělá umístění!

Fotky zde.Zasáhni!
Ve čtvrtek 16. května se vybraní žáci z 2. stupně zúčastnili soutěže ve střelbě ze vzduchovky s příznačným názvem „Zasáhni!“, jejímž pořadatelem je SOU Sedlčany. V závodech se střídal běh se střelbou na terč vleže i vestoje. Zúčastněným žákům děkujeme za hezkou reprezentaci školy.
Fotky zde.

Putování po pražských památkách
Ve čtvrtek 23. května se žáci 8. a 9. třídy, společně s třídními učitelkami, vypravili vlakem do našeho hlavního města. Jejich první kroky vedly na Václavské náměstí, kde uctili památku Jana Palacha a Jana Zajíce u jejich pamětní desky. Přes Karlovo náměstí prošli k pravoslavnému chrámu svatého Cyrila a Metoděje, který byl za druhé světové války dějištěm posledního odporu českých parašutistů, atentátníků na říšského protektora R. Heydricha. O operaci Anthropoid shlédli žáci na místě krátký dokument, po němž následovala komentovaná prohlídka. Dále jejich kroky vedly přes nábřeží až k Národnímu divadlu, kde přešli Vltavu, aby dál pokračovali na Malostranské náměstí. Prohlédli si jeden z nejkrásnějších barokních chrámů Evropy, chrám svatého Mikuláše a odtud se skrze davy turistů prodírali přes Karlův most až na Staroměstské náměstí. Velkou podívanou byl pro žáky zrekonstruovaný staroměstský orloj. Výlet žáci zakončili návštěvou nákupního centra, kde si dopřáli zasloužené občerstvení v Mekáči.
Fotky zde.

Policisté ve škole
V pondělí 20. května jsme ve škole přivítali městské policisty a dopravní policisty
z dálničního oddělení. Pro žáky měli připravený program s povídáním o své práci
a ukázkou policejní techniky, včetně vozidel se zabudovanou speciální policejní vestavbou. Akce se u žáků setkala s velkým ohlasem a my policistům děkujeme
za přínosné a příjemné odpoledne!
Fotky zde.
Zápis do MŠ
Ve dnech 6. a 7. května se konal v naší mateřské škole zápis dětí pro školní rok 2019/2020.
Seznam přijatých i nepřijatých dětí naleznete zde.

Netradiční výuka matematiky
Ve středu 15. května přijala naše pozvání paní Vendula Vrzalová, která žákům 1. a 2. třídy představila vhodné hry ve výuce matematiky. Pod jejím vedením si děti zahrály hry rozvíjející logické myšlení a prostorovou představivost.
Fotky zde.


MUSEUM OF SENSES
Ve středu 15. května 2019 vyrazili žáci 6. a 7. třídy na výlet do Prahy, kde si prohlédli architektonické památky jako například Jindřišskou věž, která byla původně zvonicí kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, nacházející se v prostoru mezi Jindřišskou ulicí a jihozápadním cípem Senovážného náměstí v Praze na Novém Městě, dále pak samotný kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, Jeruzalémskou synagogu. Došli až na Staroměstské náměstí k Orloji a zpět na Václavské náměstí k soše svatého Václava. 
Nejvíce však všechny zaujala návštěva Museum of senses - Muzea smyslů, kde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak nás dokážou ošálit naše smysly a nebo, jak dalece je lidské vnímání rozvinuté.
        Fotogalerie ZDE


Čarodějnický průvod a pálení čarodějnic

V úterý 30. dubna se škola hemžila čarodějnicemi a čaroději téměř jako
v Bradavicích. Čarodějná cháska se prošla obcí a zamířila na kopec "Kalvárii",
kde byly spáleny zlé síly a pro čarodějnické učně zde byly přichystány čarodějnické hrátky a soutěže.
Foto 
zde. Dny řemesel v Městském muzeu Sedlčany
V pátek 12. dubna se 4. a 5. třída vydala na řemeslné dny v Městském muzeu v Sedlčanech. Žáci si mohli vyzkoušet plést pomlázku či nazdobit vajíčka. Kromě výrobků a dekorací s jarní a velikonoční tematikou jsme mohli ochutnat i jidáše, mazance a jiné pochutiny. Dvě hodiny utekly jako voda a s velikonoční náladou jsme se vrátili na vyučování. 
Fotky zde.
Exkurze do Příbrami
Poslední dubnový čtvrtek se, za slunného a velmi teplého počasí, žáci osmého
a devátého ročníku vypravili na historickou exkurzi do Příbrami. Nejdříve zavítali
do Hornického muzea. Zde se projeli důlním vláčkem 260 metrů dlouhou Prokopskou štolou a seznámili se s ukázkami historického důlního díla. Ve strojovně dolu Anna zhlédli technickou památku, parní těžní stroj Breitfeld & Daněk, z roku 1914. 
Poté navštívili památník Vojna v Lešeticích u Příbrami. Tento tábor sloužil v období 1949- 1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce režimu. S komentovaným výkladem
si prohlédli rekonstruované dobové objekty bývalého velitelství, korekce, ošetřovny, kulturního domu a ubytovací zařízení.
 
Fotky 
zde.

Turnaj ve vybíjené
Ve dnech 23. a 25. dubna 2019 pořádala 1. ZŠ Sedlčany 10. ročník oblastní vybíjené smíšených družstev. Z naší školy jsme do úterního turnaje nominovali  hráče ze 4. a 5. třídy, kteří přivezli krásné 3. místo. Ve čtvrtek nás reprezentovali žáci ze třídy 1. až 3. a ti vybojovali "bramborovou" medaili. Všem gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!
Fotky zde.Ukliďme Kosovku

Již tradičně jsme se ve spolupráci s obcí Kosova Hora zapojili do úklidu naší obce. Trasy pro jednotlivé třídy zůstavaly stejné jako v letech minulých. Prvňáčci s druháky a třeťáky se vydali čistit Obciny, čtvrťáci s paťáky prošli alej Na Dražkách a Kalvárii, šestka se sedmičkou vyčistily okolí rybníka u hřbitova, čističky odpadních vod a areál bývalého zemědělského družstva, osmička s devítkou zamířily směr Lavičky. Každá skupina obdržela pytle, do nichž třídila odpad (plasty, sklo, kovy - plechovky, papír, směsný odpad). Naplněné pytle nechávali žáci na vybraných místech, aby je poté zaměstnanci obce svezli k dalšímu odpadu.
Fotky 
zde.


Sedlčanská růže

Vítězové školního kola recitační soutěže nás ve čtvrtek 11. dubna reprezentovali na oblastním kole soutěže v recitaci - Sedlčanské růži. Nejúspěšnějším byl z našich přednášejících Patrik Fekete ze 3. třídy, který si za svůj výkon odnesl Čestné uznání.
Fotky 
zde.
Velikonoční trojboj

V úterý 9. dubna se naši žáci zúčastnili Velikonočního trojboje v Sedlčanech pořádaného 1. základní školou. Soutěžilo se v hodu medicinbalem, trojskoku
a v driblinku na 40 metrů. Nejlepších výsledků ve svých kategoriích dosáhli Šimon Šťovíček (4. místo), Matěj Macháček (5. místo), Ondřej Špánek (5. místo) a Nina Pánková (5. místo). Za pěknou reprezentaci školy všem žákům děkujeme!
Fotky 
zde.


Zápis do 1. třídy

V pátek 5. dubna proběhl zápis předškoláků. Pohádkově laděný motivační pohovor zvládly všechny děti na výbornou a my ve škole se již těšíme na novou třídu šikovných prvňáčků!
Fotky 
zde.

Seznam přijatých 
zde.
CARMINA

Ve středu 27. března se naši žáci zúčastnili recitační soutěže Carmina na 2. ZŠ Propojení.
V silné konkurenci ostatních škol regionu se Aneta Sudíková ze 7. třídy umístila na výborném 3. místě. Blahopřejeme!
Fotky zde.


Soutěž v recitaci
Ve čtvrtek 28. března se konalo školní kolo recitační soutěže, v němž se vybírali  přednášející do Sedlčanské růže. V té změří své síly nejlepší recitátoři škol Sedlčanska. 
Fotky zde.


Seznam přijatých zde.


BABY SHARK

netradiční hodina konverzace v anglickém jazyce :)

video ZDE

#babyshark #konverzace #hodinaangliny #music #school #english #clip #bestfriendsŠkola nanečisto
V prvním dni letošního jara jsme přivítali naše předškoláky na druhé Škole nanečisto, zaměřené na jarní tématiku. Za svoji pilnou práci si odnesli první "vysvědčení". 
Fotky zde.


Masopustní týden
V týdnu od 25. února do 1. března škola žila pod taktovkou školního parlamentu, který pro tyto dny vyhlásil masopustní týden. Pro žáky školy je to nejen příjemný druh povyražení, ale i oživení starých tradic masopustu. A jaké byly dny? Pondělí černobílé, úterý vousaté, středa strašidelná, čtvrtek obrácený (holky za kluky a kluci za holky) a pátek byl barevný. Dort a diplom za vítězství si odnesla 3. třída, 2. místo obsadila šestka, o místo 3. se podělily třídy první, druhá a osmá.
Fotky zde.

Ples Rady rodičů
Dne 15. února se v sále v Prosenické Lhotě uskutečnil již další ples Rady rodičů při ZŠ a MŠ Kosova Hora. K poslechu a tanci zahrála kapela PODŘÍCI, bylo možné vyhrát hodnotné ceny v tombole, ale i tentokrát zde byli slavnostně ošerpováni žáci deváté třídy. Ještě jednou děkujeme všem sponzorům a především Radě rodičů za uskutečnění plesu.

Fotogalerie ke stažení: ZDE


Pozor, změna !!!

V únoru 2019 dochází ke změně čísla účtu pro platby za stravu    ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Kosova Hora.  
 
Nové číslo účtu je:

                        51-8088460277 / 0100
 
Ostatní platební údaje (variabilní a specifický symbol) zůstávají beze změn.
 
Platby stravného za březen 2019 již poukazujte na nový účet, prosím. Děkujeme.

Bruslení na zimním stadionu v Sedlčanech

Ve středu 20. února jsme si byli potřetí, a v tomto školním roce již naposledy, zabruslit na zimním stadionu. Díky lekcím bruslení se mnoho malých dětí naučilo bruslit a ty větší se ve svém bruslení ještě více zdokonalily.
Fotky a krátká videa 
zde.


Škola nanečisto
V pátek 15. února navštívili předškoláci z naší mateřské školy vyučovací hodinu, aby si vyzkoušeli, jaké je to být školákem. Všichni byli moc šikovní!
Fotky zde.


Bruslení

Žáci celé školy dnes navštívili zimní stadion v Sedlčanech, kde si vyzkoušeli své bruslařské dovednosti. V rámci výuky žáci navštíví zimní stadion ještě dvakrát a to vždy ve středu dopoledne 13. února a 20. února 2019 - 1. stupeň od 8.00 do 9.45 hodin a 2. stupeň od 9.45 do 11.15 hodin.
Fotky:ZDE
Plavecký výcvik prvňáků a druháků je u konce
V úterý 29. ledna skončil povinný plavecký výcvik žáků 1. a 2. třídy.
Děti obdržely plavecká vysvědčení a diplomy za skvělé výkony!
Video zde.


Poohlédněte se společně s námi za uplynulým rokem a připomeňme si třeba u šálku  horkého čaje veselé okamžiky plné zábavy a her v naší škole. 
Krátké videozáznamy a sestřih toho nejlepšího si můžete prohlédnout zde:

                                                                                        

                                Andělské odpoledne 12.12. 2018              
                                Čerti 5. 12. 2018
                                Vánoční vystoupení 1. třída 2018                   
                                Vánoční vystoupení 2. třída 2018
                                Vánoční vystoupení 3. třída 2018          
                                Vánoční vystoupení 4. třída 2018
                                Vánoční vystoupení 5. třída 2018
                                Vánoční vystoupení 6. třída 2018 
                                Vánoční vystoupení 7. třída 2018
                                Vánoční vystoupení 8. třída 2018
                                Vánoční vystoupení 9. třída 2018
                                Vánoční vystoupení dětí z DD Přestavlky


Ježíškova vnoučata
Děti ze ZŠ Kosova Hora se zapojily do projektu Ježíškova vnoučata a udělaly přáníčka pro seniory, kteří přes vánoční svátky zůstávají v domovech důchodců. 
Andělské odpoledne aneb adventní dílničky pro malé dětičky
Každý malý andílek, který navštívil školu ve středu 12. prosince v rámci odpoledne pro děti z mateřských škol, určitě neprohloupil. Budova školy se proměnila v nebeskou báň, v níž se to anděly jen hemžilo. Naši malí kamarádi měli možnost s anděly dovádět,  tvořit i mlsat!
Fotky zde.

Mikulášská nadílka
Ve středu dopoledne byla škola plná čertů, kteří přišli hodným nadělit a zlobivé pokárat. Pod přísným dohledem Mikuláše se čerti krotili a andílek rozdával dobroty. Krásné mikulášské balíčky pro naše žáky připravila Rada rodičů. Děkujeme.
Fotky 
zde.

Výsledky voleb do školské rady
Volby členů školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky naší školy se uskutečnily v pondělí  26. listopadu 2018 v budově malé školy.
Výsledky voleb najdete na této stránce pod záložkou Školská rada v sekci Volby do školské rady 2018.

Plavecký výcvik 1. a 2. třídy
Naši nejmenší začali jezdit na povinný plavecký výcvik. Letos jsme využili nabídku příbramského bazénu, kam se vydáme každé úterý. První lekce se našim žáčkům velmi líbila.
Fotky zde.Sportovní den s DA-BA

V úterý 13. listopadu si žáci 1. až 3. třídy v tělocvičně zasoutěžili s Povltavským sportovním klubem DA-BA.
Fotky zde.Klub mladého diváka v Divadle na Vinohradech
Další ročník Klubu mladého diváka  jsme zahájili 7. listopadu divadelním představením Pygmalion v Divadle na Vinohradech.
Fotky 
zde.

