Školní rok 2018/2019

Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčeníV pátek 28. června jsme slavnostně předali vysvědčení a úspěšně zakončili školní rok 2018/2019. HEZKÉ PRÁZDNINY!

Fotky zde.

ZAHRADNÍ SLAVNOSTZahradní slavnost, pořádaná Radou rodičů ve spolupráci se školou, se opravdu vydařila. V krásném slunném odpoledni se ve čtvrtek 27. června sešli

v příjemném prostředí Parku generála Mareše žáci, děti z mateřské školy,

jejich rodiče i kosohorská veřejnost, aby společně zakončili letošní školní rok. Po slavnostním vyřazení deváťáků a předškoláků následovala vystoupení jednotlivých tříd. Maminky žáčků připravily pro děti pohoštění, Rada rodičů odměnila děti z mateřské i základní školy drobným občerstvením. Po kulturním programu byly pro děti přichystané zábavné atrakce a dětská diskotéka. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této vydařené akce.

Fotky zde.

Škola v přírodě 5. den (středa 19. 6. 2019)Poslední den jsme začali balením zavazadel a úklidem. Opustili jsme chatky a šli si ještě užít koupání v řece Vltavě. Neopomněli jsme se také zastavit na zmrzlinu. Po obědě jsme se rozloučili se svými zaklínači a odjeli, obohaceni novými zážitky a zkušenostmi, ke svým maminkám. Takže na shledanou zase za rok!

Fotky zde.

Škola v přírodě 4. den (úterý 18. 6. 2019)V pořadí již čtvrtý den školy v přírodě jsme dopoledne využili k dalšímu tréninku třídních vystoupení. Také probíhala hravá výuka obohacená na 2. stupni prvky bodypaintingu. Třeťáci si na trávníku před chatkami vyrobili sluneční hodiny, takže odteď můžeme sledovat čas, který nám na Živohošti ještě zbývá. Přestávku mezi dopoledním a odpoledním programem jsme vyplnili návštěvou bazénu. Odpoledne vyvrcholila hra zaklínačů. Družstva postupně splnila všechny zakázky a společným zaklínadlem obnovila schopnosti zaklínačů. Ti si vzpomněli, kde zakopali poklady, o které se posléze družstva rozdělila. Den jsme zakončili opékáním buřtů a diskotékou.

Fotky zde.

Škola v přírodě 3. den (pondělí 17. 6. 2019)Dnes jsme se probudili do krásného slunečného rána. Dopoledne třídy nacvičovaly vystoupení na Zahradní slavnost a  učily se, před obědem si děti z 1. stupně zahrály bowling. Po zkráceném poledním klidu jsme se šli osvěžit do bazénu, abychom načerpali síly na plnění dalších zakázek od našich zaklínačů. Podvečerní čas strávili žáci 2. stupně na bowlingu a po setmění je čeká noční hra. My menší jsme se uložili do postýlek, abychom dobili "baterky" na další den.

Fotky zde.

Škola v přírodě 2. den (neděle 16. 6. 2019)Po deštivé noci probíhal dopolední program ve třídách, výuka byla obohacená vycházkou k řece. Počasí se již umoudřilo a dnešní den byl slunečný. Odpoledne děti pokračovaly v plnění úkolů pobytové hry a prvňáčci s druháčky vypustili před večeří motýly z "Motýlí zahrádky" do volné přírody, ať si také užijí krásy Živohoště. Fotky zde.

Škola v přírodě 1. den (sobota 15. 6. 2019)Po příjezdu na Starou Živohošť jsme se rychle ubytovali a odešli zchladit svá horká těla do bazénu. Následovalo rozdělení do družstev a úvod do pobytové hry „Zaklínač“. Naším úkolem v ní bude pomáhat zaklínačům, kteří dočasně ztratili své mimořádné schopnosti, plnit zakázky a pomáhat osvobozovat svět od zlých sil. Dnešní odpoledne si z nabídky zakázek vybrala jednotlivá družstva úkoly a ty poté plnila. Každé z družstev si vyrobilo svůj erb, vymyslelo pokřik a některé z nich si stihlo vyrobit i meče. Fotky zde.

Ředitelské volno

 

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 a v pátek 21. 6. 2019 vyhlašuji pro žáky naší základní školy volné dny, a to z organizačních důvodů (účast žáků na škole v přírodě od soboty 15.6. do středy 19.6.2019).                        

