Jak se přihlásit ke školnímu účtu Office 365?
 1. Přejděte na adresu portal.office.com.
 2. Zadejte uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@zskosovahora.eu.
 3. Zadejte vaše heslo.
 4. V případě prvního přihlášení musíte své heslo změnit!
Jak nainstalovat desktopové aplikace Office 2016?
 1. Klikněte na své jméno (vlevo nahoře) a zvolte "Zobrazit účet".
 2. Přejděte na "Spravovat instalace".
 3. Klikněte na nabídku "Nainstalovat desktopové aplikace".
 4. Přejděte na konec stránky - Nainstalovat Office 365 ProPlus s novými aplikacemi verze 2016.
 5. Zkontrolujte nastavení jazyka na "čeština".
 6. Pro instalaci na 64bit operační systémy změňte verzi možností "Rozšířené".
 7. Poté můžete instalovat.