AKTUALITY       

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince nás navštívil Svatý Mikuláš s andělem a čerty. Hodné pochválil, hříšníky pokáral a všechny odměnil.

Foto zde. 

Vánoční jarmark

se konal v sobotu 2. prosince. V nabídce byl nejen prodej vánočních výrobků a dekorace, ale také vánoční dílny, kde si děti mohly vánoční dekorace, cukroví a přání vyrábět samy. Odpočinout si, dát si mňaminu a poklábosit se známými mohli návštěvníci jarmarku ve Vánoční kavárně. Letošní jarmark byl zakončený dražbou výjimečných výrobků.

Děkujeme šikovným maminkám, babičkám i všem ostatním, kteří náš jarmark podpořili  báječnými dobrotami nebo krásnými výrobky!

Foto zde. 

Stávka škol v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče, milí žáci, vážení spoluobčané,

s ohledem na celodenní stávku ve školách, organizovanou ČMOS PŠ a plánovanou na pondělí 27. listopadu 2023, mi dovolte vyjádřit postoj naší školy k této problematice. 


Vláda připravuje mnoho změn ve školském systému, z nichž by se většina promítla obecně do snížení dotací do škol. Následkem by nesporně bylo snížení kvality vzdělávání. S takovými změnami v zamýšleném rozsahu rozhodně nesouhlasíme. Nejsme však toho názoru, že by se nesouhlas či prosazování zájmů měly řešit stávkou. Uzavření škol, byť jen na jeden den, se přímo dotýká dětí a žáků, a také organizování chodu rodin. Neměli bychom brát děti ve školách jako rukojmí za účelem prosazení čehokoli. Věříme, že nakonec organizátoři stávky a vláda najdou rozumné kompromisní řešení.


Plánované stávky se tedy zaměstnanci naší školy aktivně nezúčastní, všechny součásti, tedy ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ budou v den stávky fungovat v neomezeném provozu. 


Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kosova Hora 

      Robert Kohout, ředitel

Vánoce s Karlem IV.

Naši prvňáčci, druháčci, třeťáčci i čtvrťáci se ve čtvrtek 16. listopadu vypravili do Pěnkavova dvora v Takoníně, aby se dozvěděli, jak se slavili vánoce za doby našeho nejslavnějšího panovníka, císaře Karla IV. Projekt mimo školu je obohatil o spoustu nových informací i o zážitek být součástí králova dvora.

Foto zde. 

Klub mladého diváka

Členové Klubu mladého diváka vyrazili již na druhé divadelní představení, tentokrát do Divadla na Vinohradech. V jeho krásném interiéru měli možnost zhlédnout příběh snad nejslavnějšího mileneckého páru, Romea a Julie.

Foto zde. 

Svátky svatých u nás a jinde

Na přelomu října a listopadu jsme se v rámci školního projektu seznamovali s podzimními svátky. U nás Dušičky, jinde Halloween anebo mexický Den mrtvých, tradice v celém světě.
I v  naší škole jsme se jí věnovali  podrobněji napříč téměř všemi předměty. Nejzdařilejší práce zdobí školu.


Zdobení halloweenských perníčků

V pondělí 23.října a ve středu 25. října si děti ve školní družině nazdobily strašidelné halloweenské perníčky. Mňam!

Foto zde. 

DRAKIÁDA

Celoškolní projekt Drakiáda se v letošním školním roce konal před podzimními prázdninami, v úterý 24. října. Žáci si ve třídách připomenuli lidovou tradici pouštění draků, její původ i význam a pustili se do praktické části projektu, která spočívala ve výrobě papírových draků. V druhé dopolední části mezi sebou vyrobení draci soutěžili na louce nad hřbitovem. Cenu za nejkrásnějšího draka získal drak Zobák a jeho autoři ze 4. třídy.

Foto zde. 

Jump Aréna Tábor

V úterý 17. října se, za slunečného, avšak chladného počasí, žáci šesté a sedmé třídy vydali do Jump Arény v Táboře. Vysoké skoky, salta, přemety, vybíjená na trampolínách a další zajímavé hry děti moc bavily a celé sportovní dopoledne si príma užily. 

Foto zde. 

Vytrvalostní běh v Sedlčanech

Ve čtvrtek 12. října se naši žáci zúčastnili závodů škol Sedlčanska ve vytrvalostním běhu. Ačkoliv jsme neobsadili žádnou medailovou pozici, máme radost, že se většina našich běžců umístila v první polovině dosažených časů. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

Foto zde. 

Sedlčanská T-ballová liga - Slowpitch

Nejstarší kategorie žáků základních škol se utkala v rámci sedlčanské T-ballové ligy ve hře Slowpitch v pondělí 2. října. Do turnaje se zapojilo 5 družstev ze čtyř základních škol na Sedlčansku a jedno družstvo sedlčanského gymnázia. Náš tým dokázalo porazit pouze družstvo 2. ZŠ Propojení. Domů přivezli naši borci opět krásné 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

Foto zde. 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 29. září 2023 vyhlašuje ředitel školy volný den pro žáky ZŠ, a to z organizačních důvodů. Více zde


Sedlčanská T - ballová liga

V úterý 26. září vyrazili vybraní sportovci ze 4. a 5. třídy na turnaj v T-ballu. Ve sportovním klání  škol sedlčanského regionu zabodovali a domů přivezli krásné 2. místo! Ke skvělému místu gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za vynikající reprezentaci školy!

Foto zde. 

Den zdraví v Sedlčanech

Ve středu 20. září se žáci 6. až 9. ročníku zúčastnili vzdělávací akce Den zdraví, kterou v Kulturním domě Josefa Suka pořádala sedlčanská nemocnice. Žáci si mohli vyzkoušet nácvik resuscitace a obvazových technik, získali poznatky z oblasti výživového poradenství. Také měli možnost seznámit se s některými rehabilitačními metodami, pomůckami a technikami. Naučili se, jak si správně dezinfikovat ruce, jaký je zdravý krevní tlak, jak předcházet různým chorobám, a co dělat pro své zdraví. 

Foto zde. 

Zahájení školního roku 2023/2024

V první školní den jsme se za přítomnosti vedení obce sešli na školním hřišti, abychom zde slavnostně zahájili letošní školní rok. Srdečně jsme přivítali nejen nové prvňáčky, ale i ostatní žáky, a popřáli jim v nastávajícím roce hodně zdaru.

Foto zde. 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 8:30 na školním hřišti
(v případě nepříznivého počasí v tělocvičně).

Prosíme žáky o včasný příchod (již v 8.15). Vyučování bude končit do 10:00 hodin.

Školní družina bude otevřena od úterý 5. září.
Obědy ve školní jídelně budou mít všichni žáci školy přihlášené od 5. září.

Pokud o oběd nebude mít žák zájem, je nutné jej individuálně odhlásit
u paní hospodářky M. Havelkové (tel. 607 026 765).

Informace o organizaci školního roku 2023/2024  zde. 

Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče.

Těšíme se na Vás!