Školní jídelna

PLATBY ZA STRAVU

  • v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ paní Havelkové (v budově MŠ)

  • bankovním převodem na účet číslo 51-8088460277 / 0100 (vždy uvést variabilní i specifický symbol platby)


Aktuální jídelní lístky:


INFORMACE KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Vedoucí: Martina Havelková (tel. 607 026 765)

Od 1. 4. 2016 je pro strávníky ZŠ a MŠ Kosova Hora k dispozici internetové objednávání stravy.

CO MUSÍ STRÁVNÍCI NEBO JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI UDĚLAT?

1. ZAKOUPIT SI BEZDOTYKOVÝ ČIP v hodnotě 115,- Kč – povinnost pro všechny strávníky ZŠ Kosova Hora, strávník je povinen se čipem prokázat u výdeje stravy.

- Pokud čip nemá (zapomene ten den doma….), dostane ve VÝJIMEČNÝCH případech náhradní stravenku v kanceláři vedoucí ŠJ u p. Havelkové

- Při ztrátě nebo zničení je nutno zakoupit nový čip !!!

- Nepoškozený čip je možno vrátit a to nejpozději do 3 měsíců po ukončení stravování – 115,- Kč bude vráceno (např. žáci 9.tř.)

2. BEZDOTYKOVÝ ČIP JE V PRODEJI:

v kanceláři p. Havelkové

- cena čipu 115,-Kč ( platba hotově)

3. INTERNETOVÉ OBJEDNÁVÁNÍ:

- K tomu, aby strávník mohl využívat internetové objednávání je nutné, aby si internetový účet aktivoval. Aktivaci Vám provede p. Havelková při zakoupení čipu a dá Vám přístupová data.

CO POTOM ??????

Po získání přístupových údajů se na stránkách www.strava.cz objeví výběr zařízení, kde zadáte číslo 2586 a dáte odeslat. Poté již vložíte přístupová data a můžete objednávat, odhlašovat, prohlížet odběry obědů, vidět jídelníček a Vaše platby. Strávník má možnost na internetu vybrat, jaké zprávy chce z jídelny dostávat a ty mu budou e-mailem 1x měsíčně, při uzávěrce, zasílány.

CO JE DŮLEŽITÉ PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY?

· PLACENÍ ZÁLOH NA OBĚDY VČAS!!!!!!

- Záloha musí být připsána na účet 51-8088460277/0100 nejpozději poslední den v měsíci do 15:00 hodin, aby mohl strávník 1. den následujícího měsíce dostat oběd. Dejte pozor na víkendy, svátky….., kdy služby nefungují a je potřeba větší časová rezerva pro připsání platby.

- Zaplacením a připsáním platby je strávník na obědy přihlášen.

Pokud nebude stravné včas zaplaceno, žák oběd nedostane!!!!!

· SPRÁVNÉ ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU

- Každý strávník má svůj variabilní symbol, prosíme o důslednou kontrolu při platbě

- Správně zadaný variabilní symbol = správně přiřazená platba.

- Za správnost zadaných variabilních symbolů si zodpovídají strávníci a jejich zákonní zástupci!!!

· ODHLAŠOVÁNÍ

Obědy je možno odhlásit osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na tel. č. 607 026 765, SMS zprávou na tel. č. 607 026 765 nebo prostřednictvím internetového odhlašování a to

DEN PŘEDEM DO 15:00 HODIN !!!!!

- V případě nemoci má žák nárok na poskytnutí stravy do jídlonosiče

POUZE V PRVNÍ DEN NEMOCI !!!!

- Výdej stravy pro nemocné bude v čase 11:30 - 12:00 hodin ve školní kuchyni. Tento čas budeme důsledně dodržovat, aby nedocházelo k následným organizačním problémům ve výdeji stravy pro děti MŠ a ZŠ Kosova Hora.

- Je nutné odhlašovat nepřítomnost v době školního vyučování(nemoc, dovolená….), celostátní svátky a ředitelské volno je automaticky odhlášené.

DOUFÁME, ŽE NOVĚ NASTAVENÁ PRAVIDLA PŘINESOU DO ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŘÁD A PŘEHLEDNOST. URČITĚ PŘI ROZJEZDU NARAZÍME NA PROBLÉMY JAK MY, ZAMĚSTNANCI, TAK VY, RODIČE. NEBOJTE SE NÁS KONTAKTOVAT, VŠE SE DÁ ŘEŠIT !!!!!

Svá přání, nejasnosti a problémy směřujte na vedoucí školního stravování paní M. Havelkovou, telefonní čísla 607 026 765.

Těšíme se na další spolupráci !!!!!

Martina Havelková

vedoucí ŠJ