Drakiáda

Za slunného podzimního počasí se v úterý 6. listopadu uskutečnil třetí ročník Drakiády. Při výrobě draků se utužily kamarádské vztahy ve třídě a děti si vyzkoušely svoji šikovnost a trpělivost. Sladkou odměnu a diplom si odnesli všichni.
Fotky zde.Florbal v Sedlčanech

Ve čtvrtek 1. listopadu se chlapci z osmého a devátého ročníku zúčastnili florbalového turnaje škol regionu Sedlčanska. V silné konkurenci velkých škol se nám, i přes velké nasazení našich, nepodařilo umístit na medailových pozicích.
Fotky zde.
"Jak jsem se ztratil

aneb Malá vánoční povídka" byl název divadelního představení, které žáci
1. až 5. třídy 
zhlédli v pátek 26. října v Divadle v Dlouhé v Praze. Příběh o chlapci, jenž se svému tatínkovi ztratil jednoho Štědrého dne, měl formu divadelní revue a byl doslova prošpikován naživo hranými hity šedesátých let.
Fotky zde.


Burza práce – veletrh pracovních příležitostí
Ve středu 24. října se žáci osmého a devátého ročníku, spolu s třídními učitelkami, zúčastnili na Krajské pobočce úřadu práce v Příbrami akce „Burza práce – veletrh pracovních příležitostí, prezentace středních škol, dalšího vzdělávání a trhu práce“. Zde se prezentovaly čtyři desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů, středních odborných škol, odborných učilišť a gymnázií z celého Středočeského kraje. Žáci se mohli dotazovat a získávat informace o školách, které je zaujaly. Akce měla podpořit žáky nejen při výběru jejich budoucího studia či povolání, ale také získali přehled o možnostech uplatnění na trhu práce.
Fotky zde.Vyhlášení voleb do školské rady 
Volby do školské rady se budou konat dne 26. 11. 2018. 
Bližší informace naleznete v záložce "Školská rada".

Hudební pořad
Pondělí 8. října jsme si zpříjemnili návštěvou hudebního pořadu v kině v Kosově Hoře. Zhlédli jsme netradiční hudební nástroje - např. teremin, což je první elektronický hudební nástroj, který byl vynalezen již v roce 1920 a hraje se na něj tak, aniž by se ho hráč jakkoli dotýkal. Dalšími představenými nástroji byly kaosilátor, jenž patří mezi speciální digitální syntetizátory a elektrický dechový nástroj. Devizou programu bylo praktické vyzkoušení si nástrojů našimi žáky. 
Fotky zde.
Den otevřených dveří na GaSOŠE Sedlčany 
Ve čtvrtek 27. září 2018 se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili akce
„Den otevřených dveří“ na Gymnáziu a Střední odborné škole v Sedlčanech.
Při netradiční prohlídce školy si vyzkoušeli zajímavé fyzikální pokusy a zazpívali si anglické písničky. V odborné učebně chemie studentky žákům zarecitovaly vtipné básničky usnadňující učení chemických prvků. Následně je seznámily s chemickým složením ingrediencí použitých při pečení a zdobení perníčků, z nichž vytvořily sladkou a voňavou periodickou soustavu prvků. Na naše žáky také čekal zeměpisný kvíz týkající se německy, rusky a anglicky mluvících zemí. V učebně biologie pod mikroskopy zkoumali těla motýla, mouchy a komára. V počítačové učebně si ověřili propojení teorie s praxí, a to při tvorbě počítačových programů
pro malé 
roboty. Na závěr exkurze zhlédli moderní tělocvičnu. Prohlídka školy tímto netradičním způsobem se našim žákům líbila a již někteří nyní přemýšlejí o tom, že po skončení základní školy budou pokračovat ve studiu na zdejší škole.
Fotky 
zde.

Podzimní T-ballová liga 6. a 7. ročník
Čtvrteční T-ballový turnaj dopadl nad očekávání výborně. Ze sedmi družstev jsme se umístili na skvělém 2. místě! Největším konkurentem se pro nás stal tým
1. ZŠ Sedlčany - 6. třída. Napínavý zápas musel být dvakrát prodloužen. První prodloužení přineslo remízu, ve druhém jsme těsně podlehli a získali stříbro. Všem hráčům patří velký dík nejen za medaili, ale také za obrovské sportovní nasazení!
Fotky 
zde.

Podzimní T-ballová liga 4. a 5. ročník
Ve středu 26. září jsme se probudili do mrazivého rána. Teplota klesla pod nulu, a přesto jsme se zúčastnili T-ballového turnaje v Sedlčanech. Naši žáci vybojovali krásné 3. místo! Po prvním nevydařeném zápase s Dublovicemi jsme se nevzdávali a šli do boje proti 1. ZŠ Sedlčany, bohužel s konečným výsledkem 18:23 v náš neprospěch. Dali jsme si pauzu na svačinu a opět nás čekal další zápas, při kterém jsme porazili žáky z Chlumu. Výhra nad jesenickou školou nás vynesla na stupně vítězů. K úspěšné reprezentaci školy gratulujeme!
Fotky zde.


ZKUSME SI TO 
Ve středu 26. září 2018 se žáci 9. třídy zúčastnili řemeslné soutěže "ZKUSME SI TO" pořádané SOU, Petra Bezruče, v Sedlčanech. V rámci soutěže si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v odborných dílnách. V cukrářské dílně si zdobili perníčky, u lesních mechanizátorů poznávali různé druhy stromů a keřů. V učebně výrobce potravin určovali suroviny potřebné pro výrobu piva, mléčných, kávových a pekařských výrobků. Kuchaři je naučili připravovat rychlé a chutné jednohubky. V zahradnické dílně si vyzkoušeli podzimní aranžování květin, u zámečníků pilovali a vyráželi svá jména do kovových plíšků. Kadeřnice jim představily prostředky, s nimiž pracují v provozovně. Na závěr zhlédli barmanskou show žáků oboru kuchař – číšník. Fotky zde.

Zážitkové dopoledne školního parlamentu
Členové žákovského parlamentu odstartovali své volební období první schůzkou
ve středu 26. září 
v areálu skautského tábora na Červeném Hrádku. Pod vedením zkušeného lektora, Míry Boubala, si ujasnili cíle a úkoly školního parlamentu, při hraní her společně vyvodili základní pravidla práce členů parlamentu a pozitivně se naladili na své další fungování. Ať se jim dílo daří!
Fotky 
zde.Vytrvalostní běh v Sedlčanech
První sportovní soutěž tohoto školního roku se odehrála již ve středu 19. září, kdy 1. ZŠ Sedlčany uspořádala  na stadionu Taverny pro školy regionu závody ve vytrvalostním běhu. I naše škola vyslala své zástupce. Z 1. stupně stupně nás reprezentovali Jakub Vávra, Eliška Pecháčková a Matěj Macháček, za 2. stupeň se zúčastnili  Šimon Macháček, Tereza Nouzecká a Jakub Vyskočil. Nejlépe si vedl Šimon Macháček, který ve své kategorii doběhl na 4. místě, pěkné umístění v první polovině závodníků vybojovali i Kuba Vávra s Eliškou Pecháčkovou. Všem běžcům děkujeme za dobrou reprezentaci školy! 
Fotky zde.
Zahájili jsme nový školní rok 
Nový školní rok 2018/2019 byl zahájen. Tento slavnostní akt proběhl v pondělí 3. září 2018, vzhledem k nepřízni počasí tentokrát ve školní tělocvičně. Po uvítací řeči pana starosty a pana ředitele přivítali žáci 9. třídy naše nové  prvňáčky. Poté se žáci pod vedením svých třídních učitelů odebrali do tříd, kde získali potřebné úvodní informace. 
Fotky zde.                                                                    Přejeme všem úspěšný školní rok!

Zahájení školního roku 2018/2019
Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8:15 hodin na malém školním hřišti za "malou školou" čp. 153     (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně). Vyučování bude končit do 10:00 hodin. Prosíme, aby si děti již přinesly       přezůvky. Družina bude otevřena až v úterý 4. září 2018. 
   Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče. Těšíme se na Vás!Oznámení
Z důvodu prací na opravě podlahy bude školní tělocvična až do konce srpna 2018 pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení. Úřední hodiny o prázdninách 

V době letních prázdnin 2018 je úředním dnem
každá středa (kromě 18. 7. 2018),
vždy od 8:00 do 13:00 hodin.
 

O prázdninách bude kancelář ředitele až do odvolání umístěna na "velké" škole (čp. 85).

Vaši návštěvu školy raději předem dohodněte na telefonním čísle 775 553 918. 

             Děkuji za pochopení.                               Robert Kohout, ředitel školy


SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY 2017/2018  
V pátek 29. června 2018 jsme se slavnostně rozloučili s letošními deváťáky 
v Parku Generála Mareše. Gratulace k absolvování základního vzdělání žáci přijímali nejen od pana ředitele R. Kohouta, ale také od pana starosty 
M. Krameše. Žáci si odnesli pamětní listy, krásné růže a na památku se zapsali do kroniky obce Kosova Hora. 

Fotky zde.
Videa zde.POSLEDNÍ ZVONĚNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
Dnes 28. června poslední školní den si žáci deváté třídy připravili pro své spolužáky, spolužačky i učitele poslední zvonění. Rozloučili se se všemi učiteli vlastními básničkami a současným osmákům předali pozici deváťáků na další školní rok. 
A zítra hurá pro vysvědčení! :)
Fotky zde.
Videa zde.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 5. den (čtvrtek 21. 6.)

Poslední den našeho pobytu v přírodě jsme opět vstávali do slunného rána. Čekalo nás nejen sbalení zavazadel, ale hlavně vyhodnocení pobytové hry. Zvítězila posádka Černých panterů, avšak o nalezený poklad jsme se společně rozdělili jako správní trosečníci. Naposledy jsme zamávali našemu již probádanému ostrovu a pospíchali domů, protože všude dobře, ale doma nejlépe! 
Fotky zde.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 4. den (středa 20. 6.)
Dnešní den probíhal podle zajetého rozvrhu. Během dopolední výuky jsme hodnotili povedené akce uběhlých dní, ti mladší pomocí obrázků, starší se pokusili o slohové cvičení ve skupinkách. Druháci si výuku obohatili pantomimou na téma zvířata a profese. Po cvičení mozkových buněk jsme si šli rozcvičit svá těla do bazénu. Odpoledne jsme pokračovali v naší pobytové hře. Posádky získaly další body a vyznačovaly nová prozkoumaná území na mapě. Poté nacházely pozůstatky lodí dávných obyvatel, z nichž sestavovaly nová plavidla. Den byl zakončen námořnickou diskotékou. 
Fotky 
zde.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 3. den (úterý 19. 6.)

Ráno proběhla opět výuka v jednotlivých třídách. Po snídani žáci 3.-5. třídy skládali pohádky, které obsahovaly všechna vyjmenovaná slova. Na nejlepší z nich se můžete těšit v právě připravovaném časopise Kosák. Všichni si také stihli zahrát bowling i osvěžit se v bazénu. Odpoledne si děti zahrály námořnické hry, změřily své síly v přetahování lana, poznávaly pirátské symboly a objevovaly pozůstatky dávných civilizací na nejvyšším vrcholu ostrova. 
Fotky zde.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2. den (pondělí 18. 6.)

V dnešním parném dopoledni jsme se po ranní výuce osvěžili v hotelovém bazénu. Druháci si udělali přírodovědnou vycházku do blízkého lesa. Díky vyčerpávajícímu programu nám zcela vyhládlo, takže jsme s chutí spořádali výborný oběd. Odpoledne nás čekalo další objevování záhadného ostrova. Vyrazili jsme dobývat nová území v okolí tábořiště.
Fotky zde.


ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 1. den (neděle 17. 6.)

Letošní školu v přírodě jsme zahájili slunnou nedělí. Po ubytování v hotelových pokojích si nás přebrali instruktoři, se kterými jsme si zahráli několik seznamovacích her. Poté jsme se podle povolávacích listin rozdělili do skupin ke kapitánům a začali jsme dobývat a objevovat náš tajuplný ostrov.
Fotky zde.
 

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Rodiče, přátelé školy i široká veřejnost se v pátek 15. června odpoledne sešla v Parku gen. Mareše. Rada rodičů ve spolupráci se školou a obcí zde pořádala Zahradní slavnost. Na programu bylo vystoupení žáků jednotlivých tříd z úspěšného školního pořadu "Tvoje tvář má známý hlas". Obecenstvo mohlo zhlédnout nejlepší příspěvky z minulých ročníků i vystoupení zcela nová. Poté byly pro žáky školy, jejich kamarády i rodiče připraveny zábavné atrakce v režii učitelů. Rada rodičů přichystala zdarma pro každého žáka školy občerstvení - limonádu, zmrzlinu a grilovanou klobásu, obětavé maminky nachystaly a přinesly sladké i slané dobroty. Velmi děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu a podíleli se na přípravě zdařilé akce!
Fotky 
zde. Videa zde.