                                                                                    Robert Kohout, ředitel školy

Vyhodnocení sběru papíru a víček od PET lahvíV posledním květnovém týdnu proběhl na škole sběr druhotných surovin. Celkem naši žáci nasbírali 3 644,6 kg papíru, což v přepočtu na jednoho žáka činí 35,38 kg papíru. Plastových víček jsme nasbírali celkem 208,12 kg, v průměru na žáka je to 2, 02 kg . Nejlepšími sběrači papíru byli Martin Kašpárek (387,5 kg), Jaroslav Bartoš (263,7 kg) a Jan Voříšek (251 kg). Ve sběru víček se o první umístění dělí sourozenci Šťovíčkovi (35.5 kg) a Pavlínka Pištěková (12,3 kg). Nejvyšší průměr nasbíraných surovin na žáka měla šestá třída, která v umístění tříd obsadila 1. místo. 

Žákům i jejich rodičům děkujeme za příspěvky. Výtěžek sběru bude použit na odměny žákům v soutěžích a další školní akce.

Fotky zde.

Jarní T-ballová ligaOdloženým zápasem kategorie T-ball micro pokračovala Jarní T-ballová liga pořádaná Softballovým klubem Pegas Sedlčany. V úterý 11. června se na hřišti Pegasu utkali hráči přihlášených škol Sedlčanska. Náš výběr žáků 2. a 3. třídy vybojoval 2. místo! Ze skvělého výkonu našich máme obrovskou radost a blahopřejeme jim!

Fotky zde.

Čtenářská dílnička v sedlčanské knihovněV pondělí 10. června jsme se s žáky 1. a 2. třídy vydali do Městské knihovny v Sedlčanech. Paní knihovnice si pro nás připravila poutavou dílničku čtení,při níž jsme se seznámili s novými knížkami pro děti a objevili jsme tajemství ukryté v jedné z nich. Za krásné a zábavné chvilky s knihou pracovnicím knihovny moc děkujeme!Fotky zde.

Slavnostní otevření školního hřištěPátek 7. června se zapíše do historie naší školy. Slavnostně bylo otevřeno dokončené víceúčelové sportovní hřiště, po němž toužilo několik generací žáků

i učitelů. Pozvání k přátelskému utkání přijali žáci Základní školy Vrchotovy Janovice. Dívky si zahrály vybíjenou, chlapci změřili síly ve futsalu.

Fotky zde.

Atletický trojbojV úterý 5. června se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili závodu atletické všestrannosti, který pořádala 1. ZŠ Sedlčany na atletickém stadionu Taverny. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém a běhu na 50 metrů. Našimi nejúspěšnějšími atlety se stali Nina Pánková, která obsadila 3. místo ve sprintu a skoku do dálky a Matěj Macháček, také za 3. místa v hodu míčkem a skoku dalekém.Všem účastníkům závodu děkujeme za reprezentaci školy a Matějovi a Nině blahopřejeme k pěknému umístění!Fotky zde.

Školní výlet KonopištěV pátek 31.5.2019 se 4. a 5. třída vydala na zámek Konopiště. Po půlhodinové procházce parkem na žáky čekala Lovecká trasa, kde mohli spatřit na 4000 tisíce trofejí, které František Ferdinand d"Este posbíral nejen v Konopištských honitbách, ale na své cestě kolem světa. Velmi zajímavá byla také prohlídka zbrojnice. Děti si pak zkrátily cestu do centra Benešova ekovláčkem, ve kterém si vyslechly informace o některých zajímavých stavbách ve městě. Po krátkém rozchodu s možností oběda a nakupování jsme se vydali na vlak a jeli zpátky do Kosovy Hory. 

Fotky zde.

Výlet 1. a 2. třídy do Vrchotových Janovic

Ve čtvrtek 30. května podnikli prvňáčci a druháčci výpravu na janovický zámek, kde prováděli žáci ze ZŠ Vrchotovy Janovice. V poutavě vedené prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o historii zámku, ale i o životě našich předků. Poté jsme navštívili zámecký park. Zde jsme posvačili, pohráli si a vydali se na jeho obhlídku. Obdivovali jsme nádheru rozkvetlých rododendronů, určovali jsme stromy a rostliny. Došli jsme až k místu posledního odpočinku paní Sidonie Nádherné, která byla poslední majitelkou zámku. Výlet jsme zakončili návštěvou místní cukrárny.Fotky zde.

