Školní rok 2019/2020

Slavnostní vyřazení žáků 9. třídyproběhlo v pátek 26. června v Parku generála Mareše. Bývalým absolventům naší školy přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a krásných vzpomínek na školní léta v Kosově Hoře.

Fotky zde.

Video zde.

Ukončení školního roku 2019/2020V pátek 26. června naši žáci přišli naposled v tomto školním roce navštívit svoji školu, aby jim bylo vydáno zasloužené vysvědčení a slavnostně ukončili školní rok 2019/2020.

Fotky zde.

Putování za skřítkyÚřad pro kontrolu pohádkových bytostí zaslal žákům 1. a 2. třídy dopis, ve kterém je žádal o pomoc při řešení problému s přemnožením skřítků v českých domácnostech. Skřítky bylo nutné přestěhovat do klidné přírody. S tímto nelehkým úkolem svým malým kamarádům nabídli pomoc i třeťáci se čtvrťáky, kteří mapovali vhodný terén. Najít klidné území pro přestěhování skřítků vyžaduje notnou dávku odvahy, neboť získávání skřítkovské důvěry je podmíněno splněním náročných úkolů. A tak jsme na louce vytipovali léčivé bylinky na dobrý čaj, skládali pohádky, soutěžili v hodu šiškou na cíl, upravili a zazpívali skřítkovskou písničku a na konci stezky postavili našim skřítkům domečky. Skřítci nám za odměnu nachystali sladký poklad.

Fotky zde.

SCHŮZKA S RODIČI BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

se bude konat ve čtvrtek 25. června od 15.30 hodin v budově nové školy.

Organizace závěru školního roku 2019/2020

V posledním týdnu tohoto školního roku bude v pondělí 22. 6. a v úterý 23. 6. probíhat výuka podle stanoveného rozvrhu.

Středa 24. 6. a čtvrtek 25. 6. budou věnované kontrole a výběru učebnic. 

V pátek 26. 6. bude žákům vydáno vysvědčení a po něm bude následovat slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

v Parku generála Mareše.

V pondělí 29. 6. a v úterý 30. 6. ředitel uděluje žákům naší školy volno.

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

Žáci budou za 2. pololetí tohoto školního roku hodnoceni na základě vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ze dne 27. dubna 2020. Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu se zmíněnou vyhláškou nebo neumožňují hodnocení žáků podle této vyhlášky, se nepoužijí.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Zápis do MŠ

V prvních dvou květnových týdnech se konal zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2020/2021, taktéž bez přítomnosti dětí.

Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ A 9. ROČNÍKU 

Informace k provozu školy zde.

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Zápis do 1. třídy

V měsíci dubnu proběhl zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ, tentokrát bohužel bez přítomnosti dětí. Přesto se již těšíme na novou třídu šikovných prvňáčků!

Seznam přijatých dětí zde.

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Podrobné informace k zápisu do MŠ jsou zde.

Tiskopisy k vyplnění a kritéria pro přijímání najdete zde.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Informace k zápisu ZDE.

Tiskopisy k zápisu ZDE.

V souvislosti s koronavirovou epidemií bude z preventivních důvodů 

od úterý 17. března 2020 uzavřena naše mateřská škola, 

a to až do odvolání. 

O změnách budeme informovat na webu školy, rodiče dětí z MŠ obdrží také e-mail.

Děkujeme za pochopení.                                                                                          Robert Kohout

Schůzka s rodiči předškoláků, plánovaná na čtvrtek 19. března 2020, se z důvodů šířící se epidemie koronaviru ruší.

O případném pozdějším termínu schůzky budeme rodiče dětí předškolního věku informovat.

Robert Kohout

     Na základě usnesení Vlády ČR z 12. března 2020 o přijetí krizového opatření           a na doporučení krajské hygienické stanice v Příbrami 

                   

je od 13. 3. 2020 od 6:00 hodin naše školní tělocvična pro veřejnost uzavřena.

