Shrnutí pobytu v Anglii

V týdnu od 10. do 17. října 2015 absolvovalo čtrnáct žáků druhého stupně naší školy a dvě učitelky anglického jazyka jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii. Po odjezdu z Kosovy Hory v sobotu v jednu hodinu po poledni jsme absolvovali téměř dvacetihodinovou cestu autobusem přes Německo, Belgii, Francii včetně nočního přejezdu trajektem z francouzského přístavu v Calais do Doveru v Anglii.

 Pobyt v Anglii začal procházkou parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník. Další zajímavou akcí byla plavba lodí po řece Temži k mostu Tower Bridge. Navštívili jsme expozici slavného zvedacího mostu i jeho novou skleněnou lávku. Neméně zajímavá byla rovněž prohlídka korunovačních klenotů, zbrojnice a popraviště v Toweru. Podvečer  jsme věnovali prohlídce londýnské City. Posledním architektonickým skvostem, jejž jsme toho dne viděli, byla katedrála St. Paul´s. Po přejezdu do Steyning byli žáci rozděleni do hostitelských rodin, kde se ubytovali po zbytek týdne.

 Následujícího dne po snídani začala našim žákům výuka anglického jazyka pod vedením rodilých mluvčích v nedalekém městě Lancingu. Výuka probíhala od pondělí do středy, vždy celé dopoledne. Pondělní odpoledne nám zpříjemnila procházka po křídových útesech Beachy Head s překrásným výhledem na pás útesů, známý jako Seven Sisters. Při zpáteční cestě na místo ubytování jsme ještě navštívili Pevensey Castle, římské opevnění i zbytky normanského hradu.

Po úterní výuce jsme odjeli do Battle Abbey, kde v roce 1066 zvítězil normanský vévoda Vilém Dobyvatel nad anglickým vojskem. Naším dalším cílem byl romantický vodní hrad Bodiam Castle, kde děti nejvíce zaujaly obrovské ryby.

 Středeční odpoledne patřilo výletu do přístavu Portsmouth, který jsme měli možnost blíže poznat  při plavbě výletní lodí. Prohlédli jsme si nově zrekonstruovaný interiér vlajkové lodi admirála Nelsona HMS Victory a  zajímavé muzeum Royal Naval Museum.

 Ve čtvrtek po snídani nás autobus dopravil do Salisbury, historického města s krásnou gotickou katedrálou, kde je vystaven originál Velké listiny svobod, latinsky zvané Magna charta libertatum. V našem programu nesměla chybět návštěva slavné prehistorické megalitické stavby Stonehenge.

 Během posledního dne našeho jazykového pobytu jsme prošli mnoho pozoruhodných míst Londýna: stadion FC Chelsea, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square a čínskou čtvrť Soho. Tečkou za poznáváním anglické metropole byla nádherná vyhlídka z obřího kola London Eye, vysokého 131 m. Na páteční večer se však nikdo z nás příliš netěšil, čekala nás totiž dlouhá cesta domů.

Jazykový pobyt v Anglii byl pro žáky i pedagogy přínosný zejména příležitostí konverzovat s rodilými mluvčími. Ocenili jsme také poznávání mnoha památek a přírodních zajímavostí v Londýně a okolí. Bližší seznámení s anglickými reáliemi rovněž přispěje k prohloubení mezipředmětových vztahů. Pobyt pro většinu dětí též představoval první možnost lépe poznat cizí zemi.

 

Tento pobyt byl realizován v rámci projektu Moderní škola 2015, který je spolufinancován Evropským a sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Š. Michálková, K. Machačová