Jarní T-ballová ligaVe dnech 22. až 24. května jsme se zúčastnili sedlčanské T-ballové ligy. Bohužel, díky nedostatečnému počtu přihlášených družstev, byly zápasy v kategorii T-ball micro zrušeny. Naši žáci nás tedy reprezentovali v kategoriích T-ball mini pro žáky 4. a 5. tříd, kde jsme obsadili 3. místo. Velmi úspěšní jsme byli v kategoriích T-ball maxi (6. a 7. třída) a ve Slow-pitch (8. a 9. třída), kde jsme vybojovali krásná 

2. místa. Všem hráčům naší školy děkujeme za pěknou reprezentaci i za skvělá umístění!

Fotky zde.

Zasáhni!Ve čtvrtek 16. května se vybraní žáci z 2. stupně zúčastnili soutěže ve střelbě ze vzduchovky s příznačným názvem „Zasáhni!“, jejímž pořadatelem je SOU Sedlčany. V závodech se střídal běh se střelbou na terč vleže i vestoje. Zúčastněným žákům děkujeme za hezkou reprezentaci školy.

Fotky zde.

Putování po pražských památkáchVe čtvrtek 23. května se žáci 8. a 9. třídy, společně s třídními učitelkami, vypravili vlakem do našeho hlavního města. Jejich první kroky vedly na Václavské náměstí, kde uctili památku Jana Palacha a Jana Zajíce u jejich pamětní desky. Přes Karlovo náměstí prošli k pravoslavnému chrámu svatého Cyrila a Metoděje, který byl za druhé světové války dějištěm posledního odporu českých parašutistů, atentátníků na říšského protektora R. Heydricha. O operaci Anthropoid shlédli žáci na místě krátký dokument, po němž následovala komentovaná prohlídka. Dále jejich kroky vedly přes nábřeží až k Národnímu divadlu, kde přešli Vltavu, aby dál pokračovali na Malostranské náměstí. Prohlédli si jeden z nejkrásnějších barokních chrámů Evropy, chrám svatého Mikuláše a odtud se skrze davy turistů prodírali přes Karlův most až na Staroměstské náměstí. Velkou podívanou byl pro žáky zrekonstruovaný staroměstský orloj. Výlet žáci zakončili návštěvou nákupního centra, kde si dopřáli zasloužené občerstvení v Mekáči.

Fotky zde.

Policisté ve školeV pondělí 20. května jsme ve škole přivítali městské policisty a dopravní policisty

z dálničního oddělení. Pro žáky měli připravený program s povídáním o své práci

a ukázkou policejní techniky, včetně vozidel se zabudovanou speciální policejní vestavbou. Akce se u žáků setkala s velkým ohlasem a my policistům děkujeme

za přínosné a příjemné odpoledne!

Fotky zde.

Zápis do MŠ

Ve dnech 6. a 7. května se konal v naší mateřské škole zápis dětí pro školní rok 2019/2020.

Seznam přijatých i nepřijatých dětí naleznete zde.

Netradiční výuka matematikyVe středu 15. května přijala naše pozvání paní Vendula Vrzalová, která žákům 1. a 2. třídy představila vhodné hry ve výuce matematiky. Pod jejím vedením si děti zahrály hry rozvíjející logické myšlení a prostorovou představivost.

Fotky zde.

MUSEUM OF SENSES

Ve středu 15. května 2019 vyrazili žáci 6. a 7. třídy na výlet do Prahy, kde si prohlédli architektonické památky jako například Jindřišskou věž, která byla původně zvonicí kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, nacházející se v prostoru mezi Jindřišskou ulicí a jihozápadním cípem Senovážného náměstí v Praze na Novém Městě, dále pak samotný kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, Jeruzalémskou synagogu. Došli až na Staroměstské náměstí k Orloji a zpět na Václavské náměstí k soše svatého Václava. 

Nejvíce však všechny zaujala návštěva Museum of senses - Muzea smyslů, kde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak nás dokážou ošálit naše smysly a nebo, jak dalece je lidské vnímání rozvinuté.

        Fotogalerie ZDE

Čarodějnický průvod a pálení čarodějnicV úterý 30. dubna se škola hemžila čarodějnicemi a čaroději téměř jakov Bradavicích. Čarodějná cháska se prošla obcí a zamířila na kopec "Kalvárii",kde byly spáleny zlé síly a pro čarodějnické učně zde byly přichystány čarodějnické hrátky a soutěže.Foto zde. 