OSMIČKA A DEVÍTKA NA ČASTOBOŘI

Fotky zde.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

Využili jsme zajímavou nabídku Mobilního planetária, které nás navštívilo v pátek
8. června. Prvňáci se třeťáky zhlédli pořad nazvaný "Život stromů", druháci putovali "Se zvířátky do vesmíru". Čtvrťáci s páťáky zjistili, "Kam se ztrácí tma" a šesťáci a sedmáci se poučili o klimatických změnách. "Neuvěřitelný vesmír" virtuálně navštívili osmáci s deváťáky.
Fotky 
zde.Návštěva žáků 1. a 2. třídy v Městské knihovně Sedlčany

V úterý 5. června se naši nejmenší školáci vypravili do knihovny v Sedlčanech, kde si pro ně paní knihovnice připravily pořad věnovaný dětským knížkám. Prvním úkolem dětí bylo vybrat z hromady knih tu, která je něčím zaujala. Společně se pak měly postupným vyřazováním knih dobrat k jedinému knižnímu titulu. V našem případě vyhrála Encyklopedie fotbalu. Následovalo přečtení ukázky z knihy "Agus a příšerky", ve které se děti seznámily s klukem Agusem a jeho maňáskovým kamarádem panem Flatem. Protože pan Flat miluje přirovnání, dával dětem různé hádanky. Jestlipak víte, co znamená, když se řekne: "Vezmi nohy na ramena!" nebo "Přestaň chodit kolem horké kaše." Sice jsme nevěděli přesně  všechna přirovnání, mnohá z nich jsme však dokázali odvodit. Závěrem děti dostaly kreslená pravidla chování v knihovně a pozvánku k dalším návštěvám. Děkujeme pracovnicím knihovny za krásně zpracovaný pořad!
Fotky zde.

SBĚR PAPÍRU A PLASTOVÝCH VÍČEK
V týdnu od 21. května do 25. května škola pořádala sběr druhotných surovin - papíru a plastových víček. Sběrové tabulky můžete zhlédnout zde a vyhodnocení sběru zde


Pohádkový les ke Dni dětí 
Páteční Den dětí zpestřili svým mladším spolužákům deváťáci, kteří pro ně připravili Pohádkový les. Nejprve děti potkaly dvě krásné, avšak smutné paní z blízkého Červeného Hrádku. Rozveselil je pouze ten, kdo jim pomohl sestavit seznam jejich oblíbených, ale poztrácených věcí. Tom a Jerry si lámali hlavu nad obrázkovým rébusem, který děti hravě vyřešily. Následovalo setkání s loupežníkem Rumcajsem a jeho synem Cipískem. Ti zase potřebovali naházet kukaččí vejce do klobouku, aby je poté mohli roznosit po hnízdech v Řáholci. Pejsek s Kočičkou nemohli najít dobroty do jejich úžasného dortu, Pat a Mat potřebovali mít jasno, jaké nářadí vlastně mají a děti jim musely ukázat, jak lze na pouhé 4 údery zatlouct hřebík. Dvě princezny dávaly dětem hádat, které předměty náleží které pohádce, Bolek a Lolek si vyzkoušeli obratnost dětí. U Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého musely děti rozluštit několik hádanek. Všichni dostali na závěr Pohádkového lesa sladkou odměnu a ti, co splnili pohádkové úkoly na 1* ještě něco navíc!
Fotky zde.


Cyklistické závody s klubem DA-BA

Povltavský sportovní klub DA-BA si pro žáky 1. stupně připravil ve čtvrtek              31. května v rámci dopravní výchovy již tradiční cyklistické závody. 
Fotky zde.

Čtyřka s pětkou a sedmička byly také v hlavním městě
Ve středu 30. května se na výlet do matičky Prahy vydala společně 4., 5. a 7.třída. Naše cesta začala na Wilsonově nádraží, odtud jsme se přesunuli na Václavské náměstí a ulicí Na Příkopě až na Náměstí Republiky, kde u Prašné brány začíná „Královská cesta“. A tak naše kroky po stopách králů vedly ve směru: Celetná → Staroměstské náměstí → Karlova ulice → Karlův most (kde jsme si každý něco přál u sochy sv. Jana Nepomuckého) → ostrov Kampa (zde jsme si v parku udělali malou občerstvovací zastávku) → Malostranské náměstí → Nerudova ulice → Hradčanské náměstí → Pražský Hrad, kde jsme naše putování zakončili. A protože jsme k Hradu přišli v celou, měli jsme možnost vidět střídání hradní stráže, což byl pro děti velký zážitek. Po předchozích parných dnech jsme se malinko obávali o počasí – předpověď hlásala vedra a následné bouřky, avšak počasí stálo na naší straně a výlet se vydařil.
Fotky zde.

Osmáci a deváťáci na Pražském hradě
Poslední květnové úterý, za krásného počasí, žáci osmé a deváté třídy uskutečnili vycházku za historickými pamětihodnostmi Prahy. Při první zastávce si prohlédli Staroměstské náměstí, pokračovali kolem Betlémské kaple na Karlův most a dále Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Zde navštívili Starý královský palác, expozici - Příběh Pražského hradu, baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku,  katedrálu sv. Víta a Rožmberský palác.    
Fotky zde.Sedlčanská T-ballová liga

Turnaje školního T-ballu, pořádané softballovým klubem Pegas Sedlčany, se již tradičně odehrály v měsíci květnu. V kategorii T-ball micro nás 23. května reprezentoval tým z 2. a 3. třídy, který se umístil na 4. místě. Hned další den, ve čtvrtek 24. května, odjeli hájit barvy naší školy vybraní žáci ze 4. a 5. třídy v kategorii T-ball mini. Ti vybojovali úžasné 2. místo! Jarní T-ballovou ligu zakončilo v pátek 
25. května utkání družstva žáků ze 6. a 7. třídy v kategorii T-ball maxi. Ve vítězném souboji s 2. ZŠ Propojení se naši borci probojovali na 3. místo! Všem zúčastněným žákům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!
Fotky 
zde.

Šestka v Praze

V úterý 22. května jsme se my, žáci šestého ročníku, za krásného, slunného počasí vypravili na výlet do Prahy, abychom v  prostorách Křižíkových pavilonů na Výstavišti v Holešovicích zhlédli stovky exponátů v rámci velkolepé výstavy Mumie světa. Po absolvování výstavy jsme se tramvají přesunuli na Malou Stranu a dále pěšky pokračovali k nástupišti lanovky směřující na vrch Petřín. Zde, posilněni svačinkami od maminek a osvěženi zmrzlinou, jsme nabrali energii potřebnou pro zdolání 299 schodů vedoucích na vrchol Petřínské rozhledny. Odměnou za námahu nám byl krásný výhled na celou Prahu z ptačí perspektivy. Výbuchy smíchu v nás vyvolala návštěva Petřínského zrcadlového bludiště při pohledu do některého z 38 zakřivených zrcadel. Po jeho návštěvě jsme se již pomalu odebírali na vlak a plni pozitivních dojmů se vraceli domů.
Fotky 
zde.


Ochrana člověka za mimořádných situací
Poslední dubnové pondělí, které letos vyšlo mezi víkendem a Svátkem práce, jsme využili k uskutečnění projektu na téma ochrany člověka v situacích, jež nejsou zcela běžné, ale do nichž se každý z nás může dostat. Děti si na jednotlivých stanovištích vyzkoušely sbalení evakuačního zavazadla v případě nečekané události, orientaci v terénu i na mapě, čtení turistických značek, zvládání náročného terénu simulovaným přechodem řeky pomocí lan, volání na tísňové linky, pomoc zraněnému kamarádovi a resuscitaci člověka nepřímou srdeční masáží. Seznámily se s Morseovou abecedou i jejími nouzovými signály. Zpestřením celé akce byla jistě střelba ze vzduchovky a hod granátem na cíl. Na stanovištích byla jednotlivá družstva žáků bodově ohodnocena a v závěru první části projektu bylo vyhlášené a odměněné nejúspěšnější z nich. Stalo se jím družstvo číslo 3 ve složení: Martin Jícha, Martin Bursík, Michal Skála, Denisa Bartošová, Petr Moudrý, Eliška Pánková, Adéla Drážďanská, Tereza Zamrazilová, Vojta Pittner, Tadeáš Turek a Niky Drážďanská.
Naši akci přijeli podpořit také členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Povídání o jejich záslužné práci, následná beseda se žáky a předvedení hasičské techniky se bezesporu stalo "zlatým hřebem" projektu. Děkujeme jim
za ochotu a trpělivost, kterou nám věnovali a těšíme se na další spolupráci!

Pod dozorem hasičů jsme ještě stačili podpálit oheň pod čarodějnicí. Žákům 1. stupně poté končila výuka a starší žáci si odešli změřit své síly do tělocvičny, kde pro ně byl nachystaný turnaj ve vybíjené. Barometrem zdařilé akce se stalo hodnocení žáků vyjádřené slovy: "Jóó, bylo to supér!"
Fotky 
zde.

Ředitelské volno

                             V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon)                                   vyhlašuji z provozních důvodů

volný den pro žáky školy v pondělí 7. května 2018.

Obědy ve školní jídelně byly hromadně odhlášeny.

Robert Kohout, ředitel školy


NÁVŠTĚVA PŘÍBRAMSKÉHO DIVADLA

Žáčci z 1., 2, a 3, třídy se ve čtvrtek 19. dubna vydali na výlet do Příbrami. Cílem jejich cesty byla návštěva příbramského divadla, v němž zhlédli pohádku s názvem "Strach má velké oči". Veselé představení plné písniček bylo pro všechny pěkným kulturním zážitkem.
Fotky zde.

McDonald´s Cup
Naši malí fotbalisté vyrazili ve středu 18. dubna 2018 do Sedlčan na "Taverny" změřit síly s některými z okolních škol. Hráči obou družstev z Kosovky nám rozhodně ostudu neudělali. Mladší kluci z 1., 2. a 3. třídy se statečně prali o výsledek s oběma velkými sedlčanskými školami, nakonec po prohře v prvním a remíze v druhém utkání skončili v tabulce s horším skóre třetí se ztrátou jediného gólu na "Propojku". Hochům ze 4. a 5. třídy se dařilo o trošku více, když v prvním zápase s 1. ZŠ (pozdějším vítězem skupiny) dvakrát vedli, ale nakonec byl výsledek nerozhodný 2:2. Po porážce od 2. ZŠ Propojení ve druhém duelu si naši chlapci spravili střeleckou chuť s jesenickou základkou, jejíž gólman lovil míč 10x ze sítě. I přes solidní výsledky z toho bylo "až" 3. místo v konečné tabulce. 
Všichni kosohorští kluci za bojovný výkon zaslouží velkou pochvalu, i když nedosáhli na lepší umístění. Děkujeme též panu učiteli Petru Novotnému z 1. ZŠ za perfektní organizaci turnajů. 
Fotky zde.

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME KOSOVKU
V pátek 13. dubna jsme se v rámci akce "Ukliďme Česko" pustili do úklidu naší obce a jejího okolí. Školáčci z 1. až 3. třídy se vydali čistit Obciny, čtvrťáci s paťáky prošli alej Na Dražkách a Kalvárii, šestka se sedmičkou vyčistily okolí rybníka u hřbitova, čističky odpadních vod a areál bývalého zemědělského družstva, osmička s devítkou zamířily směr Lavičky. Každá skupina obdržela pytle, do nichž třídila odpad (plasty, sklo, kovy - plechovky, papír, směsný odpad). Naplněné pytle nechávali žáci na vybraných místech a zaměstnanci obce je poté svezli k dalšímu odpadu.
Nejdříve práce, potom zábava - nejdřív úklid, potom hry a opékání. Po náročné práci jsme se sešli na školní zahradě k odpočinku, zábavě a opékání přinesených dobrot. Z vykonaného díla jsme měli všichni dobrý pocit. Naše obec je díky nám zase trochu hezčí a my ve škole doufáme, že jsme udělali další krůček ve výchově k zodpovědnosti k životnímu prostředí!
Fotky zde.

TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ VE VYBÍJENÉ
Pouhé dva dny po vítězství čtvrťáků a páťáků se na turnaj do Sedlčan vydali i žáci
2. a 3. třídy. Školu jeli z 2. třídy reprezentovat Denisa Bartošová a Kuba Vávra, ze
3. třídy byli vybráni Anička Jiráčková, Monča Zamrazilová, Nina Pánková, Aneta a Šimon Šťovíčkovi, Matěj Macháček, Tomáš Rataj, Lukáš Rambousek a Jakub Hlaváček. V zápase se ZŠ Propojení prohráli o jeden bod, čímž postoupili do nižší skupiny, ale i přesto
DOKÁZALI VYBOJOVAT KRÁSNÉ 3. MÍSTO!
Fotky zde.TURNAJ VE VYBÍJENÉ

V úterý 10. dubna se starší žáci 1. stupně zúčastnili turnaje ve vybíjené, který pořádala 1. ZŠ Sedlčany pro školy regionu Sedlčanska. Zúčastnilo se celkem deset týmů ze Sedlčan, Jesenice, Petrovic, Krásné Hory, Chlumu, Sedlce-Prčice a Dublovic. Naši žáci nastoupili ve složení: Anna Jiráčková
(3. tř.),
Michal Stibor, Ondra Špánek, Lukáš Trmal, Petr Macháček, Rozárie Řeháková (4. tř.) a Šimon Macháček, Filip Rambousek, David Král, Nikola Skořepová, Adéla Vávrová, Eliška Pánková (5. tř.). Smíšená družstva byla rozdělena do dvou skupin a nakonec se nejlepší z obou skupin utkala
o vítězství. 
Jako první proti našim nastoupil tým ze ZŠ Sedlec-Prčice, který jsme s přehledem porazili. Přesto si kosohoráci udrželi respekt k ostatním soupeřům a snažili se nedělat zbytečné chyby, proto zvítězili i proti dalším dvěma týmům. Malinko škobrtli při zápasu se ZŠ Propojení Sedlčany, kdy byl výsledek nerozhodný a při „náhlé smrti“ jsme prohráli (7:8). I přes toto zaváhání jsme naši skupinu vyhráli. 
Finále proti Krásné Hoře bylo velmi napínavé. V prvním poločase se počet vybitých shodoval (3:3), ale ve druhé půlce jsme dokázali zabrat a potěšit tak třídní učitelku i pana ředitele, který v hodinách tělesné výchovy hru nacvičoval. VYBOJOVALI JSME 1. MÍSTO!
Fotky zde.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V pátek 6. dubna jsme ve škole přivítali předškoláky a jejich rodiče. Důvodem jejich návštěvy byl zápis do 1. třídy. Po úvodním vyřízení formalit proběhly motivační pohovory ve třídách, kde se novým žáčkům věnovaly paní učitelky z 1. stupně.
Naši budoucí prvňáčci byli velmi šikovní, a proto byli odměněni sluníčkovou medailí, sladkostmi, drobnými dárky a upomínkovým listem. Přejeme jim, aby se jim ve škole dařilo stejně dobře jako u zápisu a hlavně, aby u nás byli spokojení!
Fotky zde.