Děkujeme za pochopení.                                                                  Robert Kohout, ředitel školy

Usnesení Vlády ČR zde.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení

budou vyřizovány v budově malé školy čp. 153 v těchto termínech:

čtvrtek 12. 3. 2020

pátek 13. 3. 2020

 úterý 17. 3. 2020 

vždy od 9 do 11 hodin, popř. jindy po telefonické dohodě s ředitelem školy.

Pozn.: Formulář k dispozici u ředitele školy nebo zde.

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se od 11. 3. 2020 uzavírají všechny školy a školská zařízení v České republice, kromě mateřských škol, a to až do odvolání. 

Sledujte webové stránky školy, informace zde budeme průběžně aktualizovat. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zde.

Informace MŠMT k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol zde.

Lyžařský kurz na MonínciNa přání rodičů dětí z mateřské školy i žáků 1. stupně zorganizovala škola ve spolupráci s lyžařskou školou na Monínci lyžařský kurz. Výuka probíhala v brzkém odpoledni v týdnu od 2. do 6. března.

Fotky zde.

Plavání žáků 1. stupně v PříbramiPlavecká škola v Příbrami nabídla žákům 1. až 5. třídy v pondělí 2. března výukovou lekci plavání. Její nabídku jsme v rámci zpestření tělocviku a utužování zdraví našich žáků rádi přijali. Dvoulekce zaměřená na procvičování a zdokonalování plaveckých stylů žáků byla zakončená zábavně - sjížděním tobogánů a hrou ve vodě.

Fotky zde.

Masopustní týdenje již tradiční akcí školního parlamentu. V pondělí byli všichni v pyžamech, v úterý jsme se vrátili o pár desítek let nazpět, ve středu jsme si našli povolání, ve čtvrtek jsme byli beauty a v pátek jsme hupsli do pohádek. Nejlépe se všech rolí zhostili prvňáčci a deváťáci. V každé třídě také byla vyhodnocená nejvýraznější osobnost Masopustního týdne. 

Fotky zde.

Videa zde.

Ples Rady rodičů 2020

Dlouho očekávaným dnem byl pro žáky 9. třídy pátek 14. února, kdy se konal pod záštitou Rady rodičů školní ples. Pozvání na ples přijali nejen rodiče deváťáků, kteří na něm byli slavnostně šerpováni jako absolventi školního roku 2019/2020, ale sešli se zde i příznivci školy z řad veřejnosti a její  bývalí absolventi. Rada rodičů jako každoročně připravila bohatou tombolu a zajistila hudbu. Celým večerem nás doprovázela kapela Podříci. Letos poprvé si žáci připravili nejen hvězdný nástup, ale také předtančení na mix písniček. Všichni návštěvníci plesu byli slavnostně naladěni, což se odrazilo ve výjimečné pohodě a atmosféře celé společenské akce. 

Foto ZDE.

Video ZDE.

Masopustní škola nanečistoV období masopustu jsme ve škole přivítali naše předškoláky. Tématicky byla škola nanečisto zaměřená na aktuální období, a tak v ní kamarádi ze školky tančili, počítali a řešili další úkoly s klauny. Odměnou jim bylo krásné vysvědčení s velikánskou jedničkou! 

Fotky zde.

Ukončení povinné plavecké výukyŽáci 1. a 2. třídy zdárně ukončili ve středu 29. ledna plaveckou výuku. Na jejím závěru si odnesli svá "mokrá vysvědčení" a někteří také diplomy za umístění v plaveckých závodech. Hlavně se však neplavci naučili plavat a plavci zdokonalili své plavecké dovednosti.

Fotky a videa zde.

Divadélko pro školyPátek 24. ledna jsme si zpestřili návštěvou divadelního představení v kině v Kosově Hoře. V podání herců královéhradeckého souboru "Divadélko pro školy"  zhlédli žáci 1. až 4. třídy s dětmi z mateřské školy "Pohádku ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmanů", pro starší žáky měli herci přichystaný pořad „Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo největšího dramatika".  Uvedená představení se všem líbila a herci sklidili po právu velký potlesk.

Fotky a videa zde.

