Školní jídelna

PLATBY ZA STRAVU


Aktuální jídelní lístky:

INFORMACE KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Vedoucí: Monika Valentová (tel. 607 026 765)

Pro strávníky je k dispozici internetové objednávání stravy.

CO MUSÍ STRÁVNÍCI NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI UDĚLAT?

1. ZAKOUPIT SI BEZDOTYKOVÝ ČIP 

- povinnost pro všechny strávníky ZŠ Kosova Hora, strávník je povinen se čipem prokázat u výdeje stravy

- pokud čip nemá (např. zapomene doma), dostane ve VÝJIMEČNÝCH případech náhradní stravenku v kanceláři vedoucí ŠJ
  u p. Valentové

- při ztrátě nebo zničení je nutno zakoupit nový čip!

- nepoškozený čip je možno vrátit a to nejpozději do 3 měsíců po ukončení stravování – záloha bude vrácena (např. žáci 9.tř.)


2. BEZDOTYKOVÝ ČIP JE V PRODEJI:

- v kanceláři p. Valentové

- cena čipu 121,-Kč ( platba hotově)

3. INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ:

K tomu, aby strávník mohl využívat internetové objednávání je nutné, aby si internetový účet aktivoval. Aktivaci Vám provede p. Valentová při zakoupení čipu a dá Vám přístupová data.

CO POTOM ?

Po získání přístupových údajů se na stránkách www.strava.cz objeví výběr zařízení, kde zadáte číslo 2586 a dáte odeslat. Poté již vložíte přístupová data a můžete objednávat, odhlašovat, prohlížet odběry obědů, vidět jídelníček a Vaše platby. Strávník má možnost na internetu vybrat, jaké zprávy chce z jídelny dostávat a ty mu budou e-mailem 1x měsíčně, při uzávěrce, zasílány.

CO JE DŮLEŽITÉ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY?

PLACENÍ ZÁLOH NA OBĚDY VČAS

Platební údaje k zálohovým platbám na další měsíc obdrží strávník e-mailem s předstihem cca 10 dnů před koncem měsíce.

Záloha musí být připsána na účet 51-8088460277/0100 nejpozději poslední den v měsíci do 15:00 hodin, aby mohl strávník 1. den následujícího měsíce dostat oběd. Dejte pozor na víkendy, svátky, apod., kdy služby nefungují a je potřeba větší časová rezerva pro připsání platby.

Zaplacením a připsáním platby je strávník na obědy přihlášen.


Pokud nebude stravné včas zaplaceno, žák oběd nedostane!

SPRÁVNÉ ZADÁNÍ VARIABILNÍHO A SPECIFICKÉHO SYMBOLU

- Každý strávník má svůj variabilní symbol, prosíme o důslednou kontrolu při platbě

- Správně zadaný variabilní symbol = správně přiřazená platba.

- Také je třeba zadávat příslušný specifický symbol platby.

- Za správnost zadaných variabilních a specifických symbolů si zodpovídají strávníci a jejich zákonní zástupci!!!

ODHLAŠOVÁNÍ

Obědy je možno odhlásit osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na tel. č. 607 026 765, SMS zprávou na tel. č. 607 026 765 nebo prostřednictvím internetového odhlašování, a to DEN PŘEDEM DO 14:00 HODIN.

NEMOC STRÁVNÍKA

V případě nemoci má strávník nárok na poskytnutí stravy do jídlonosiče, a to POUZE V PRVNÍ DEN NEMOCI.

Výdej stravy pro nemocné je v čase 11:30 - 12:00 hodin ve školní kuchyni. Tento čas budeme důsledně dodržovat, aby nedocházelo k následným organizačním problémům ve výdeji stravy pro děti MŠ a ZŠ Kosova Hora.

Je nutné odhlašovat nepřítomnost v době školního vyučování (nemoc, dovolená, apod.). Pouze prázdniny, státní svátky a ředitelská volna jsou automaticky odhlášena.

DOUFÁME, ŽE NASTAVENÁ PRAVIDLA PŘINESOU DO ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŘÁD A PŘEHLEDNOST. POKUD NARAZÍTE NA PROBLÉMY, NEBOJTE SE NÁS KONTAKTOVAT, VŠE SE DÁ ŘEŠIT.

Svá přání, nejasnosti a problémy směřujte na vedoucí školního stravování, paní M. Valentovou, telefonní číslo 607 026 765.

Těšíme se na další spolupráci!

Monika Valentová, vedoucí ŠJ


Vnitřní řád ŠJ