Dny řemesel v Městském muzeu SedlčanyV pátek 12. dubna se 4. a 5. třída vydala na řemeslné dny v Městském muzeu v Sedlčanech. Žáci si mohli vyzkoušet plést pomlázku či nazdobit vajíčka. Kromě výrobků a dekorací s jarní a velikonoční tematikou jsme mohli ochutnat i jidáše, mazance a jiné pochutiny. Dvě hodiny utekly jako voda a s velikonoční náladou jsme se vrátili na vyučování. Fotky zde.

Exkurze do PříbramiPoslední dubnový čtvrtek se, za slunného a velmi teplého počasí, žáci osméhoa devátého ročníku vypravili na historickou exkurzi do Příbrami. Nejdříve zavítalido Hornického muzea. Zde se projeli důlním vláčkem 260 metrů dlouhou Prokopskou štolou a seznámili se s ukázkami historického důlního díla. Ve strojovně dolu Anna zhlédli technickou památku, parní těžní stroj Breitfeld & Daněk, z roku 1914.  Poté navštívili památník Vojna v Lešeticích u Příbrami. Tento tábor sloužil v období 1949- 1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce režimu. S komentovaným výklademsi prohlédli rekonstruované dobové objekty bývalého velitelství, korekce, ošetřovny, kulturního domu a ubytovací zařízení. Fotky zde.

Turnaj ve vybíjenéVe dnech 23. a 25. dubna 2019 pořádala 1. ZŠ Sedlčany 10. ročník oblastní vybíjené smíšených družstev. Z naší školy jsme do úterního turnaje nominovali  hráče ze 4. a 5. třídy, kteří přivezli krásné 3. místo. Ve čtvrtek nás reprezentovali žáci ze třídy 1. až 3. a ti vybojovali "bramborovou" medaili. Všem gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!Fotky zde.

Ukliďme KosovkuJiž tradičně jsme se ve spolupráci s obcí Kosova Hora zapojili do úklidu naší obce. Trasy pro jednotlivé třídy zůstavaly stejné jako v letech minulých. Prvňáčci s druháky a třeťáky se vydali čistit Obciny, čtvrťáci s paťáky prošli alej Na Dražkách a Kalvárii, šestka se sedmičkou vyčistily okolí rybníka u hřbitova, čističky odpadních vod a areál bývalého zemědělského družstva, osmička s devítkou zamířily směr Lavičky. Každá skupina obdržela pytle, do nichž třídila odpad (plasty, sklo, kovy - plechovky, papír, směsný odpad). Naplněné pytle nechávali žáci na vybraných místech, aby je poté zaměstnanci obce svezli k dalšímu odpadu.Fotky zde.

Sedlčanská růžeVítězové školního kola recitační soutěže nás ve čtvrtek 11. dubna reprezentovali na oblastním kole soutěže v recitaci - Sedlčanské růži. Nejúspěšnějším byl z našich přednášejících Patrik Fekete ze 3. třídy, který si za svůj výkon odnesl Čestné uznání.Fotky zde.

Velikonoční trojbojV úterý 9. dubna se naši žáci zúčastnili Velikonočního trojboje v Sedlčanech pořádaného 1. základní školou. Soutěžilo se v hodu medicinbalem, trojskokua v driblinku na 40 metrů. Nejlepších výsledků ve svých kategoriích dosáhli Šimon Šťovíček (4. místo), Matěj Macháček (5. místo), Ondřej Špánek (5. místo) a Nina Pánková (5. místo). Za pěknou reprezentaci školy všem žákům děkujeme!Fotky zde.

Zápis do 1. třídyV pátek 5. dubna proběhl zápis předškoláků. Pohádkově laděný motivační pohovor zvládly všechny děti na výbornou a my ve škole se již těšíme na novou třídu šikovných prvňáčků!Fotky zde.Seznam přijatých zde.

CARMINAVe středu 27. března se naši žáci zúčastnili recitační soutěže Carmina na 2. ZŠ Propojení.V silné konkurenci ostatních škol regionu se Aneta Sudíková ze 7. třídy umístila na výborném 3. místě. Blahopřejeme!Fotky zde.

Soutěž v recitaciVe čtvrtek 28. března se konalo školní kolo recitační soutěže, v němž se vybírali  přednášející do Sedlčanské růže. V té změří své síly nejlepší recitátoři škol Sedlčanska. Fotky zde.Seznam přijatých zde.

