Moderní škola 2015

Moderní škola 2015 (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1395):

Zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykových dovedností žáků. V rámci projektu budou do výuky českého jazyka ve 2. - 7. třídě zařazeny čtenářské dílny, na něž byly z prostředků dotace zakoupeny knihy do školní knihovny. Díky tomuto projektu je spolufinancován i zahraniční jazykově studijní pobyt žáků 2. stupně ve Velké Británii (10. - 17. října 2015). Celková částka dotace je 308.698,-Kč a je financována Evropským a sociálním fondem a státním rozpočtem ČR (Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).