Seznam přijatých dětí zde.


ŠKOLA NANEČISTO
Již podruhé nás v tomto školním roce navštívili naši předškoláci, aby si vyzkoušeli, jak to ve škole chodí. Za pomoci kamarádů prvňáků řešili úlohy z matematiky, prvouky a psaní. Na závěr jsme si společně zahráli a zazpívali jarní písničku. Těšíme se, že naše šikovné kamarády přivítáme u pátečního zápisu!
Fotky zde.


DEN NARUBY
Tímto názvem jsme se členy školního parlamentu nazvali středu 28. března, kdy si vybraní žáci z 2. stupně vyměnili role s učiteli a odučili dvě vyučovací hodiny v 1. až 5. třídě. Všemu předcházela důkladná příprava a konzultace s vyučujícími o probíraném učivu. Jak náročné je povolání učitele na 1. stupni si v 1. třídě vyzkoušely Hanča Vyskočilová a Nikča Drážďanská, ve 2. třídě si  zaučily Marťa Endrstová s Terkou Zamrazilovou, 3. třídy se ujaly dvě Terezky - Čejdová a Nouzecká. Ve 4. a 5. třídě střídavě vyučovali Jára Loch s Aničkou Nermuťovou
a Milan Barták v týmové spolupráci s Michalem Jiráčkem. Všichni vyučující dostali od svých žáků podtrženou jedničku!
Fotky zde.

VELIKONOČNÍ TROJBOJ
V úterý 27. 3. 2018 se vybraní žáci zúčastnili v Sedlčanech Velikonočního trojboje, ve kterém na ně čekaly tyto disciplíny – hod medicinbalem, trojskok snožmo z místa, driblování 40 m na čas.  Nejlépe si vedla Eliška Pánková, která obsadila překrásné druhé místo. Gratulujeme! 
Fotky zde.
Výsledky zde.

CARMINA
V úterý 27.3. se žáci 2. stupně zúčastnili recitační soutěže CARMINA v Sedlčanech. I přes velkou konkurenci recitujicich obdržel krásné 3. místo Jaroslav Loch a za přednes básně Kolovrat si  odnesla Aneta Chabova čestné uznání. Všem žákům patří velká pochvala za reprezentaci naší školy. 
Fotky zde.SEDLČANSKÁ RŮŽE
Ve čtvrtek 22. března se vydali vítězové školního kola recitační soutěže do Sedlčan, kde probíhala  regionální soutěž v recitaci, nazvaná Sedlčanská růže. Na 1. Základní škole Sedlčany změřili své síly nejlepší recitátoři okolních škol. Ačkoliv se naši neumístili na předních místech, bojovali statečně a za výbornou reprezentaci školy jim patří veliká pochvala!
Fotky zde.ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Ve středu 14. března změřili své síly vybraní recitátoři z 1. - 5. třídy na školním kole recitační soutěže. V nejmladší kategorii zvítězil Pepík Vilas, 2. místo obsadil Adam Pejřimovský a třetí byl Martin Jícha. Čestné uznání si za pěkný přednes odnesla Ája Skořepová. V kategorii 2. a 3. třídy se nejlepším recitátorem stal Patrik Fekete, 2. místo získal Jakub Vávra a na 3. místě skončila Eliška Benešová. Čestné uznání dostala Eliška Pecháčková. Nejstarší kategorii obsadili žáci 5. třídy: 1. místo - Adéla Vávrová, 2. místo - Filip Rambousek a 3. místo - Ondřej Pittner. Čestné uznání putovalo za Ondrou Špánkem do 4. třídy. Ocenění přednášející jsou nominováni na regionální recitační soutěž do Sedlčan. Držíme jim pěsti!
Fotky zde.

PIRÁTI VE ŠKOLE
Ten, kdo si udělal čas a navštívil naši školu dne čtrnáctého, měsíce března, léta páně MMXVIII, ocitl se mezi piráty. Středeční odpoledne plné dobrodružství
a zábavy přilákalo naše kamarády z mateřských škol. Ti si mohli vyzkoušet ulovit žraloky pro pirátskou bandu, zahrát si pirátské pexeso, přejít přes rozbouřený oceán a postavit pirátům loď, ochutnat skromnou krmi uklohněnou v pirátské kuchyni, pomoct rozdělit pirátům poklad i zavázat správné pirátské uzly,  
rozhodnout, které věci jsou pro pirátskou chásku nezbytně nutné, projít bludištěm
a poslepu uhádnout, co skrývá pirátská truhla. Ukázalo se, že mezi našimi malými kamarády je ukryto spoustu nadějných pirátských vlků a že rozhodně mají 
k pirátství velké vlohy, neboť všichni zdolali kruté nástrahy a ke kapitánovi R. Cockovi došli bez ztráty na životech. Na kapitánském můstku byli za své hrdinství odměněni zlatým dukátem
a nefalšovaným pirátským diplomem. Na závěr odpoledne si malí piráti zaskotačili na pirátské veselici.
Fotky zde.

ŠKOLNÍ PLES - FOTOGALERIE
Souhrnný záznam plesu Rady rodičů konaného 23.února 2018
v sále v Prosenické Lhotě si můžete prohlédnout v galerii 
zpracované od fotografa Kamila Novotného ZDE.
VIDEO ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
Letošní absolventi představili na plese Rady rodičů, který se uskutečnil 23. února 2018 v Prosenické Lhotě, třídní vzpomínkové video. Ještě jednou velice děkujeme manželům Valentovým z Kosovy Hory za jeho zpracování.
Video si můžete prohlédnout  ZDE.

ŠKOLNÍ PLES
Dlouho očekávaným dnem byl pro žáky 9. třídy pátek 23. února, kdy se konal pod záštitou Rady rodičů školní ples. Pozvání na ples přijali nejen rodiče deváťáků, kteří na něm byli slavnostně šerpováni jako absolventi školního roku 2017/2018, ale sešli se zde i příznivci školy z řad veřejnosti a její  bývalí absolventi. Rada rodičů jako každoročně připravila bohatou tombolu a zajistila hudbu, tentokrát skupinu The Gentleman pop z Milevska. Všichni návštěvníci plesu byli slavnostně naladěni, což se odrazilo ve výjimečné pohodě a atmosféře celé společenské akce. Foto zde.

Děkujeme těm, kteří se na přípravách plesu podíleli a také všem sponzorům.
Seznam sponzorů zde.

MASOPUSTNÍ TÝDEN
Týden od 19. do 23. února byl v naší škole poněkud odlišný těch ostatních - alespoň co se účesů a oblečení týká. Školní parlament totiž vyhlásil "Masopustní týden" a jeho členové vymysleli pro každý den nějaké téma. V pondělí byl den neobvyklých účesů, úterek se stal dnem šálovým, ve středu si měl každý z žáků přinést svého mazlíka, protože byl den plyšákový. Čtvrtek se stal dnem plným barev. Každá třída si zvolila svoji barvu či barevnou kombinaci, do které se oblékla. Originálně barevný den pojali žáci 7. třídy, kteří vytvořili duhu. Týden jsme zakončili slavnostně - ve společenském oblečení. A která třída se zhostila úkolů Masopustního týdne nejlépe? Bez bodové ztráty, a tím na 1. místě devítka, o 2. - 3. místo se dělily se ztrátou jediného bodu 1. a 7. třída. Malou sladkou odměnu si ale za své snažení odnesli všichni!
Foto zde.KDO SPORTUJE, TEN NEZLOBÍ!
V úterý 20. února mezi nás opět zavítal sportovní klub DA-BA. Pro 3., 4. a 5. třídu si jeho členové připravili v tělocvičně dopoledne plné sportovních soutěží. Za své výkony žáci získali malý dárek a sladkou odměnu.
Foto zde.
Dětský karneval
Ve středu 14. února si žákyně druhého stupně připravily zábavný program plný tanečků a her nejen pro mladší žáky, ale také pro děti z celého okolí. Sešlo se spoustu překrásných masek a všichni se skvěle bavili. Navštívili nás princezny, fotbalisté, kočičky, rytíři, strašidla, jednorožci, Minie a Mickey Mouse, Pipi Dlouhá punčocha a mnoho dalších. Všechny krásné masky si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

Škola nanečisto
Ve čtvrtek 14. února se místo prvňáků posadili do školních lavic jejich kamarádi předškoláci, kteří si přišli školu vyzkoušet. Téma školy nanečisto bylo aktuální - ZIMA a vše, co k ní patří. Pracovali jsme na interaktivní tabuli, naučili jsme se společně básničku o sněhulákovi, se sněhuláky jsme počítali, sněhuláky jsme kreslili a nakonec jsme si o sněhulácích i zazpívali a zatančili. Zjistili jsme, že budoucí školáci jsou velmi šikovní a my se na ně  již nyní těšíme!
Fotky zde.
Spaní žákovského parlamentu ve škole
V pátek 9. února se sešli členové školního parlamentu k přenocování ve škole. Měli k tomu dva důvody. Tím prvním bylo určitě naplánování blízkých akcí - Masopustní týden a Den naruby, tím druhým stmelit partu a užít si trochu zábavy. Večer začal ubytováním a vybalením dobrot od maminek - děkujeme zde všem, které na nás myslely a poslaly něco chutného do bříšek. Poté jsme si zahráli hry na "Mrkanou" a "Co bys dělal, kdyby..." . Při posledním kole druhé hry se již seshora, ze školní kuchyňky, linula vůně špaget alla bolognese, které nám uvařila naše hospodyňka a školnice v jedné osobě, Janička. Po výborné večeři jsme se pustili do hlavní práce, což bylo naplánování dnů Masopustního týdne. Začíná příští pondělí (19.2.) a končí pátkem (23.2.). Zde je přehled dnů:
pondělí - DEN ORIGINÁLNÍCH ÚČESŮ (Překvapte své spolužáky zbrusu novou hlavou!)
úterý - ŠÁLOVÝ DEN ( Vezměte si jako doplněk neobvyklou šálu!)
středa - PLYŠÁKOVÝ DEN (Zabalte si do školy svého mazlíka.)
čtvrtek - BAREVNÝ DEN (Přijďte v barvě své třídy. Jaká to bude? To je na vás všech!)
pátek - SPOLEČENSKÝ DEN (Zakončeme týden ve slavnostním!)
Kromě vymýšlení Masopustního týdne jsme dolaďovali i sobotní Masopustní průvod a březnový "Den naruby", kdy si žáci
2. stupně budou moct vyzkoušet výuku mladších kamarádů (samozřejmě ve spolupráci a pod dohledem jejich učitelek). Večer jsme zakončili opět hrou, tentokrát deskovkou s názvem EGO a večerním kinem. Nejstarší členové žákovského parlamentu si ještě vyžadonili noční hru, při které všem tuhla v žilách krev!
Ráno jsme dali školu do původního stavu, zbaštili moučníky od maminek a vyrazili vzhůru k domovu. 
Fotky zde.


Exkurze do Husitského muzea v Táboře
Poslední parta, která se vydala na výlet do Tábora, byla šestka se sedmičkou.
Na rozdíl od svých kamarádů z prvního stupně jsme nenavštívili Muzeum Lega,
ale Husitské muzeum a táborské podzemí, kde právě naše prohlídka začala. Dozvěděli jsme se, proč jsou pod náměstím podzemní chodby, které měří úctyhodných 14 kilometrů. Že to byly vlastně sklepy pod jednotlivými domy,
které byly propojeny až v poměrně nedávné době. Následovala prohlídka expozic ve vlastním muzeu, kde žáci dostali pracovní listy s otázkami, na něž mohli najít odpovědi právě zde. 
Po opuštění muzea jsme si dali rozchod, který většina žáků využila k návštěvě nedaleké cukrárny, kde si objednali čaj na zahřátí a koupili něco sladkého na zub. 
Sraz po rozchodu byl naplánován na  půl dvanáctou, ale ten největší zážitek z celého výletu byl teprve před námi. Chtěli jsme se ještě společně vyfotit u sochy Jana Žižky, když nás oslovila skupinka jihokorejských studentů a poprosili nás o společnou fotografii. Došlo na vzájemné seznamování a dokonce i na lehkou konverzaci v angličtině. A myslím, že právě toto setkání se nakonec stalo asi tím největším zážitkem z celého výletu.
Fotky zde.

Ukončení plaveckého výcviku 1. a 2. třídy
Díky předčasně započaté rekonstrukci plaveckého bazénu se nám zkrátil plavecký výcvik
o čtyři lekce. I přesto jsme si z něj odnesli cenné plavecké dovednosti a všichni se alespoň trochu zlepšili v plavecké technice. Nejrychlejšími plavci 1. třídy byli Martin Jícha (39 s), Ája Skořepová (43,9 s) a Šarlota Vrbská (48,1 s). Čísla v závorkách znamenají čas, ve kterém přeplavali délku bazénu - 25 metrů. Ve 2. třídě se nejrychlejšími plavci stali Denisa Bartošová (36,9 s), Kuba Vávra (37,4 s) a Eliška Pecháčková (38 s). Každý účastník plaveckého výcviku si na jeho závěr odnesl "Mokré vysvědčení" a všichni obdrželi krásnou "mokrou" jedničku!
Fotky zde. 