Vánoční besídkaVe čtvrtek 12. prosince odpoledne jsme měli milou příležitost přivítat naše hosty na Vánoční besídce. Každá třída předvedla své vystoupení a bylo opravdu na co koukat. Pásma o vánočních zvycích střídaly koledy, veselé vánoční písničky, scénky a dokonce balet "Labutí jezero" v nastudování sedmáků. Pohodová atmosféra v sále a potlesk diváků podtrhl vánoční atmosféru.

Fotky zde.

Video zde.

Vánoce na zámkuV pátek 6. prosince jsme měli na 1. stupni opravdový svátek. Vypravili jsme se totiž na zámek Stránov, abychom se podívali, jak se na takovém zámku chystají a slaví vánoce. Dozvěděli

jsme se, co se přihodilo panu porybnému, když chytal vánoční štiku, co pro zámecké panstvo připravuje ke štědrovečernímu stolu kuchtík Vendelín, pomohli jsme s pečením cukroví kuchtičce Františce. Prošli jsme si vánočně vyzdobeným zámkem od služebné Andělky a společně s ní vyrobili vánoční svíčky. Pan kníže s paní kněžnou nás přijali ve svých komnatách, aby nám povyprávěli o zvycích a tradicích, které na zámku dodržují. Naši prohlídku jsme zakončili krátkou vánoční bohoslužbou v zámecké kapli, kde jsme vyslechli příběh o narození Ježíška spojený se zpíváním vánočních koled. Při odjezdu jsme se shodli na tom, že Vánoce na zámku jsou KRÁSNÉ!

Fotky zde.

Video zde.

Mikulášská nadílkaVe čtvrtek 5. prosince navštívil školu svatý Mikuláš se svým doprovodem. Hodní žáci byli pochváleni a odměněni, zlobivé pokáral a odměnu dostali od čertů.Fotky zde.

Plavecký výcvikOd 20. listopadu do 29. ledna se žáci 1. a 2. třídy každou středu zúčastní povinného plaveckého výcviku. Pod vedením instruktorů Střediska plavecké výuky v Příbrami získají základní plavecké dovednosti, nebo se zdokonalí ve svém plaveckém stylu.

Fotky zde.

KDO SI HRAJE, TEN NEZLOBÍV úterý 19. listopadu si naši žáci již podruhé v tomto roce zasoutěžili s Povltavským sportovním klubem DA-BA, protože "Kdo si hraje, ten nezlobí". 

Fotky zde.

Ukázka dětské anglické literaturyObchodní zástupkyně nakladatelství USBORN žákům 1. stupně ve čtvrtek 14. listopadu představila anglické knihy pro děti. Výstava knížek byla spojena s jejich předčítáním a následným odpoledním prodejem. Anglické knihy vzbudily u dětí velký ohlas. 

Fotky zde.

Výročí sametové revoluceVe středu 13. listopadu si žáci 8. a 9. ročníku návštěvou Retro dne na Gymnáziu a Střední ekonomické škole v Sedlčanech a zhlédnutím divadelní hry Václava Havla, Zahradní slavnost, připomněli třicáté výročí Sametové revoluce. Fotky zde.

Halloween

Dne 31. října si žáci připomněli anglosaský svátek Halloween. Žáci deváté třídy informovali své spolužáky ze základní i mateřské školy o zvycích, tradicích a symbolech spjatých s tímto svátkem. Proběhla zde přehlídka halloweenských masek z celé školy a školky. Byla vyhlášena a odměněna vždy nejoriginálnější maska z každé třídy. Závěrem pak byla vyhodnocena nejlepší tři místa. Na 3. místě skončila malá čarodějnice Kačenka Příhodová (MŠ), na 2. místě  se umístil Ondřej Pittner (7. třída) alias JOKER a absolutní vítězkou se stala Anetka Sudíková (8. třída) s kostýmem Harryho Pottera. Po celou dobu si děti mohly zatančit a zasoutěžit.

