Školní jídelna
INFORMACE KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ 


Vedoucí:    Martina Havelková (318 822 120, 607 026 765)


Od 1.4.2016 je pro strávníky ZŠ a MŠ Kosova Hora k dispozici internetové objednávání stravy.


CO MUSÍ STRÁVNÍCI NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI UDĚLAT?

1.     ZAKOUPIT SI BEZDOTYKOVÝ ČIP v hodnotě 115,- Kč – povinnost pro všechny strávníky ZŠ Kosova Hora, strávník je povinen se čipem prokázat u výdeje stravy.

- Pokud čip nemá(zapomene ten den doma….), dostane ve VÝJIMEČNÝCH případech náhradní stravenku v kanceláři vedoucí ŠJ u p. Havelkové

- Při ztrátě nebo zničení  je nutno zakoupit nový čip!!!

- Nepoškozený čip je možno vrátit a to nejpozději do 3 měsíců po ukončení stravování – 115,- Kč bude vráceno( např.žáci 9.tř.)

2.     BEZDOTYKOVÝ ČIP JE V PRODEJI:

v kanceláři p. Havelkové

- cena čipu 115,-Kč ( platba hotově)


3.     INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ:

- K tomu, aby strávník mohl využívat internetové objednávání je nutné, aby si internetový účet aktivoval. Aktivaci Vám provede p. Havelková při zakoupení čipu a dá Vám přístupová data.


CO POTOM??????

Po získání přístupových údajů se na stránkách www.strava.cz objeví výběr zařízení, kde zadáte číslo 2586 a dáte odeslat. Poté již vložíte přístupová data a můžete objednávat,odhlašovat,prohlížet odběry obědů, vidět jídelníček a Vaše platby. Strávník má možnost na internetu vybrat, jaké zprávy chce z jídelny dostávat a ty mu budou e-mailem 1x měsíčně, při uzávěrce, zasílány.


CO JE DŮLEŽITÉ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY?

·        PLACENÍ ZÁLOH NA OBĚDY VČAS!!!!!!

- Záloha musí být připsána na účet 51-8088990227/0100 nejpozději poslední den v měsíci do 15,00 hodin, aby mohl strávník 1. den následujícího měsíce dostat oběd.  Dejte pozor na víkendy, svátky….., kdy služby nefungují a je potřeba větší časová rezerva pro připsání platby.

- Zaplacením a připsáním platby je strávník na obědy přihlášen.

Pokud nebude stravné včas zaplaceno, žák oběd nedostane!!!!!


·        SPRÁVNÉ ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU

- Každý strávník má svůj variabilní symbol, prosíme o důslednou kontrolu při platbě

- Správně zadaný variabilní symbol = správně přiřazená platba.

- Za správnost zadaných variabilních symbolů si zodpovídají strávníci a jejich zákonní zástupci!!!


·        ODHLAŠOVÁNÍ

- Obědy je možno odhlásit osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na

tel.č. 318 822 120,607 026 765, sms zprávou na tel.č.607 026 765 nebo prostřednictvím internetového odhlašování a to

                 DEN PŘEDEM DO 15,00 HODIN!!!!!


- V případě nemoci má žák nárok na poskytnutí stravy do jídlonosiče POUZE V PRVNÍ DEN NEMOCI!!!!

- Výdej stravy pro nemocné bude v čase 11,30-12,00 hodin ve školní kuchyni. Tento čas budeme důsledně dodržovat, aby nedocházelo k následným organizačním problémům ve výdeji stravy pro děti MŠ a ZŠ Kosova Hora.

- Je nutné odhlašovat nepřítomnost v době školního vyučování(nemoc, dovolená….), celostátní svátky a ředitelské volno je automaticky odhlášené. 

DOUFÁME, ŽE NOVĚ NASTAVENÁ PRAVIDLA PŘINESOU DO ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŘÁD A PŘEHLEDNOST. URČITĚ PŘI ROZJEZDU NARAZÍME NA PROBLÉMY JAK MY,ZAMĚSTNANCI, TAK VY, RODIČE. NEBOJTE SE NÁS KONTAKTOVAT, VŠE SE DÁ ŘEŠIT!!!!! Školní jídelna je součástí MŠ Kosova Hora a tak svá přání, nejasnosti a problémy směřujte na vedoucí školního stravování M. Havelkovou, nebo na ředitelku školy R. Červenkovou – telefonní čísla 318 822 120, 607 026 765.

Těšíme se na další spolupráci!!!!!


  Martina Havelková                                                                

      vedoucí ŠJ