Muzeum LEGA Tábor - návštěva čtvrťáků, páťáků, druháků i prvňáků
Po návštěvě třeťáků se na exkurzi do Muzea LEGA v Táboře vypravily i zbylé třídy 1. stupně. 18. ledna jej navštívili žáci 4. a 5. třídy, 25. ledna se na návštěvu vydaly děti z 1. a 2. třídy. Všichni nejvíce obdivovali pohyblivé modely na ovládání, expozici Star Wars a mořského světa.
Fotky zde.
Muzeum Lega Tábor
Měsíc leden si žáci 3. třídy zpestřili výletem do Tábora, kde navštívili Muzeum Lega.
V úvodu prohlídky se seznámili s příběhem celé historie firmy LEGO a vzniku LEGO kostičky. Poté zhlédli expozici, která čítá přes 1,5 milionu LEGO kostek a jsou v ní k vidění stovky originálních modelů z celého světa. Mezi nejslavnější exponáty patří Socha Svobody, Tower Bridge, Eiffelova věž, indický Taj Mahal, ale i kouzelnická škola v Bradavicích a Springfield s rodinou Simpsonových a jejich sousedy. Nejvíce děti zaujaly interaktivní modely LEGO na ovládání. 
Fotky zde.


Kroužek vaření
Naši malí kuchaři zdárně pokračují ve své pilné práci a školou se nese vůně připravovaných dobrot. Co vše již stihli? Pekli sušenky z červené čočky, houstičky
a skořicové šneky, pizzu, slané krekry i vánoční perníčky a super zdravé moderní flapjacky. Nezalekli se ani přípravy ovocného punče a horkého moštu. Vyrobené dobrůtky si malí kuchaři rádi odnáší i domů.
Fotky zde.Vánoce na dobříšském zámku
 
    
V předvánočním čase si žáci 3., 4., 5. a 7. třídy zpestřili školní život výletem na zámek na Dobříši. Zde byly v jednotlivých zámeckých komnatách k vidění betlémy nejen od současných betlémářů z Příbramska. Betlémy byly z těsta, ze dřeva, z chleba a ze všech možných různých materiálů. V poslední místnosti jsme však viděli asi ten pro děti nejkrásnější, nejzajímavější a nejpozoruhodnější betlém – jednotlivé figurky totiž představovaly pohádkové postavy z večerníčků a dětských animovaných filmů: Mimoňové, Chipmunkové, Máša a medvěd, želvy Ninja, víla Amálka, Spejbl s Hurvínkem a Máničkou, Šmoulové, Shrek, Asterix a Obelix a mnoho dalších. Tento betlém je unikátní v tom, že každý rok v něm přibude další nová pohádková postava – to podle toho, co je zrovna mezi dětmi hitem. Po prohlídce expozice si žáci mohli koupit drobné upomínkové předměty v infocentru, které sídlí v zámku. Zbývající čas do odjezdu zpět do Kosovy Hory jsme vyplnili rozchodem po dobříšském náměstí. A i když nám počasí moc nepřálo a celou dobu drobně pršelo, byl tento výlet jistě příjemným zpestřením na závěr roku 2017.

Fotky zde.


Předvánoční výlet druháků do Příbrami     

Ve středu 20. prosince 2017 vyrazila druhá třída na předvánoční výlet. Zúčastnili se všichni žáci kromě jednoho, který s námi nemohl vyrazit kvůli nemoci. 
Cesta mikrobusem do Příbrami proběhla v dobré náladě. K hornickému muzeu jsme dorazili včas, abychom se ještě stihli vyfotit před vchodem. Poté se nás ujal pan havíř. Ten nás doprovodil do podzemí. Zde jsme si užili cestu důlním vláčkem. Havířům, kteří zde měli štědrovečerní šichtu, jsme zazpívali koledu. Za odměnu nás havíř vzal do svého domku, kde už na nás čekala jeho žena s tradiční štědrovečerní hostinou – na stole nechyběl kuba nebo vánočka. S dětmi hovořila havířka také o vánočních zvycích – pouštění svíčky v ořechových skořápkách, krájení jablka či házení střevícem. Nakonec si i děti odnesly drobný dárek a vydali jsme se zpět k domovu.


Bruslení
V pondělí 18. prosince 2017 si všichni žáci ZŠ Kosova Hora mohli užívat předvánoční bruslení na zimním stadionu v Sedlčanech. Nejprve vyrazili žáci prvního stupně se svými učitelkami. Přestože někteří stáli na bruslích poprvé, všichni si tento sportovní zážitek velmi užili, a to bez zranění. Poté je na ledě vystřídali žáci druhého stupně, kteří si již zkušeně a bez větších potíží užívali jízdu.

Fotky zde.
Skokan a Borec Sedlčan 

V pátek 8. 12. se vybraní žáci ze 4.–9. třídy zúčastnili soutěže Borec a Skokan v Sedlčanech. Naši žáci bojovali s velkým nasazením a vyplatilo se. V soutěži Skokan ve svých kategoriích obsadili     1. místo Terka Nouzecká a Aneta Chábová, 2. místo Vašek Šimánek a 3. příčku vybojoval Standa Krejza. V klání o Borce Sedlčan se nejlépe umístila Aneta Chábová, získala příčku nejvyšší.           3. místo ve své kategorii obsadila Nikča Gabajová a mezi chlapci byl Standa Krejza taktéž třetí. Ani další naši závodníci ostudu rozhodně neudělali.

Všem zúčastněným žákům patří velká pochvala za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Fotky zde

Výsledkové tabulky zde.


Plavecký výcvik žáků 1. a 2. třídy
V
e čtvrtek 7. prosince jsme v plaveckém bazénu v Táboře zahájili povinný plavecký výcvik. Každý čtvrtek zde budeme absolvovat dvouhodinovou lekci plavání, vyjma prvního lednového týdne, kdy se prostory bazénu čistí. Plavecký výcvik je plánovaný do 22. února 2018. Našim malým plavčíkům 
přejeme 
radost z  učení a úspěšné absolvování výcviku.
Fotky zde.Mikuláš a čerti
I na základní školu v Kosově Hoře zavítali v úterý 5. prosince Mikuláš s andělem a pekelnými pomocníky. Čerti rozdávali všem zlobivcům uhlíky a hrozili, že si je odnesou do pekla. Krásný andílek naopak rozdával všem dětem balíčky plné sladkostí. Děti přednášely básničky či zpívaly písničky. Nakonec se Mikuláš s dětmi rozloučil a řekl, že si jejich sliby o polepšení přijde zase za rok zkontrolovat.
Fotky zde.A je to                                   
Řemeslná soutěž "A je to" na SOU Sedlčany o. p. s. na Červeném Hrádku. Žáci deváté třídy si odsud odnesli druhé místo za zdění z cihel (Jaroslav Loch a Vojta Kouklík) a třetí místo za mostní konstrukci ( Michal Jiráček a Tadeáš Turek).
Fotky zde.
Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 30. listopadu měli žáci a zaměstnanci školy milou povinnost přivítat návštěvníky školního vánočního jarmarku. Mimo nákupu vánočních dekorací
a aranžmá vyrobených žáky školy a jejich pedagogy mohla přítomná veřejnost zhlédnout vystoupení žáků prvního stupně i sedmé a deváté třídy.
Fotky zde.
Schola Pragensis
Žáci deváté a osmé třídy navštívili ve čtvrtek 23. listopadu 2017 veletrh středních odborných škol, odborných učilišť a gymnázií v Praze. Obrovská budova kongresového centra nabízela čtyři patra plná prezentací jednotlivých škol různých oborů. Žáci na vlastní oči viděli zásah budoucích policistů, dokonce si i vyzkoušet střelbu ze zbraně. U mladých chemiků si vyzkoušeli několik pokusů s ohněm. Snad nejvíce je zaujala veterinární střední škola, kde si směli dokonce pohladit či pochovat exotická zvířata. Shlédli vystoupení tanečních škol, mohli se nechat vyfotografovat, nafilmovat a zapojit se do soutěží o různé ceny. Celkově se žákům akce velmi líbila a doufejme, že výběr jejich budoucího studia nebo povolání bude nyní snazší.       

Fotky zde.
Veletrh škol v Benešově i u nás
Ve středu 15. listopadu navštívili žáci osmé a deváté třídy veletrh škol v Benešově. V kulturním domě KC KARLOV se prezentovaly střední odborné školy, odborná učiliště i gymnázia středočeského kraje z Benešova a okolí. Žáci se mohli dotazovat a získávat informace o školách, které je zaujaly. Akce měla podpořit žáky při výběru svého budoucího studia či povolání.
Současně probíhala prezentace škol v odpoledních hodinách na ZŠ Kosova Hora, kde jednotliví zástupci škol ze Sedlčan (GOA Sedlčany, SOU Sedlčany, SOU Sedlčany o.p.s.), Příbrami (ISŠ HPOS Příbram), Benešova (VOŠ a SZeŠ Benešov) i Tábora (VOŠ, SŠ a COP) představili své studijní obory.
Fotky zde.

SPORTOVNÍ HRY A SOUTĚŽE S DA-BA 
Povltavský sportovní klub DA - BA, se kterým naše škola udržuje dlouhodobou spolupráci, si pro naše nejmladší žáky z první a druhé třídy přichystal sportovní hry a soutěže. Cílem těchto aktivit, jež byly zaměřeny na rychlost i obratnost našich žáčků, bylo nejen samotné závodění, ale i motto Povltavského sportovního klubu, protože - KDO SI HRAJE, TEN NEZLOBÍ! 
Fotky zde.

DRAKIÁDA 
Po úspěšné Drakiádě z loňského školního roku jsme se letos opět pustili do výroby draků, abychom při jejich pouštění ukázali svoji šikovnost a kreativitu. V pátek
3. listopadu se pak na obloze nad loukou nad hřbitovem opět prohánělo hejno draků, kteří se předváděli v celé své  kráse a soutěžili i v délce letu. 
Fotky 
zde.
HALLOWEEN
Ve středu 1. listopadu si žáci navštěvující volitelný předmět "Konverzace
v anglickém jazyce" pod vedením p. uč. Kristýny Machačové připravili malé překvapení v podobě halloweenského průvodu. Maškary na své obchůzce školou navštívily všechny třídy. Paní učitelka povyprávěla o tradici Halloweenu
v anglosaských zemích a rozpustilé masky žákům i učitelům pomalovaly tváře.  
Fotky zde.Řemeslná soutěž "ZKUSME SI TO"   
Žáci 9. třídy se ve středu 25. října 2017 zúčastnili řemeslné soutěže "ZKUSME SI TO" na SOU v Sedlčanech. Vyzkoušeli si různé činnosti v odborných dílnách. V učebním oboru cukrář zdobili perníčky, u karosářů brousili a vyráželi svá jména do kovových plíšků. V zahradnické dílně si vyzkoušeli dušičkové aranžování, u lesních mechanizátorů sekali sekyrou a poznávali různé druhy stromů a keřů. Kuchaři je naučili připravovat chutné kanapky a kadeřnice jim představily zajímavé prostředky, se kterými pracují v provozovně. Na závěr shlédli barmanskou show žáků SOU Sedlčany. 

Fotografie zde.js-dusickove-vence-2017-15
Výroba dušičkových věnců
Spolek MaPa uspořádal ve středu 25. října 2017 na obecním úřadu v Kosově Hoře mezigenerační setkání. Nad výrobou dušičkových věnců se společně sešlo několik šikovných seniorek (klientek spolku) a některé děti z naší školy. 
Více najdete zde.
Florbalový turnaj

V úterý 17. října a ve čtvrtek 19. října se žáci školy zúčastnili okrskového 
turnaje ve florbale pořádaném ve sportovní 
hale GaSOŠE Sedlčany.
V kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentovalo mužstvo ve složení: V. Pomahač, J. Bartoš, M. Bréda, M. Pecháček, V. Šimánek, V. Štěpánek, J. Vyskočil a 
V. ZikánZa starší žáky jel bojovat tým vybraný z 8. a 9. třídy: J. Čelůstka, V. Pittner, M. Křemenák, S. Krejza, D. Kraif, T. Turek, M. Barták, V. Kouklík a M. Jiráček. I přesto, že naši hoši bojovali s velkým nasazením a herním zápalem, nepodařilo se jim obsadit medailové místo.                                                                                         Za jejich opravdovou a poctivou hru a dobrou reprezentaci školy jim však patří náš obdiv a dík!              

Fotky 6. a 7. tř. , 8. a 9. tř.


INFORMACE K ODEBÍRÁNÍ DOTOVANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

Vážení rodiče,

v současné době nejsou dořešené ceny pro dotované mléčné výrobky, proto společnost Laktea prozatím  nepřijímá objednávky. Více se dozvíte na stránkách www.laktea.cz. Vybrané peníze na září a říjen budou převedeny na měsíce listopad a prosinec, popř. si je můžete vyzvednout u p. Pechové.

Děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení!


Závody regionálních škol ve vytrvalostním běhu v Sedlčanech 

Ve středu 4. října se vybraní žáci naší školy zúčastnili soutěže ve vytrvalostním běhu v Sedlčanech. Zde si poměřili síly se svými vrstevníky z okolních škol. Ne pro všechny naše závodníky to byl úkol snadný, ale všichni statečně bojovali a do cíle doběhli. Z naší skupiny běžců se nejlépe dařilo děvčatům, Elišce Pecháčkové ze 2. třídy a Adélce Vávrové z 5. třídy. Obě děvčata ve svých kategoriích obsadila krásná  6. místa. Gratulujeme!  
Fotky zde.


KROUŽEK VAŘENÍ

Kroužek vaření jsme společně zahájili ve středu 3. října s osmi žáky z 2. až 5. třídy. Odehrává se ve cvičné kuchyňce, kde jsme našli veškeré vybavení potřebné k vaření. Po organizačních informacích jsme se vrhli na přípravu sušenek cookies z mouky z červené čočky s čokoládou. Prvotní nedůvěra z neznámé suroviny byla po upečení sušenek rozptýlena. Všem chutnalo a těšíme se na příští setkání při přípravě palačinek. Fotky zde.  

