Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Kosova Hora

Kosova Hora 85, PSČ 262 91

Web: www.zskosovahora.eu

E-mail: skola@zskosovahora.eu

Ředitel

Mgr. Robert Kohout (775 553 918)

Sborovna

775 553 919

Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Chlastáková (775 553 921)

Metodik prevence

Mgr. Jana Němcová (777 262 130)

Koordinátor ICT

PhDr. Ondřej Vodňanský

Školní družina

Jitka Chábová (775 553 920)

Školník ZŠ

Ladislav Řehák

Školnice MŠ

Lenka Macháčková (775 553 924)

Vedoucí školní jídelny

Martina Havelková (607 026 765)


ŠKOLNÍ BUDOVY:

Kosova Hora čp. 85

základní škola a školní družina

Kosova Hora čp. 325

mateřská škola a školní jídelna

Zaměstnanci školy:

Kontakty — Stránka seznamu z klasických Webů