AKTUALITY       

Informace a dokumenty k zápisu ke stažení zde. 

Plavecký výcvik žáků 1. , 2. a 3. třídy 

začal v pátek 6. ledna a končil pátkem 17. března. Naši žáci absolvovali deset dvouhodinových lekcí v Plavecké akademii Tábor. Někteří se učili základům plavání, někteří zdokonalili své plavecké styly. Součástí výuky zdatnějších plavců byla i záchrana tonoucího a pravidla první pomoci. 

Na závěr plaveckého výcviku obdrželi všichni účastníci mokré vysvědčení a vítězové závodů v jednotlivých kategoriích i krásné diplomy.

Lekce plavání i doprava na výcvik byly plně hrazené z finančních prostředků školy.

Foto zde. 


Škola nanečisto

Před blížícím se zápisem do 1. třídy jsme do školních lavic pozvali naše předškoláky, aby si mohli vyzkoušet, jak to vlastně v té škole chodí. Školou nanečisto je provázela paní učitelka Matoušková z 1. třídy.

Fotky zde. 

Bruslení na Zimním stadionu Sedlčany

V úterý 7. března jsme si zpestřili výuku bruslením na zimním stadionu. Žáci měli možnost  učit se základům bruslení, nebo zdokonalovat své bruslařské dovednosti.

Foto zde.  

Klub mladého diváka

V úterý 21. února jsme s Klubem mladého diváka vyrazili na další divadelní představení do Prahy. Tentokrát jsme zhlédli zpěvohru od W. A. Mozarta "Kouzelná flétna" v Divadle v Dlouhé.  

Foto zde. 

Lyžařský kurz na Monínci

byl i v letošním školním roce organizovaný ve spolupráci s lyžařskou školou na Monínci. Uskutečnil se v předposledním únorovém týdnu, od pondělí 20. února do pátku 24. února. Pod vedením zkušených instruktorů se žáci naší školy i děti ze školy mateřské učili lyžovat od základů, nebo své lyžařské dovednosti zlepšovali. 

Foto zde. 

Letošní masopustní týden,

kterým jsme si zpestřili povinnou školní docházku a zúčastnili se ho i naši předškoláci, proběhl v týdnu od 13. února do 17. února. Navázal tak na masopustní průvod v naší obci.

Nejlépe vyhodnocena byla 1. a 6. třída. Své vítězství oslavily šampaňským, jak to u vítězů bývá zvykem.

Foto zde. 

MASOPUSTNÍ TÝDEN VE ŠKOLE

Členové školního parlamentu pro nás i v tomto školním roce připravili masopustní týden.

V pondělí jdeme v teplákovkách, v úterý budeme všichni strašit. Středa je ve znamení vzorů - puntíkované, pruhované, kytičkované a další vzorované oblečení bude vítané.
Ve čtvrtek se přeměníme na postavičky z kultovních filmů, seriálů, her a komiksů.
V pátek se dozvíme, která třída se masopustního týdne zhostila nejlépe. 

Týden plný zábavy přeje ŠKOLNÍ PARLAMENT!


Plavecký výcvik 

žáků 1. - 3. třídy začal v pátek 6. ledna a bude ukončený pátkem 17. března. Letos bude opět realizovaný ve spolupráci s Plaveckou akademií Tábor. Plavecký výcvik zahrnuje 10 dvouhodinových lekcí  a je povinnou součástí výuky. Veškeré finanční náklady proto hradí škola ze svého rozpočtu.
Našim žáčkům přejeme, ať si lekce plavání užijí a odnesou si z nich užitečné dovednosti, které ve svém životě prakticky využijí.

Fotky zde. 

Fyzika s předškoláky

V úterý 3. ledna jsme do výuky v nové odborné učebně Fyziky pozvali děti z naší mateřské školy. Zkusily si, jak fungují fyzikální zákony. Např. že podtlak v lahvi je schopný vcucnout vejce, že existuje přilnavost dvou různých materiálů, že voda z propíchaného pytlíku díky tamponádě nevyteče a spoustu dalších fyzikálních "kouzel".

Foto zde. 

Vánoční besídka

naší školy se uskutečnila ve středu 21. prosince v Kulturním domě Sokolovna v Kosově Hoře. Rodičům i veřejnosti předvedli svá vystoupení žáci základní školy a letos premiérově i děti z mateřské školy.

Foto zde. 

Videa zde. 

Adventní ťukání

V úterý 20. prosince žáci 1. stupně navštívili představení žáků ZUŠ Sedlčany s názvem Adventní ťukání v sedlčanském divadle. Ve vánočně laděném pořadu vystupovali i naši spolužáci. 

Foto zde. 

Vánoce ve skanzenu

Na staročeské vánoce jsme se dojeli v pátek 16. prosince podívat do Skanzenu Vysoký Chlumec. K projití byla připravená stezka plná vánočních úkolů. Uvnitř jedné z chaloupek jsme si vyrobili ozdoby z papíru, věštili z odlitého vosku svoji budoucnost, upekli si čerta z kynutého těsta a ozdobili perníčky. Do školy jsme se vrátili plni dojmů a vánoční nálady.