Cyklistika s DA-BA

Ve středu 27. září pro žáky ze 2. až 5. třídy sportovní klub DA-BA opět uspořádal
v rámci dopravní výchovy cyklistické závody. Na pořadu dne bylo nejen předvádění cyklistických dovedností, ale i kontrola vybavení a seřízení kol, zásady bezpečnosti
při jízdě a používání ochranných pomůcek, zejména cyklistické přilby. Všechny děti
se při samotném cyklistickém závodu v rychlosti a obratnosti snažily o co nejlepší
výkon a závodily, co jim síly stačily! 

Fotky zde.Adaptační kurz sedmáků

Poté, co junáckou základnu na Červeném Hrádku opustila první třída, si sbalili batohy a spacáky žáci 7. třídy a v úterý ráno, dne 26. září, se s „plnou polní“ vydali tím samým směrem. Když jsme pěšky dorazili na místo, sedmáků se ujal opět Míra Boubal, který pro ně měl připravený pestrý celodenní program venku na čerstvém vzduchu. Celá akce měla za cíl stmelit kolektiv 7. třídy pomocí různých sportovních aktivit a soutěží, což se občas jevilo jako nadlidský úkol. Někteří se ukázali jako dobří týmoví hráči se smyslem pro fair play, jiní se však teprve museli učit, jak je důležité tahat za jeden provaz, respektovat názory druhých a chovat se fér nejen ke svým spolužákům, ale nastavit zrcadlo i sobě samým. Vyvrcholením prvního dne se stala příprava ohýnku pro opékání buřtů. Zde děti opět musely projevit týmového ducha a poradit se, jak na to. Po večeři dostali žáci hádanku a jejich správná odpověď jim mohla prodloužit večerku. Ale protože nedokázali dát hlavy dohromady, hádanku bohužel nerozluštili a ještě jim hrozilo zkrácení večerky o 15 minut. Ovšem ve chvíli, kdy jsme společně v klubovně před spaním rekapitulovali den, nás navštívily 2 bílé paní, takže se večerka stejně nakonec protáhla☺. Druhý den ráno, hned po snídani, si žáci opět obuli botasky a vyrazili ven, aby pokračovali v připraveném programu. Těsně před polednem byl program ukončen, společnými silami jsme objekt uklidili, rozloučili jsme se s Mírou Boubalem a vyrazili zpět do Kosovy Hory, kde jsme náš adaptační kurz zakončili obědem ve školní jídelně. A nakolik že se podařilo stmelit kolektiv sedmé třídy? To ukáže čas...

Fotky zde.


Jednodenní adaptační pobyt prvňáčků

Pondělí 25. září nebyl pro naše prvňáčky jen tak obyčejným školním dnem. Vydali se na junáckou základnu na Červeném Hrádku, kde pro ně byl připravený, pod taktovkou Míry Boubala, den plný her a dobrodružství. Během hraní si vyzkoušeli, jak důležité je pracovat jako jeden tým, pomáhat si a být jeden druhému kamarádem. Také zjistili, že je velmi důležité bojovat poctivě a mít oporu  ve svém třídním druhovi. Utvrdili se v základních třídních pravidlech, např. že mluví pouze jeden a ostatní poslouchají, že dávat pozor při zadávání úkolu se opravdu vyplácí a  že si navzájem musíme naslouchat.  Naši prvňáčci vše bezvadně zvládli. Držíme jim palce a přejeme jim, aby se z nich stala dobrá parta – přesně jako na Červeném Hrádku! 

Na závěr udělujeme Adámkově babičce, paní Lence Havlíčkové, řád „Zpívající špagety“ nejen za  výborný oběd, ale i za pěkné chvíle s písničkami. 

Fotky zde.


Nábor Rugby clubu Sedlčany
Ve druhém školním týdnu proběhly v hodinách tělesné výchovy nábory Rugby clubu Sedlčany pod vedením trenéra Miloše Vodrážky. Žáci i žákyně všech tříd okusili vzorový trénink mladých rugbystů a zahráli si soft variantu této zajímavé hry. Zájemci si odnesli nezávaznou pozvánku na tréninky klubu, někteří z nich se již svého prvního zúčastnili. Tak, ať vás rugby baví! Fotky z náborů zde.

Školní rok 2017/2018 začal
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo na školním hřišti 4. září 2017. Po uvítací řeči ředitele školy k žákům promluvil též starosta Kosovy Hory pan Martin Krameš. Nové prvňáčky pak přivítali žáci 9. třídy předáním květin a batůžků se sladkostmi. Poté se děti pod vedením svých třídních učitelů odebraly do tříd, kde získaly potřebné úvodní informace. 
                                            Všem přejeme úspěšný školní rok!
                                            Fotky zde.


Zahájení školního roku 2017/2018
Prázdniny utekly jako voda a žáci se již těší zpátky do školy. 
Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září v 8:15 hodin na školním hřišti (v případě špatného počasí v tělocvičně). Vyučování bude končit do 10:00 hodin. Prosíme, aby si děti již přinesly přezůvky. Družina bude otevřena od úterý 5. září. 
Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen rodiče prvňáčků. Těšíme se na Vás!

Příspěvek pro prvňáčky
Rodiče našich nových prvňáčků si mohou vyzvednout příspěvek od obce Kosova Hora ve výši 1000 Kč na obecním úřadě.

Sešity na školní rok 2017/2018
Balíčky sešitů na další školní rok pro žáky 2. až 9. třídy jsou od 31. července k zakoupení v prodejně papírnictví SAMBA v Sedlčanech v Nádražní ulici (dole na rohu náměstí TGM). Dostanete slevu 12% a k tomu dáreček. Obsah a ceny balíčků podle ročníků naleznete zde.

Úřední hodiny o prázdninách
V době letních prázdnin je úředním dnem středa, vždy od 8:00 do 15:00 hodin. Vaší návštěvu školy raději ještě předem dohodněte na telefonním čísle 775 553 918. Děkuji za pochopení. Robert Kohout


Zakončení školního roku a slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
Po návratu ze školy v přírodě jsme se 30. června zase všichni sešli ve škole. V tomto školním roce ale už naposled, naši žáci totiž obdrželi výroční vysvědčení. Mnozí z nich se měli doma opravdu s čím chlubit. Hezké prázdniny všem!
Deváťáky čekalo ještě slavnostní vyřazení, které se uskutečnilo v prostoru školní zahrady. Dojemnému loučení přihlíželi také pozvaní rodiče a další členové rodin odcházejících žáků. Všem budoucím středoškolákům přejeme hodně úspěchů ve zvolených oborech. Video zde.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - STARÁ ŽIVOHOŠŤ
1. den (neděle 25. 6.)
Po příjezdu do rekreačního zařízení jsme se všichni ubytovali a čekal nás odpolední program plný her na seznámení. K večeři jsme si pochutnali na pečeném kuřecím stehýnku s bramborem a několika druhy zeleninových salátů. Sladkou tečkou byla pro mnohé děti kobliha. Zatím žádné z dětí nemělo čas na stýskání a užívají si hrátek na čerstvém vzduchu. Fotky z dnešního odpoledne zde.
2. den (pondělí 26. 6.)
Druhý den ráno na nás čekala výborná snídaně ve formě švédských stolů, což  některé děti okomentovaly slovy: "Takhle skvělou snídani jsem ještě nezažil/a." Dopolední výuku zpestřili učitelé dětem i plaváním v bazénu či ve Vltavě. K obědu jsme měli brokolicový krém, omáčku s knedlíky a vodní meloun. Někteří z rodičů se mohou těšit na pohledy, které jim psaly děti o polední pauze. Odpolední program byl opravdu nabitý - malování triček, vědomostní soutěže, bowling, hra na kriminalisty atd. Večer jsme si smlsli na špagetách s omáčkou a sýrem. Nyní nás čeká dokončení dnešního programu a večerka. Fotky z dnešního dne zde.
3. den (úterý 27. 6.)
Třetí dopoledne na Staré Živohošti se neslo v duchu pohádek. Naši kamarádi z devítky si pro nás připravili pohádkový les. U Boba a Bobka jsme se museli trefit šiškami do králičího pelíšku, Pat a Mat si prověřili naši zručnost v zatloukání hřebíků. O kousek dál již čekali Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Žádali o pomoc při rozpoznávání různých předmětů, samozřejmě se zavázanýma očima, jak to má Bystrozraký ve zvyku. Pejsek a kočička nám poškádlili naše chuťové pohárky a my jim za odměnu poradili, co patří do správného dortu. U Červené karkulky jsme si museli zapamatovat deset věcí, které ponese své babičce k narozeninám a Mach s Šebestovou si připravili pět záludných hádanek. Dáme Vám jednu za všechny: "Jak hluboko do lesa běží zajíc?" Nevíte? Zeptejte se svých dětí! ;-)
Odpoledne jsme trénovali vzájemnou spolupráci, důvěru a komunikaci. Naši instruktoři si pro nás opět připravili zábavné hry plné adrenalinu. Zase jsme o kousek blíž k našemu cíli - vrcholu hory Matterhorn! Fotky zde.
4. den (středa 28. 6.)
V předposledním dni na škole v přírodě jsme si zkusili navrhnout a výtvarně ztvárnit možné sportovní aktivity, které
budeme realizovat na nově zbudovaném školním hřišti. Připalující sluníčko však přímo 
vybízelo k vodním hrátkám, a tak jsme do oběda dováděli v bazénu a řece. Při zdolávání posledních metrů výstupu na Matterhorn nás zdržel spalující odpolední žár. Vrcholu jsme ale přesto dosáhli po dostatečném ochlazení našich zpocených těl v horském jezeře. Zítra nás čeká již pouze balení výstroje a návrat zpět do civilizace. Fotky zde.

TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS
V pátek 23. června se kino v Kosově Hoře otřásalo v základech. Při vystoupení Lunetiků s hitovkou "Jsi moje máma" šílely davy fanynek pod pódiem a jedno oko nezůstalo suché. Dokonalá show Ivana Mládka s jeho Banjo bandem v podání Ondry Špánka, Péti Macháčka a Péti Moudrého pobavila celé publikum a oprávněně se stali absolutními hvězdami celého programu. Deváťáci se rozloučili se školou vtipně a neotřele - Nightwork "Tepláky"! Za jejich originální choreografii získali 2. místo. Třetí místo obsadila křehká a jemná Monička Zamrazilová jako královna Elsa  z Ledového království.  Videa zde.

Klub zábavné logiky a deskových her
V rámci projektu "Šablony" realizujeme na naší škole od února zájmové aktivity, při nichž si děti hravou formou rozvíjejí logické myšlení a paměť. Klub vede paní Vendula Vrzalová společně s naší družinářkou Lucií Kohoutovou. Ve čtvrtek 15. června proběhlo poslední setkání v tomto školním roce a děti se již mohou těšit na další pokračování činnosti klubu ve 2. pololetí příštího školního roku. Vendulce děkujeme za perfektní spolupráci. Fotky zde.


Vystoupení na oslavách k 745. výročí založení obce
V rámci oslav, pořádaných v sobotu 10. června v parku u potoka, vystoupili vybraní žáci naší školy s veselým programem, v němž zazněly básničky a písničky českých autorů. Všem dětem, které se vystoupení zúčastnily, patří veliké poděkování a pochvala. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Sportovní den s Tomášem Slavatou
V úterý 6. června jsme ve spolupráci s vynikajícím sportovcem a zejména dobrým člověkem, panem Tomášem Slavatou, uspořádali sportovní dopoledne pro žáky naší školy. Fotky zde. Více o akci zde. O Tomáši Slavatovi se dozvíte více zde. Sběr papíru a plastových víček
V pátek 2. června proběhlo o velké přestávce vyhlášení nejlepších sběračů papíru a plastových víček. Oceněni byli 3 nejlepší žáci z každé třídy a také 11 nejlepších sběračů z celé školy. Fotky zde.

Ve čtvrtek 1. června proběhly pro žáky 1. - 5. třídy cyklistické závody se sportovním klubem DA-BA. Fotky zde.


Spaní 4. a 5. třídy ve škole
V pátek 26. května měli možnost žáci 4. a 5. třídy přespat se svými učitelkami ve škole. Sešli jsme se v pátek navečer, vybalili upečené dobroty od maminek, aby v případě nenadálého hladu bylo kam sáhnout a připravili si pelíšky. Poté jsme se sešli na školním hřišti, kde jsme si opekli buřtíky, chleba, jablíčka a jiné mňamky. V areálu školní zahrady jsme zůstali i po večeři a zahráli si společně několik her. Od osmi až téměř do půl desáté jsme si zařádili na diskotéce, kterou rozproudila oblíbenými hity DJ-ka Lucy K. Po setmění nastal čas prokázat svoji statečnost na stezce odvahy, jež se vinula mezi školami. Ač nebyla dlouhá, pro některé z nás se stala nekonečnou. Závěr večera patřil osobní očistě a večernímu kinu, které jsme absolvovali již zalezlí ve svých pelíšcích. Spaní nám rychle uběhlo a jako každoročně si z něj odnášíme spoustu pěkných zážitků v kruhu svých třídních kamarádů. Fotky zde.

T-ball
Ve středu 24. 5. vybraní žáci z 1. - 3. třídy bojovali na Sedlčanské T-ballové lize a přivezli krásné 3. místo z pěti. Gratulujeme našim nejmladším sportovcům. Fotky zde.
Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se vybraní žáci 4. a 5. třídy zúčastnili turnaje v T-ballu v Sedlčanech. Družstvo bylo smíšené - chlapci a dívky. Přestože jsme nezvítězili, snaha a nasazení všech hráčů byla obrovská. Všem žákům za reprezentaci naší školy patří velký dík a pochvala. Fotky zde.
V pátek 26. 5. 2017 se i žáci 6. a 7. třídy zapojili do T-ballového turnaje v Sedlčanech proti ostatním základním školám z okolí. Fotky zde.