Fotky: ZDE

DrakiádaLetošní jubilejní pátá "Drakiáda" se konala v pátek 25. října. Od rána si děti vyráběly ve třídách draky, aby je poté předvedly na louce nad hřbitovem. Vítězným drakem se stal "Májmišmo" z 9. třídy, krásní však byli všichni!Fotky zde. 

Čtenářský klub v knihovně

Ve středu 24. října jsme se čtenářským klubem navštívili knihovnu

v Sedlčanech. Paní knihovnice pro děti připravila zajímavý program, kde jim představila knihu "Viktor a záhadná teta Bobina" od české autorky Pavlíny Jurkové. Z knížky dětem předčítala, poté si o ní povídaly a plnily různé úkoly.

Na závěr si děti prohlédly celou knihovnu. 

Dětem se návštěva moc líbila. Většina z nich si odnesla přihlášku, aby se zařadila mezi nové čtenáře.

Fotky zde.

Pokusy s PascemV úterý 15. října navštívil naši školu pan učitel Staněk s kolegyní ze 2. ZŠ Propojení ze Sedlčan, aby se žáky 8. a 9. třídy provedli fyzikální a chemické pokusy s výukovou sadou "Pasco". Během netradiční výuky měli žáci za úkol vyrobit termosku, zjistit, zda barva domečku dokáže ovlivnit jeho teplotu, změřit exotermické a endotermické děje určených látek, zjistit, zda náš dech ovlivní pH vody a změřit rozdíl gravitační síly tělesa před ponořením a po ponoření do vody.

Fotky zde.

Návštěva fotbalového utkání ČR vs. Severní IrskoVedení školy využilo nabídku Fotbalové asociace ČR a pro své žáky obstaralo zdarma vstupenky na přátelské utkání mezi ČR a Severním Irskem. Žáci tak měli jedinečnou možnost navštívit v pondělí 14. října stadion Sparty na Letné a zhlédnout zápas naší fotbalové reprezentace.

Fotky zde.

Beseda o kyberšikaně

V pátek 11. října navštívili naši školu pan Petr Krch z Městské policie v Sedlčanech a paní Mgr. Věra Skálová – vedoucí sedlčanského sociálního odboru. Paní Skálová žáky v krátkosti poinformovala o tom, v jakých případech je možné se  na sociální odbor obrátit a jak může být sociální odbor nápomocen v řešení důležitých životních situací. Poté se ke slovu dostal pan Krch, který s žáky 2. stupně dvě vyučovací hodiny besedoval na téma bezpečný internet, rizika při prezentaci své osoby na sociálních sítích – jak mohou v budoucnu ovlivnit nejen soukromý, ale i profesní život. Došlo i na téma kyberšikany, např. sdílení nevhodných komentářů, fotografií a videí. Pan Krch velmi často svá slova doplňoval příběhy ze své dlouholeté praxe, které byly mnohdy úsměvné, ale jak pan Krch správně upozornil - ve chvíli, kdy se to člověka konkrétně týká, už to zas tak směšné není. Tato beseda žákům ukázala i jiný úhel pohledu na některé situace z jejich okolí a každý z nich se jistě již během besedy zamyslel nad svou prezentací a chováním ve virtuálním prostředí.

Dopravní výchova v PříbramiŽáci 3. až 5. třídy se v pátek 11. října rozjeli na dětské dopravní hřiště do Příbrami, aby si osvojili správná pravidla silničního provozu, základní dopravní značky a bezpečné chování na pozemních komunikacích. Teoretickou přípravu vystřídala výuka praktická, která byla zakončena závěrečným testem, v němž, na základě získání dostatečného množství bodů, mohli žáci obdržet řidičský průkaz cyklisty.

Fotky zde.

Zkusme si to!

Dne 4. října jsme se s žáky 9. třídy zúčastnili projektu "Zkusme si to!" na SOU Sedlčany. Žáci se seznámili s učebními obory a vše si mohli vyzkoušet. Např. zdobili perníčky, rozpoznávali bylinky, aranžovali květiny, svařovali plastové trubky, apod. Dopoledne prožité na učilišti se deváťákům moc líbilo.

Fotky zde.

