Tempish - florbal do škol!

V rámci tohoto celostátního projektu obdržely zapojené školy od společnosti TEMPISH s.r.o. florbalové vybavení v hodnotě 6.165,- Kč, které žáci využívají v hodinách TV a při školních akcích. Také má škola možnost nakupovat další sportovní vybavení se slevou 20%.

Cílem projektu je podpořit sportovní aktivity (zejména florbal) mezi dětmi, šířit dobré jméno značky Tempish, zvyšovat obecné povědomí o florbalu a podporovat zdravý životní styl dětí. 

Fotografie zde.

Více o TEMPISH zde.

V rámci podpory šíření sportovních aktivit mezi dětmi, zejména florbalu, se naše škola zapojila do projektu s názvem „Florbal do škol“. Tento projekt uskutečňuje firma TEMPISH s. r. o., která žákům školy bezplatně poskytla základní florbalové vybavení, a to konkrétně 12 florbalových holí, 2 míčky a 2 sady rozlišovacích dresů. Dodané sportovní vybavení je využíváno jak k hraní florbalu v rámci tělesné výchovy, tak i v kroužku florbalu, který je při škole zřízen. Florbal získává na naší škole stále více zájemců z řad žáků a stává se již téměř tradičním sportem našich dětí. Není proto divu, že se žáci školy účastní také florbalových turnajů, které jsou na Sedlčansku pro regionální školy pořádány. Rozlišovací dresy škola také může využít i při dalších sportovních aktivitách, ať už se jedná o turnaje ve vybíjené v rámci škol regionu Sedlčanska nebo v T-ballové lize, které se naše škola každoročně na podzim i na jaře účastní. Jako poděkování za bezplatné poskytnutí florbalového vybavení zajistila naše škola vyvěšení reklamního plakátu firmy TEMPISH na viditelném místě v tělocvičně školy a umístila banner firmy na své webové a facebookové stránky. Firma TEMPISH se se svou materiální pomocí školám výrazně podílí na podpoře a šíření zdravého životního stylu mezi dětmi a přispívá i k podpoře smysluplných volnočasových a sportovních aktivit dětí, což je v dnešní přetechnizované době, kdy mnoho dětí i dospělých dává přednost virtuální realitě, velmi záslužné. Firmě TEMPISH s jejím projektem držíme palce a po zásluze jí patří náš dík.

Související obrázek