Nabídka práce
Hledáme dva noční vychovatele na školu v přírodě v termínu od 25.6.2017 do 29.6.2017 (4 noci), pracovní doba od 22:00 do 6:00 hodin. Požadujeme odbornou kvalifikaci podle § 16, odst. 1, zák. č. 379/2015 Sb., o pedagogických pracovnících, čistý rejstřík trestů a zdravotní způsobilost k výkonu zmiňované práce. Zájemci, volejte na č. 775 553 918, nebo pište na e-mail skola@zskosovahora.eu.

Zasáhni
Ve čtvrtek 18. května 2017 se vybraní žáci z 2. stupně zúčastnili soutěže ve střelbě ze vzduchovky s příznačným názvem „Zasáhni“, jejímž pořadatelem je SOU Sedlčany, ul. Petra Bezruče. V závodech se střídal běh se střelbou na terč vleže i vestoje, něco jako biatlon bez lyží. Čtyřčlenná družstva soutěžila ve dvou kategoriích: 1. kat. – smíšená družstva dívek a chlapců z 6. – 8. tříd ZŠ, 2. kat. – žáci 9. tříd ZŠ a studenti středních škol – zvlášť dívky a chlapci. I když se naši reprezentanti nedostali na stupně vítězů, zaslouží si za předvedené výkony pochvalu.
Fotky zde.

Čarodějný den
Pátek 28. dubna se na naší škole nesl v duchu připomenutí si jarních lidových zvyků a tradic, a to konkrétně kouzelné Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, čili pálení čarodějnic. Na 1. stupni probíhala čarodějnická projektová výuka, při níž tento starý lidový zvyk prolnul napříč všemi předměty. Starší žáci si během výtvarné výchovy a pracovních činností vyrobili vtipné kostýmy a čarodějnici. Tu jsme na závěr čarodějnického reje upálili, abychom se pro příští období očistili od nečistých sil. Poté žáci 2. stupnice změřili své síly v čarodějnické vybíjené. Fotky zde.

Čarodějný den v 1. – 3. třídě
Tento den se nesl v duchu plnění čarodějných úkolů. Kouzelnice, čarodějové a čarodějnice, které se nám dnes čirou náhodou zjevili ve škole, plnili tři čarodějné úkoly: Četli s porozuměním, počítali začarované slovní úlohy, vařili čarodějný lektvar. Pokud se jim podařilo splnit vše, následoval speciální úkol na závěr. Kočka Uršula a kocour Theodor ztratili svého nejlepšího přítele – čaroděje a čarodějnici. Naši nejmenší museli kamaráda najít, zjistit jeho vlastnosti, nakreslit a vymyslet o něm příběh. Nelehký úkol, to mi věřte! Na závěr museli nalezeného přítele představit ostatním. Všichni splnili úkoly na čarodějnou jedničku, a proto si zasloužili medaili. Fotky zde.

Čarodějný den ve 4. a 5. třídě.
V pátek 28. dubna nás přivítala vskutku čarodějnická učebna. Na dveřích upozornění „Nefstupovat! Čaruje se!“ naškrábaná muří nohou, tabule potažená černým suknem, na němž se uhnízdili netopýři, ze stropu se na nás spouštěli obří pavouci a mezi nimi rejdily čarodějnice. Do třídy se podle očekávání nevhrnuli obyčejní žáci, ale čarodějnická sebranka. Výuka začala příletem čarodějnic v hodnosti učitelek, které se pro tento sváteční den nebývale vyšňořily a u příležitosti slavnostního dne představily dokonce nový model košťat. Na začátku hodiny proběhlo rozlosování čarodějnických učednic a učedníků do skupin. Pro obyčejné žáky celkem snadný úkol, malí čarodějové však neumí tak dobře číst, zato je třeba dávat pozor, aby neproměnili nepohodlné spoluhráče v mouchu (neb strop byl plný pavouků!) nebo si nepřičarovali do skupiny koho chtěli. Po této náročné akci se skupiny pustily do čarodějnických počtů. Jejich úkolem bylo rozluštit tajné šifry pana Rumburaka. Čarodějnická cháska se při šifrování velmi zapotila a není divu – posuďte sami, zda následující klikyháky budete umět spočítat: LXXXII : IV – V = ? Výsledky rozluštěných šifer pak bylo ještě nutné převést pomocí kódovací tabulky do písmen, které jsme potřebovali pro další práci. V tuto chvíli se však ozvalo zvonění na školní zvon a začala přestávka. Chceme zde poděkovat panu řediteli za chutné žížalky ke svačině! Krátkým odpočinkem jsme načerpali nové síly a vrhli se do další práce. O našem čarodějnickém svátku a z něj vzniklé tradice koluje mezi prostým lidem mnoho neúplných informací a polopravd. Zaměřili jsme se proto na uvedení jednotlivých skutečností na správnou míru. Každá skupina čarodějnických učňů si vzala lístky podle vyluštěných písmen a dostala krátký text. Z textu pak vyhledala nosnou informaci, která začínala písmenem na kartičce a zapsala ji na kartu celou větou. Takto každá skupina zpracovala postupně tři kartičky. V další fázi jsme lepili napsané karty do našeho čarodějnického alfaboxu, což byl papír velkého formátu rozčleněný na čtverce s písmeny abecedy. Tímto způsobem jsme pravdivě zpracovali dostatečné množství faktů o našem svátku a vyvrátili snůšku mýtů a nepravdivých informací. Před sabatem na školním hřišti (pod přísným dohledem pana Viga) jsme ještě stihli zvolit MISS ČARODĚJKA, kterou se pro tento rok stala žákyně 4. třídy – Adélka. GRATULUJEME! Fotky zde.

Čtenářský klub
V dalším setkání čtenářského klubu jsme se zabývali různými druhy komunikace. Telefonovali jsme, posílali sms… Zjistili jsme, že ideálním druhem pro předávání zážitků ze své knížky jsou dopisy – v současné době téměř zapomenutý druh komunikace mezi lidmi. Děti si četly svoji knížku, kterou si do čtenářského klubu nosí, a pak si ve dvojicích metodou literárních dopisů sdělovaly zážitky a úvahy z přečteného. O motivu, problému, postavě nebo vývoji děje některé dvojice vedly i vícedílnou korespondenci. Tato metoda rozvoje čtenářské gramotnosti posiluje osobní účast v četbě a žákovu zodpovědnost za porozumění. Fotky zde.

kVybíjená
Ve středu vybraní žáci z 1. - 3. třídy reprezentovali 19. 4. naši školu na turnaji ve vybíjené v Sedlčanech. Zúčastnilo se ho celkem 6 škol z nedalekého okolí a naši nejmladší žáci vybojovali krásné 1. místo bez jediné porážky. Moc jim gratulujeme! Fotky zde.

Smíšená družstva dívek a chlapců ze 4. a 5. tříd se sešla na turnaj ve vybíjené ve čtvrtek 20. 4. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených škol byla družstva rozdělena do dvou skupin, každá byla na závěr vyhodnocena zvlášť. Naše družstvo bylo zařazeno do "silnější" skupiny A. Po úvodní těsné porážce od Propojky o 1 bod si naši žáci spravili chuť s Dublovicemi, které porazili. Na Sedlec-Prčice (budoucího vítěze) a na páťáky z 1.ZŠ Sedlčany už jsme bohužel nestačili. Nakonec našim žákům patřilo 4. místo. Za svůj výkon se ale vůbec nemusí stydět, bojovali až do úplného konce. Velkou gratulaci si zaslouží Vojta Pomahač, který byl vyhlášen mezi nejlepšími hráči turnaje. Fotky zde. 

Ukliďme Kosovku 
Všichni žáci naší školy od prvňáčků po deváťáky na škaredou středu 12. dubna 2017 sbírali v Kosově Hoře a jejím okolí volně ležící odpad. Navázali jsme tak na úklidovou akci s názvem "Ukliďme Česko, ukliďme Kosovu Horu", která se konala   v sobotu 8.4.2017 pod záštitou obce.
Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, z nichž každá dostala za úkol uklidit příslušný úsek. Ačkoli panovalo velice chladné počasí, děti se do úklidu pustily s velkým nasazením. Je až k nevíře, jaké množství odpadu a co všechno jsou lidé schopni jen tak vyhodit do přírody. Zejména v okolí čistírny odpadních vod a dokonce i v chráněném lesíku za skládkou byly nalezeny předměty nemalých rozměrů (např. torzo jízdního kola, část pohovky, pneumatiky z auta, návěsu i traktoru). Je to ostuda nás všech!
Po návratu ke škole se děti ohřály u ohně, opekly si uzeninu, chléb či jablko a zahrály si různé hry.
Všem zúčastněným žákům i zaměstnancům školy patří za skvěle odvedenou práci velká pochvala a poděkování. Fotky zde.

Nestlé přednáška o zdravé výživě
V úterý 11. dubna 2017 naši školu navštívily specialistky na zdravý životní styl. Žáci od 1. do 8. třídy si zajímavou formou prohloubili své znalosti v této oblasti. 
Bohužel, v době přednášek proběhlo plánované přerušení dodávky elektřiny, nebylo tedy možné uskutečnit interaktivní části programu. Ale děti o ně nebyly ochuzeny díky okamžité pomoci Obce Kosova Hora, jejíž zaměstnanci nám ke škole dovezli elektrocentrálu. Děkujeme!

Zápis do 1. třídy

V pátek 7. dubna 2017 se na "malé škole" sešly předškolní děti se svými rodiči k zápisu do 1. třídy na školní rok 2017/2018.
Po formální části zápisu si děti chvilku zahrály "na školu", když plnily pod vedením našich prvostupňových učitelek různé úkoly. Všichni předškoláčci byli velice šikovní a my se už nyní těšíme, až je v září přivítáme v řadách školáků. Fotky zde.Placky ve 4. a 5. třídě
Do výroby placek s vlastním motivem se pustili i žáci ze 4. a 5. třídy. Stalo se tak v pátek 7. 4. 2017 v rámci hodiny výtvarné výchovy. Bylo možno volit z několika možností využití placek (odznak, zrcátko, magnet). Jak se dětem práce zdařila, posuďte podle fotografií zde.
Děkujeme panu K. Novotnému za součinnost při této akci.

1., 2. a 3. třída v Městském muzeu v Sedlčanech
Přijali jsme pozvání od Městského muzea v Sedlčanech a v pátek 7. 4. 2017 se 1., 2. a 3. třída vydala na výstavu lidových řemesel spojenou s oslavou Velikonoc. Do poslední minuty jsme se rozhodovali, zda vyrazit pěšky nebo jet radši vlakem. Zamračená obloha nám naše rozhodování velice komplikovala. Nakonec jsme to riskli a po Kosí stezce jsme se vydali po svých. Na výstavě jsme měli možnost prohlédnout si ukázky lidových řemesel, velikonočních a jiných ručně zpracovaných výrobků. Děti si nakoupily dárečky pro své nejmilejší a vlakem jsme vyrazili zpátky do školy. S příchodem do školy začalo pršet. „Počasí, děkujeme. Opět ses umoudřilo a stálo při nás“. Fotky zde.

Kraslice
Předčasné Velikonoce měly dívky ze 6. a 7. třídy ve čtvrtek 6. 4. 2017 při hodině pracovních činností. Zdobily totiž vajíčka roztaveným voskem. Fotky zde.

Vlastnoruční placky
V úterý 4. dubna se žáci 6. a 7. třídy pustili pod vedením Kamila Novotného do vlastnoruční výroby kovových placek. Fotky zde.

Třeťáci a jejich třídní projekt o Velikonocích - zde.

Carmina 2017
V úterý 4. dubna se vybraní recitátoři zúčastnili oblastního kola recitační soutěže Carmina. Velkého úspěchu dosáhl v 1. kategorii (6. a 7. třída) Václav Šimánek, který se svou básní Všechny věci se daly do smíchu od J. Koláře vybojoval krásné 1. místo. Fotky zde.

Návštěva v knihovně
V úterý 4. dubna vyrazili žáci 4. a 5. třídy na literární pořad do Městské
knihovny v Sedlčanech. Paní knihovnice si pro ně připravila pořad o životě dětí za 2. světové války. 
Dozvěděli se v něm o životě válečných žáčků školáčků, o jejich strastech i kamarádských radostech a o 
tom, jak se odvíjel život obyčejných sedlčanských obyvatel během tohoto těžkého období. Na závěr 
návštěvy si děti mohly prohlédnout nabízené knižní tituly a novinky v dětské literatuře. Pořad 
v knihovně byl již tradičně velmi hezky a poutavě zpracovaný. To je také důvod, proč se sem rádi 
každým rokem vracíme! Fotky zde.

Putování za velikonočním vajíčkem - Čtenářský klub
Dnes, 4. 4. 2017 se nakonec počasí umoudřilo a mohli jsme tak se čtenáři vyrazit na cestu za velikonočním pokladem. Děti se cestou dozvěděly nové informace o velikonočních svátcích, a protože se jim podařilo vyřešit tajenku, čekalo na ně na konci cesty překvapení. Na fotografie se můžete podívat zde.

Florbal
V pondělí 3. dubna se vybraní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili florbalového turnaje v Sedlčanech. Ačkoliv některé zápasy byly velmi vyrovnané, tak i přes veškerou snahu se našim klukům nepodařilo vybojovat žádné umístění. Fotky zde.

Škola nanečisto
Ve čtvrtek 30. března jsme přivítali předškoláčky z naší místní mateřské 
školy ve výuce. Školní hodina se nesla v duchu pohádky pana A. Mikulky „O slepičkovi 
a kohoutce“. Ano, čtete správně, tahle pohádka byla trochu popletená. Nejdříve jsme si 
pohádku poslechli a poté jsme plnili úkoly, jež z pohádky vyplynuly. Zahráli jsme si pexeso 
s řemesly, která se v pohádce vyskytla, roztřídili jsme domácí zvířátka a zvířátka žijící 
v přírodě, házeli jsme hrací kostkou a počítali vajíčka. Zacvičili jsme si v písničce Dády 
Patrasové „Chvála slepic“. Své prstíčky jsme před psaním rozcvičili na básničce o zmoklé 
slepičce, což jsme potřebovali před kroužením vajíček na tabuli. Jarní hodina s předškoláky 
rychle uběhla a my se na tyhle šikovné děti budeme těšit do 1. třídy! Fotky zde.

