Finanční gramotnost

1. BESEDA: DLUHOVÁ PAST – CESTA DO PEKEL

Právě pochopení tohoto pravidla bylo cílem dnešní přednášky o úvěrech, jež zahajovala cyklus besed o finanční gramotnosti. V letošním prosinci a v lednu příštího roku se uskuteční čtyři besedy, které žáky 8. a 9. třídy seznámí s nejdůležitějšími tématy světa financí. Garantem cyklu je finanční poradce Ing. Martin Donát.

První přednáška žákům představila dosud neznámé pojmy jako nebankovní instituce, úroková míra či RPSN. Dozvěděli se i šokující informace o výši některých úvěrů a možném konci vysoce zadlužených lidí. Naučili se mj. rozlišovat tzv. dobré úvěry od špatných, aby pochopili, které investice jsou dlouhodobě výhodné a které nikoliv.

Přednášející zvolil způsob výuky vhodný pro dospívající, zapojoval je do výuky a motivoval drobnou sladkou odměnou za správnou odpověď. Žáci 9. třídy se týž den snažili reflektovat přednášku vlastním článkem do školního časopisu. Pamatovali si mnoho sdělených informací a výklad hodnotili jednoznačně kladně.

Besedy o finanční gramotnosti jsou pro naši školu výhodné i vzhledem ke skladbě vyučovacích předmětů. Finanční problematika se u nás nevyučuje jako samostatný předmět a je zařazena do společenské výchovy. Předmět spojující občanskou a rodinnou výchovu ovšem umožňuje pouze okrajové seznámení s tématem financí.

Petr Ryšlavý, učitel ZŠ

Fotogalerie