Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Kosova Hora

Kosova Hora 85, PSČ 262 91

Web: www.zskosovahora.eu

            E-mail: skola@zskosovahora.eu          

Ředitel

Mgr. Robert Kohout (775 553 918)

Zástupce ředitele pro MŠ

Renata Červenková (728 994 545)

Zástupce ředitele pro ZŠ

Mgr. Jana Němcová (777 262 130)

Sborovna ZŠ

775 553 919

Výchovný poradce

Mgr. Zuzana Chlastáková (775 553 921)

Metodik prevence

Mgr. Jana Němcová (777 262 130)

Koordinátor ICT

PhDr. Ondřej Vodňanský

Školní družina

Jitka Chábová (775 553 920)

Školník ZŠ

Jiří Hartman (776 709 916)

Školnice MŠ

Lenka Macháčková (775 553 924)

Vedoucí školní jídelny

Monika Valentová (607 026 765)


ŠKOLNÍ BUDOVY:  

Kosova Hora čp. 85

základní škola a školní družina

Kosova Hora čp. 325

mateřská škola a školní jídelna

Zaměstnanci školy:

Kontakty — Stránka seznamu z klasických Webů