Bruslení - 1. stupeň
V úterý 28. března si žáci 1. stupně užili poslední bruslení v tomto školním roce. Fotky zde.

Exkurze ČOV Sedlčany
V úterý 21. března se žáci 8. třídy zúčastnili exkurze na čistírně odpadních vod v Sedlčanech, a to v rámci světového dne vody. Fotky zde.

Sedlčanská růže - školní kolo
Ve čtvrtek 16. 3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Porota měla velmi těžké rozhodování, neboť všichni přednášející podali pěkné výkony. V nulté kategorii se na 1. místě umístil Patrik Fekete, na 2. místě Jakub Vávra a 3. místo vybojovala Eliška Pecháčková. V první kategorii byla na 1. místě Nina Pánková, na 2. místě Lukáš Budka a 3. místo obsadil Ondřej Špánek. Ve druhé kategorii se žáci umístili následovně: 1. místo Vojtěch Pomahač, 2. místo David Štefula, 3. místo Lili Vrbská. Porota udělila za pěkný přednes i čestná uznání, a to Elišce Benešové a Anetě Sudíkové. Všem umístěným blahopřejeme a budeme jim držet pěsti v oblastním kole Sedlčanské růže, která se bude konat ve čtvrtek 30. 3. Fotky zde.

Z pohádky do pohádky
Ve čtvrtek 9. 3. jsme pro předškolní děti přichystali pohádkové odpoledne. Putování z pohádky do pohádky bylo na každém stanovišti zpestřeno zajímavým úkolem. Po projití celé trasy od nás každý obdržel upomínkový diplom a drobnou odměnu. Fotky zde.

Bruslení - 2. stupeň
Ve čtvrtek 9. března si žáci 2. stupně užili poslední bruslení v tomto školním roce. Fotky zde.

Beseda o energiích
Ve středu 8. 3. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy o energiích a možnostech jejich využití. Fotky zde.

Dovednostní soutěže s DA-BA
V úterý 7. 3. si žáci 3. - 5. třídy zasoutěžili v různých dovednostních disciplínách. Fotky zde.

Masopustní týden
Pondělí - plyšákový den (fotky zde), úterý - šílený den (fotky zde), středa - pyžamový den (fotky zde), čtvrtek - klouboukový a čepicový den (fotky zde), pátek - brýlatý den (fotky zde).

Projekt 3. třídy o rostlinách
V několika hodinách prvouky jsme se věnovali rostlinám a jejich členění na léčivé, jedovaté a chráněné rostliny. Děti ve skupinách zpracovávaly domluvenou oblast rostlin. Vybraly si několik rostlinných zástupců, četly si o nich informace a ty zpracovávaly metodou I.N.S.E.R.T. Informacím, které označily za známé a pro ně srozumitelné, přiřadily znaménko plus a zapracovaly je do svého plakátu. Nesměl chybět ani výtvarný pokus o zachycení dané rostliny. Poslední část projektu byla věnována prezentaci jednotlivých skupin a následné reflexi, jak se nám práce dařila. Posuďte sami ve fotogalerii nebo na chodbě malé budovy školy. Do projektu jsem záměrně vložila rozvoj čtenářské gramotnosti. Texty byly velmi obtížné a děti se s tím velmi dobře vypořádaly. Gratuluji všem dětem k jejich zdařilé práci. Fotky zde.

Sáňkování při TV ve 4. a 5. třídě: Fotky zde.

Rákosníčkovo hřiště do Sedlčan
Podpořte výstavbu Rákosníčkova hřiště v Sedlčanech prostřednictvím denního hlasování na www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo i přes Facebook.

Výukový program o poezii
V úterý 17. 1. 2017 se žáci druhé a třetí třídy vydali do městské knihovny v Sedlčanech, aby se díky prožitkovému učení naučili základní znalosti o poezii. Výukový program s názvem Poezie ve větru si pro nás připravila jedna z knihovnic. Děti se naučily základní poetické pojmy jako je vázaný a volný verš, fyzická poezie a další. Poznaly nejen jména nejznámějších básníků píšících poezii pro děti, ale také zjistily, co vše patří do této literární formy. V závěru je paní knihovnice provedla po knihovně a naučila je, jak se orientovat při výběru knih. Všechny si odnesly přihlášku do knihovny. Po příjezdu do školy si zpracovaly reflektivní pracovní list, který si založily do svých portfolií. Fotky zde.

Vánoce ve 2. třídě: Fotky a básničky zde.

Předvánoční bruslení 
Jako v předchozích letech, tak i letos jsme s dětmi vyrazili na brusle. Předvánoční bruslení, na zimním stadionu v Sedlčanech, jsme si ve středu 21. prosince plně užili! Fotky zde.

Zkusme si to
Vybraní žáci 7. a 9. ročníku se zúčastnili dovednostní soutěže Zkusme si to na SOU Sedlčany, Petra Bezruče v různých disciplínách (sekání sekyrou na čáru, zdobení perníčku, výroba jmenovky na klíče, výroba svícnu atd.). Nejlépe se umístily: 1) Kateřina Kováčová, 2) Tereza Křivská, 3) Simona Dolejší. Děvčata Tereza a Simona dosáhla stejného počtu bodů, ale rozstřel v podobě parkování autíčka na dálkové ovládání rozhodl ve prospěch Terezy. Fotky zde.

Vánoční jarmark
V předvánočním čase jsme ve čtvrtek 16. 12. uspořádali vánoční jarmark spojený s vystoupením žáků 1. stupně, kteří si pro své nejbližší připravili pásmo vánočních písní a básní. Více v tomto článku. Fotky zde.

Vypouštění balónků
V pátek 9. 12. se naše škola připojila k celorepublikovému vypouštění balónků "s přáním k Ježíškovi", na kterém se podařilo, počtem 153 balónků, vyrovnat rekord z roku 2012. Fotky zde.

Skokan a borec Sedlčanska
Vybraní žáci 4 - 9. třídy se v pátek 9. 12. zúčastnili regionální soutěže Skokan a borec Sedlčanska. Fotky zde. Výsledková listina zde.

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i v tomto školním roce připravili žáci 9. třídy pro své mladší spolužáky Mikulášskou nadílku. Fotky zde.

A je to!
V pátek 2. 12. se vybraní žáci z 9. třídy účastnili regionální dovednostní soutěže s názvem "A je to!" pořádané SOU Sedlčany o.p.s. Pro naší školu přivezli dva žáci tři krásná 2. místa - Josef Dudek (práce na PC), Miloslav Novotný (výroba lopatky a výměna kola u automobilu). Gratulujeme! Fotky zde.

Spaní ve škole (1. - 3. třída)
Adventní čas jsme s nejmenšími žáčky naší školy zahájili při spaní ve škole. Ve třech vánočních dílnách zhotovily děti výrobky, jimiž se pochlubí na vánočním jarmarku. Součástí byla i příprava na vánoční besídku. Krásný páteční večer jsme zakončili tajemnou cestou plnou vánočních tradic. Rádi bychom poděkovali rodičům za občerstvení, které pro své děti připravili. Fotky zde.

Preventivní programy
V pondělí 14. 11. a v úterý 15. 11. se žáci zúčastnili sérii preventivních přednášek. Děti 3. - 5. třídy se seznámily s nebezpečím zábavní pyrotechniky, žáci 6. - 9. třídy řešili krizové situace. Druhý den byl zaměřen na šikanu a právní odpovědnost. Fotky zde.

Vaření
Žáci 1. a 2. třídy si v rámci pracovních činností vyzkoušeli novou školní kuchyňku při přípravě pomazánek. Fotky zde.

Beseda se spisovatelem
V úterý 8. 11. se uskutečnilo setkání se spisovatelem Janem Opatřilem, autorem knížky, nejenom pro mladé rybáře, Kapřík Metlík. Fotky zde.

Plavání
Dne 7. 11. završili žáci 1. - 3. třídy lekce plavání. Za odměnu získali diplomy a "mokrá vysvědčení". Fotky zde.

Drakiáda
V pátek 4. listopadu se uskutečnil projektový den, ve kterém si děti 1. - 9. třídy vyráběly papírové draky. Jejich funkčnost pak ověřily na louce u Kolihových lesů. Fotky zde.

Škola nanečisto
3. listopadu navštívili předškoláčci prvňáčky, se kterými společně tvořili a učili se. Tématem této školy nanečisto bylo jablíčko. Fotky zde.

Kroužek keramiky
Od října jsme začali pracovat v keramické dílně. Ukázky žáků a jejich keramického tvoření ZDE.

OČMS 1. - 9. třída
Ve čtvrtek 20. října proběhl na naší škole plánovaný projekt s názvem „Ochrana člověka za mimořádných situací“. V letošním školním roce škola navázala spolupráci se SOŠ a SOU Dubno, kde se na své budoucí povolání připravují hasiči a ti, kteří chtějí pracovat v bezpečnostních složkách. Studenti z Dubna si pro nás připravili stanoviště, na nichž nám předvedli resuscitaci - nepřímou masáž srdce, probrali s námi zásady evakuace a sbalení evakuačního zavazadla, ukázali nám hasičský oblek, který je odolný až do teploty 800°C a s kyslíkovou bombou na zádech váží přes 20 kilogramů a popsali nám pracovní den hasiče záchranáře. Na dalších třech stanovištích si pro nás připravili ukázku zajištění stop zločinu (daktyloskopii ), šikovné chvaty pro případ sebeobrany a práci zásahové jednotky při zatýkání. Poslední dvě stanoviště byla velmi prožitková a u žáků se setkala s velkým ohlasem. Projekt se díky perfektní přípravě ze strany studentů SOŠ a SOU Dubno velmi vydařil a naši žáci si vedle zajímavých zážitků odnesli i spoustu zajímavých informací a možná i inspiraci pro svoji profesionální volbu. Fotky zde.

Plavání
Žáci 1. - 3. třídy zahájili 10.10.2016 plavecký výcvik v Příbrami. Fotky zde.

Cyklistika s DA-BA 2. - 5. třída
Vzhledem k nepříznivému počasí se ve čtvrtek 6. 10. 2016 uskutečnila akce v tělocvičně. Fotky zde.

Tvořivý kroužek
Dne 6. 10. 2016 se uskutečnilo naše první setkání. Fotky zde.

Projektová výuka 1. a 3. třídy
V úterý 4. 10. 2016 se sešli žáci první a třetí třídy ke společnému učení. V prvních dvou vyučovacích hodinách se děti věnovaly projektu s názvem „Společně dokončíme pohádku“. Tento projekt dětem přiblížil krásu čtenářství. Třeťáci předčítali svým mladším spolužákům pohádku O rychlé želvě. Pohádce však autor Zdeněk K. Slabý nevymyslel závěr. Co s tím? Z třeťáků se rázem stali malí spisovatelé a prvňáčci si zkusili, jaké je to být ilustrátorem knihy. Vznikly nám krásné závěry pohádek, které budou ke zhlédnutí na malé budově školy. Fotky zde.
V další části společného učení děti pracovaly ve dvojicích. Vyráběly písmenka M a A. Fotky zde.
Nezapomněli jsme ani počítat, číst a psát.
Všem třeťákům patří velká pochvala za jejich chuť a ochotu pomáhat mladším kamarádům. Prvňáčci zaslouží pochvalu za krásné ilustrace a chuť pracovat ve skupinách na společné práci.

Techmania Science Center Plzeň
V pondělí 3. 10. 2016 navštívili žáci 7. až 9. třídy interaktivní expozice v plzeňské Techmanii Science Centru. Kromě interaktivních exponátů z různých oborů měly děti zařazeny program ve třech laboratořích a v planetáriu. Žáci 9. třídy si v rámci hodiny chemie vyzkoušeli elektrolýzu a galvanické poměďování, část sedmáků a osmáků měla možnost v biologické laboratoři pitvat cvrčka a zbytek navštívit zajímavou dílnu zaměřenou na 3D tiskárny. Fotky zde.

Ve středu 5. října vyrazili žáci 4. až 6. třídy na exkurzi do Techmanie v Plzni. Všichni se těšili na objednané práce v laboratořích i na filmy v 3D Planetáriu. Čtvrťáci si vyzkoušeli přenést život na pustý ostrov, páťáci psali tajnou zprávu a žáci 6. třídy sestrojili jednoduchého robůtka, který se sám pohyboval a maloval. Po laboratořích jsme se přemístili do budovy planetária, kde jsme se prošli planetami sluneční soustavy, doletěli k další nejbližší hvězdě Proximě Centaur a díky 3D projekci spadli z výšky 40 kilometrů. Po objednaných programech měli žáci možnost vyzkoušet všechny vystavené exempláře v hale Techmanie. Fotky zde.

Plzeňskou Techmanii navštívili 13. 10. 2016 žáci 1. až 3. třídy. Fotky zde.

29. 9. Mandaly
V rámci hodin prvouky a pracovních činností vytvářeli žáci 1. - 3. třídy mandaly z přírodnin. Fotky zde.

21. - 23. 9. T-ball
Velkou pochvalu zaslouží žáci 1. - 3. třídy, kterým uteklo o jeden bod 1. místo. Na 5. místě se umístilo družstvo žáků 4. a 5. třídy a na 4. místě žáci 6. a 7. třídy. Fotky zde.

20. 9. Vytrvalostní běh
Vybraní žáci naší školy se dnes na Městském stadionu Taverny v Sedlčanech zúčastnili vytrvalostního běhu. Fotky zde.

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
Dnes proběhlo na školním pozemku slavnostní zahájení školního roku 2016/2017. Fotky zde.