Foto zde. 

Vzhledem k vzrůstu cen surovin a energií dojde od 1. 1. 2023 

k navýšení stravného o 4 Kč u dětí mateřské školy, žáků základní školy a všech zaměstnanců.

U cizích strávníků se cena za oběd zvýší o 10 Kč.

Děkujeme za pochopení.

Řemeslný den

jsme uspořádali v úterý 6. prosince. Připravili jsme ho ve spolupráci se SOU Sedlčany a do našich moderně vybavených odborných učeben jsme pozvali i žáky základních škol v okolí - 2. ZŠ Propojení Sedlčany a ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice. Žáci si měli možnost vyrobit vánoční zápich z přírodnin, kovový svícen, ozdobit perníčky a muffiny.

Foto zde. 

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince nás navštívil Mikuláš se svojí družinou. V knize hříchů a dobrých skutků měl zapsáno vše. A tak se trestalo i nadělovalo.

Foto zde. 

Video zde. 

Vánoční jarmark a dílny

V sobotu 26. listopadu jsme měli milou příležitost pozvat do školy širokou veřejnost na Vánoční jarmark a dílny. V přízemí budovy si mohli návštěvníci ve vánočních dílnách vyrobit vánoční přání, drobnou vánoční dekoraci, nazdobit perníčky a malou keramickou ozdobu. V 1. patře mohli navštívit místnost s vánočními tradicemi a fotokoutkem, vánoční kavárnu s mnoha dobrotami a samotný vánoční jarmark. Celá akce byla prodchnutá velmi milou a srdečnou atmosférou, za níž vděčíme a děkujeme všem zúčastněným!

Foto zde. 

Netradiční Vánoce v muzeu

se jmenovala akce, kterou sedlčanské muzeum zahájilo adventní období. Navštívili ji i žáci 7. třídy. Mohli si prohlédnout práci zručných řemeslníků i něco si zakoupit, ať už drobný dárek nebo nějakou dobrotu.

Foto zde. 

Kocourek Modroočko

Ve středu 23. listopadu se naši předškoláci a žáci 1. až 4. třídy vydali do sedlčanského divadla na muzikálové představení Kocourek Modroočko v nastudování divadelního souboru ZUŠ Příbram. Moc se všem líbilo!

Fotky a video zde. 

Přerušení provozu MŠ

Z důvodu velkého počtu odhlášených dětí z docházky bude provoz naší MŠ v pátek 18. listopadu 2022 přerušen. Více zde.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 18. listopadu 2022 vyhlašuje ředitel školy volný den pro žáky ZŠ, a to z organizačních a technických důvodů. Více zde

Drakiáda

Celoškolní projekt  "Drakiáda" se uskutečnil těsně před podzimními prázdninami, v úterý 25. října. Naučili jsme se díky němu vyrobit a zdobit draka, starší žáci si své dovednosti zdokonalili. Díky prezentacím, které si připravili osmáci, jsme se dozvěděli o tradici pouštění draků u nás i v jiných zemích.
Počasí nám přálo, draci krásně létali a my jsme se dobře bavili. Co víc si přát!

Fotky zde. 

Vytrvalostní běh v Sedlčanech

Ve středu 12. října se vybraní žáci školy zúčastnili závodu ve vytrvalostním běhu v Sedlčanech. Všem žákům, kteří nás reprezentovali, děkujeme a Jakubovi Vávrovi blahopřejeme k vítězství!

Foto zde. 

Video zde. 

Výstava včelařů ve Vrchotových Janovicích

Ve čtvrtek 8. září a v pátek 9. září se žáci 1. až 4. třídy vydali vláčkem do Vrchotových Janovic na včelařskou výstavu, kterou místní spolek včelařů uspořádal ke svému 140. výročí založení. K vidění byly historické i moderní chovatelské potřeby. Výstavou nás prováděl včelařský mistr, pan Miroslav Dvořák. V jeho podání bylo povídání o včelách nabyté informacemi, zajímavostmi i lehkým humorem, jak už to u něj bývá. Domů jsme odjížděli nejen s drobnými dárky, ale hlavně obohaceni o krásný zážitek.

Fotky zde. 

Zahájení školního roku 2022/2023

V první školní den jsme se za přítomnosti vedení obce sešli na školním hřišti, abychom zde slavnostně zahájili letošní školní rok. Srdečně jsme přivítali nejen nové prvňáčky, ale i všechny ostatní žáky a popřáli jim v nastávajícím roce hodně zdaru.

Foto zde. 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Nový školní rok zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:30 hodin na školním hřišti
(v případě nepříznivého počasí v tělocvičně).

Prosíme žáky o včasný příchod (již v 8.15). Vyučování bude končit do 10:00 hodin.

Školní družina bude otevřena od pátku 2. září.
Obědy ve školní jídelně budou mít všichni žáci školy přihlášené od 2. září.

Pokud o oběd nebude mít žák zájem, je nutné jej individuálně odhlásit
u paní hospodářky M. Havelkové (tel. 607 026 765).

Informace o organizaci školního roku 2022/2023 zde.

Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče.

Těšíme se na Vás!