BABY SHARK

netradiční hodina konverzace v anglickém jazyce :)

video ZDE

#babyshark #konverzace #hodinaangliny #music #school #english #clip #bestfriends

Škola nanečistoV prvním dni letošního jara jsme přivítali naše předškoláky na druhé Škole nanečisto, zaměřené na jarní tématiku. Za svoji pilnou práci si odnesli první "vysvědčení". Fotky zde.

Masopustní týdenV týdnu od 25. února do 1. března škola žila pod taktovkou školního parlamentu, který pro tyto dny vyhlásil masopustní týden. Pro žáky školy je to nejen příjemný druh povyražení, ale i oživení starých tradic masopustu. A jaké byly dny? Pondělí černobílé, úterý vousaté, středa strašidelná, čtvrtek obrácený (holky za kluky a kluci za holky) a pátek byl barevný. Dort a diplom za vítězství si odnesla 3. třída, 2. místo obsadila šestka, o místo 3. se podělily třídy první, druhá a osmá.Fotky zde.

Ples Rady rodičůDne 15. února se v sále v Prosenické Lhotě uskutečnil již další ples Rady rodičů při ZŠ a MŠ Kosova Hora. K poslechu a tanci zahrála kapela PODŘÍCI, bylo možné vyhrát hodnotné ceny v tombole, ale i tentokrát zde byli slavnostně ošerpováni žáci deváté třídy. Ještě jednou děkujeme všem sponzorům a především Radě rodičů za uskutečnění plesu.

Fotogalerie ke stažení: ZDE

Pozor, změna !!!

V únoru 2019 dochází ke změně čísla účtu pro platby za stravu    ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Kosova Hora.  

 

Nové číslo účtu je:

                        51-8088460277 / 0100

 

Ostatní platební údaje (variabilní a specifický symbol) zůstávají beze změn.

 

Platby stravného za březen 2019 již poukazujte na nový účet, prosím. Děkujeme.

Bruslení na zimním stadionu v SedlčanechVe středu 20. února jsme si byli potřetí, a v tomto školním roce již naposledy, zabruslit na zimním stadionu. Díky lekcím bruslení se mnoho malých dětí naučilo bruslit a ty větší se ve svém bruslení ještě více zdokonalily.Fotky a krátká videa zde.

Škola nanečistoV pátek 15. února navštívili předškoláci z naší mateřské školy vyučovací hodinu, aby si vyzkoušeli, jaké je to být školákem. Všichni byli moc šikovní!Fotky zde.

BrusleníŽáci celé školy dnes navštívili zimní stadion v Sedlčanech, kde si vyzkoušeli své bruslařské dovednosti. V rámci výuky žáci navštíví zimní stadion ještě dvakrát a to vždy ve středu dopoledne 13. února a 20. února 2019 - 1. stupeň od 8.00 do 9.45 hodin a 2. stupeň od 9.45 do 11.15 hodin.

Fotky:ZDE

Plavecký výcvik prvňáků a druháků je u konce

V úterý 29. ledna skončil povinný plavecký výcvik žáků 1. a 2. třídy.

Děti obdržely plavecká vysvědčení a diplomy za skvělé výkony!

Video zde.

Poohlédněte se společně s námi za uplynulým rokem a připomeňme si třeba u šálku  horkého čaje veselé okamžiky plné zábavy a her v naší škole. 

Krátké videozáznamy a sestřih toho nejlepšího si můžete prohlédnout zde:

                                                                                        

                                Andělské odpoledne 12.12. 2018              

                                Čerti 5. 12. 2018

                                Vánoční vystoupení 1. třída 2018                   

                                Vánoční vystoupení 2. třída 2018

                                Vánoční vystoupení 3. třída 2018          

                                Vánoční vystoupení 4. třída 2018

                                Vánoční vystoupení 5. třída 2018

Vánoční vystoupení 6. třída 2018 

                                Vánoční vystoupení 7. třída 2018

                                Vánoční vystoupení 8. třída 2018

                                Vánoční vystoupení 9. třída 2018

                                Vánoční vystoupení dětí z DD Přestavlky

Nový školní rok zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8:15 hodin na malém školním hřišti za "malou školou" čp. 153     (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně). Vyučování bude končit do 10:00 hodin. Prosíme, aby si děti již přinesly       přezůvky. Družina bude otevřena až v úterý 4. září 2018. 

   Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče. Těšíme se na Vás!

Oznámení

Z důvodu prací na opravě podlahy bude školní tělocvična až do konce srpna 2018 pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení.