AKTUALITY       

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na pátek 29. září 2023 vyhlašuje ředitel školy volný den pro žáky ZŠ, a to z organizačních důvodů. Více zde


Den zdraví v Sedlčanech

Ve středu 20. září se žáci 6. až 9. ročníku zúčastnili vzdělávací akce Den zdraví, kterou v Kulturním domě Josefa Suka pořádala sedlčanská nemocnice. Žáci si mohli vyzkoušet nácvik resuscitace a obvazových technik, získali poznatky z oblasti výživového poradenství. Také měli možnost seznámit se s některými rehabilitačními metodami, pomůckami a technikami. Naučili se, jak si správně dezinfikovat ruce, jaký je zdravý krevní tlak, jak předcházet různým chorobám, a co dělat pro své zdraví. 

Foto zde. 

Zahájení školního roku 2023/2024

V první školní den jsme se za přítomnosti vedení obce sešli na školním hřišti, abychom zde slavnostně zahájili letošní školní rok. Srdečně jsme přivítali nejen nové prvňáčky, ale i ostatní žáky, a popřáli jim v nastávajícím roce hodně zdaru.

Foto zde. 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Nový školní rok zahájíme v pondělí 4. září 2023 v 8:30 na školním hřišti
(v případě nepříznivého počasí v tělocvičně).

Prosíme žáky o včasný příchod (již v 8.15). Vyučování bude končit do 10:00 hodin.

Školní družina bude otevřena od úterý 5. září.
Obědy ve školní jídelně budou mít všichni žáci školy přihlášené od 5. září.

Pokud o oběd nebude mít žák zájem, je nutné jej individuálně odhlásit
u paní hospodářky M. Havelkové (tel. 607 026 765).

Informace o organizaci školního roku 2023/2024  zde. 

Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče.

Těšíme se na Vás!