Školní družina

Provoz školní družiny:

Ráno od 6:15 hod. do 7:35 hod. a po vyučování od 11:35 hod. do 16:00 hod.

1. oddělení – 1. a 2. tř. – J. Chábová (tel. 775 553 920 nebo 732 483 509) 

2. oddělení – 3. – 5. tř. – L. Kohoutová (tel. 737 467 976) 

                                        – J. Chábová - od 14:00 hod. spoj. s 1. oddělením

Od 13:00 do 14:00 hod. bývají obě oddělení školní družiny na vycházce mimo školu.

Úplatu za družinu plaťte u paní vychovatelky Jitky Chábové.


ŠVP ŠD 

Vnitřní řád školní družiny

Úplata ve školní družině

Roční plán školní družiny - 1. oddělení

Roční plán školní družiny - 2. oddělení