Ukázka bojového uměníVe čtvrtek 3. října navštívili naši školu členové Karate klubu v Sedlčanech. Žáci se dozvěděli, jak a kde vzniklo karate, zhlédli ukázky tohoto bojového umění a mohli si vyzkoušet různé prvky v karate. Potěšilo nás, že úspěšnou členkou Karate klubu je naše bývalá žákyně, Hanka Vyskočilová, která se v létě účastnila mezinárodních závodů v Japonsku.

Fotky zde.

T-ball MINI

Sedlčanská T-ballová liga pokračovala v úterý 1. října zápasem v kategorii

4. a 5. tříd. Po odehrání zápasů s ostatními školami a sečtením bodů jsme se umístili na 4. místě. Všem zúčastněným žákům a žákyním děkujeme za hezký sportovní výkon!

Fotky zde.

Sedlčanská školní T-ballová liga

byla odstartovaná v pátek 27. září zápasy nejstarší kategorie, slowpitch. Kosohorskou školu na ní reprezentovalo smíšené družstvo chlapců a dívek

ze 7. až 9. třídy, které vybojovalo 3. místo. Našim borcům gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

Fotky zde.

EKODEN 2019 v Sedlčanech

Žáci 1. až 4. třídy se zúčastnili ve čtvrtek 26. září Ekodne v Sedlčanech. Naučné programy o třídění odpadu a jeho recyklaci  si pro ně ve spolupráci se sedlčanskými technickými službami připravily firmy Ekokom a Elektrowin. Za pilnou práci byli žáčci odměněni nejen drobnými dárky, ale i dováděním ve skákacím hradu a na velké nafukovací skluzavce, vyrobené samozřejmě z recyklovaného materiálu.

Fotky zde.

Dopravní výchova ve Štětkovicích

V úterý 17. září vyrazili žáci 2., 3. a 4. třídy na dopravní hřiště do Štětkovic, kde jsme pro ně ve spolupráci s Městskou policií Sedlčany připravili preventivní pořad o bezpečné jízdě na kole. V teoretické části si žáci s městskými strážníky zopakovali povinné vybavení kol a jejich údržbu, nejdůležitější dopravní značky a předpisy. Praktickou část jsme věnovali bezpečné jízdě a dodržování pravidel silničního provozu. Za pěkně připravený program strážníkům děkujeme, moc se nám líbil. Poděkování patří i organizaci Maranatha za pronájem dopravního hřiště.

Fotky zde.

DEN ZDRAVÍ

Ve středu 11. září 2019 se žáci druhého stupně vydali pěšky do Sedlčan na Den zdraví, který si nejen pro žáky ale i širokou veřejnost připravila Nemocnice Sedlčany - Mediterra s.r.o.

Byla zde připravena spousta stanovišť, kde se plnily různé úkoly a předávaly informace týkající se našeho zdraví. Žáci si například vyzkoušeli rozdýchat figurínu, masáž srdce, nechali si změřit tlak a cukr a spoustu dalších zajímavých věcí.

Fotky: ZDE

Pozvání na slavnostní otevření školního hřiště ve Vrchotových Janovicích

Na čtvrtek 5. září jsme přijali pozvání od vedení ZŠ Vrchotovy Janovice. Slavnostně zde otevírali sportovní hřiště. Dívky 1. i 2. stupně si proti janovickým zahrály vybíjenou, hoši se utkali v přátelském zápase ve futsalu.

Fotky zde.

Školní rok 2019/2020

byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září. Žáci školy, zejména naši noví prvňáčci, učitelé i rodiče byli přivítáni panem starostou a panem ředitelem. Do nového školního roku jim popřáli hodně spokojenosti a úspěchů.

Fotky zde.

Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 8:15 hodin na novém školním hřišti (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně). Vyučování bude končit do 10:00 hodin. Prosíme, aby si děti již přinesly přezůvky. Družina bude otevřena až v úterý 3. září 2019. 

Na zahájení školního roku srdečně zveme nejen žáky, ale i jejich rodiče. Těšíme se na Vás!