Poděkování

Obci Kosova Hora a jejím zaměstnancům za pomoc při stěhování školního vybavení k uskladnění.

Firmě HAVRDA pana Rudolfa Havlíčka za sponzorský dar v podobě nových florbalových branek do školní tělocvičny.

Firmě M-INTERIÉRY pana Miloše Macháčka za nezištnou pomoc při přípravě materiálu pro podzimní drakiádu.

Radě rodičů při ZŠ Kosova Hora za finanční dar, s jehož pomocí vybavíme školní kuchyňku a obnovíme její provoz v novém školním roce.

Obci Kosova Hora za pomoc při stěhování školního nábytku mezi budovami školy a při převozu kuchyňské linky ze skladu prodejce do školy.

Firmě INTENA NÁBYTEK pana Luboše Bártů za okamžitou a bezplatnou úpravu desky pro novou kuchyňskou linku do nově budované školní kuchyňky.

Firmě pana Jaroslava Jarůška ml. (pokrývačské práce) za bezplatnou opravu střechy na tělocvičně.

Obci Kosova Hora a jejím zaměstnancům za vybudování pískového doskočiště na školním pozemku.

Paní Šťovíčkové za sladké občerstvení při pasování na čtenáře (10. června 2016).

Povltavskému sportovnímu klubu DA-BA za uspořádání cyklistické soutěže pro děti dne 9. června 2016.

Radě rodičů za přípravu mikulášské nadílky pro děti.

Paní místostarostce Lence Havlíčkové za pomoc při přípravě školní akademie a za hudební doprovod při vystoupení žáků.

Panu Slabovi za občerstvení pro děti na školu v přírodě.

Městskému muzeu Sedlčany za pomoc při přípravě výstavy Jak se žilo za protektorátu v Kosově Hoře a okolí a za zapůjčení panelů k výstavě Lidé bez domova.