Školní rok 2020/2021   

Vyřazení žáků 9. třídy

Ve středu 30. června jsme měli milou povinnost, a to slavnostně vyřadit žáky 9. třídy. Pozvání přijali i pan starosta obce s paní místostarostkou. Po úvodních proslovech
byli žáci ošerpováni, zapsali se již jako absolventi školy do obecní kroniky a připili si
na úspěchy ve svém dalším studiu. 

My jim přejeme, ať se jim v dalším životě daří  a doufáme, že na svoji školu budou
v dobrém vzpomínat!

Fotky zde.

Videa  zde. 

Slavnostní ukončení školního roku a pasování na čtenáře

Školní rok 2020/21 jsme s našimi žáky ukončili ve středu 30. června, kdy si odnesli svá zasloužená vysvědčení. Pro prvňáčky to byl den dvojnásob slavnostní, neboť byli navíc pasováni na čtenáře.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY!


Fotky zde. 

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

Těsně před koncem školního roku, v úterý 29. června, jsme uspořádali projekt OČMS. Děti si vyzkoušely evakuaci školy při požárním poplachu, první pomoc, tísňové volání a signály, orientaci na mapě i v terénu, překonávání překážek, střelbu ze vzduchovky a mnohé další aktivity.

Fotky zde. 

Výlet do Ochrany fauny ČR Hrachov

V úterý 22. června navštívili žáci 1. až  4. třídy OFČR Hrachov. Zúčastnili se naučně vzdělávacího programu, prohlédli si záchrannou stanici zvířat a  prošli naučnou stezku. Žáci 2. třídy měli tu čest pokřtít selátko prasete divokého. Dali mu jméno Tomáš.

Domů všichni odjížděli obohaceni o nové poznatky ze života zvířat a zajímavé zážitky.

Fotky zde. 

Video zde. 

Deváťáci v JUMP aréně 

Ve čtvrtek 17. června vyrazili žáci 9. třídy na poslední výlet s naší školou do Jump arény Tábor. 

Náramně si to užili!

Fotky zde. 

Videa zde. 

Přírodovědná vycházka a návštěva RETROAUTOMUZEA

V pátek 11. června podnikli žáci 1. stupně přírodovědnou vycházku v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích. Jejich průvodce, pan Ondřej Střihavka, je seznámil s tamní rostlinnou říší i jejími největšími zajímavostmi. 

Žáci 2. stupně se vydali na exkurzi do RETROAUTOMUZEA ve Strnadicích.

Fotky zde. 


Pohádková zahrada

Jako dárek ke Dni dětí připravili deváťáci v úterý 1. června na školní zahradě drobné hry a soutěže
pro své spolužáky z nižších ročníků.  Všichni si zábavu užívali a žákům 9. třídy patří velké poděkování!

Fotky zde. 

Video zde. 

Zápis do MŠ

V prvních dvou květnových týdnech se konal zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2021/2022, bohužel opět bez přítomnosti dětí.

Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.


INFORMACE k provozu školy od 17. 5. 2021

Od pondělí 17. května 2021 je povolena prezenční výuka pro všechny žáky školy bez rotace. Distanční výuka tedy probíhat nebude.

Všichni žáci ZŠ budou testováni antigenními testy 1x týdně, a to v pondělí ve svých třídách, anebo první den přítomnosti ve škole v daném týdnu. 

I nadále trvá povinnost nosit respirátory nebo chirurgické roušky v budově školy, venku pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny méně než 2 metry.

Při TV a v družině jsou povoleny sportovní činnosti konané výhradně venku, žáci při nich nemusí mít nasazenu ochranu dýchacích cest.

Školní družina bude fungovat v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Školní jídelna bude v provozu podle dosud platných opatření. Obědy mají všichni žáci automaticky přihlášené, případné odhlášení pondělního oběda je třeba provést nejpozději v pátek 14.5.2021 do 15:00 hodin.

Zápis do 1. třídy

V měsíci dubnu proběhl zápis předškoláků do 1. třídy ZŠ, bohužel opět bez přítomnosti dětí. I přesto se již těšíme na nové prvňáčky!

Seznam přijatých dětí najdete na úřední desce školy (u vstupu do areálu školy) a také ZDE.

Čarodějnice ve škole

V pátek 30. dubna jsme okusili, jak to chodí v čarodějnické škole. Učili jsme se jen krátce, protože hlavním výukovým předmětem byly soutěže zručnosti, obratnosti a důvtipu. Prostě tak, jak to u malých čarodějů a čarodějnic chodí. Dopoledne jsme zakončili opékáním netopýrů a ochutnávkou sladkých čarodějnických prstů. Mňam!

Fotky zde.


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, k předškolnímu vzdělávání. 

Mladší děti nemají předškolní vzdělávání povinné.

Podrobné informace k zápisu do MŠ jsou zde.

Tiskopisy k vyplnění a kritéria pro přijímání najdete zde.

NÁVRAT DĚTÍ A ŽÁKŮ DO ŠKOL - od 12.4.2021

MŠ:

ZŠ:

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.                                    Zaměstnanci ZŠ a MŠ Kosova Hora

Informace k zápisu do 1. třídy ZDE.

Dokumenty k zápisu do 1. třídy ZDE.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 27.2. DO 21.3.2021

Od 27.2. do 21.3. 2021 se zakazuje osobní přítomnost  žáků všech ročníků v základní škole 

a dětí v mateřské škole. 

Povinná výuka pro všechny žáky školy a předškoláky bude vedena distanční formou. 

Osobní přítomnost žáků ve škole je povolena pouze při individuálních konzultacích.

Žáci na povinném distančním vzdělávání si mohou vyzvedávat obědy ze školní jídelny

do jídlonosičů každý den od 11.00 do 13.00 ve vstupu ke kanceláři vedoucí školní jídelny. 

Všichni žáci mají obědy od 1.3.2021 odhlášené. Oběd na pondělí 1.3. je nutné si v pondělí ráno mezi 7.00 - 8.00 telefonicky přihlásit u vedoucí ŠJ (tel. 607 026 765). 

Na další dny, počínaje úterým 2.3.2021, je možno si obědy objednat i ostatními způsoby.

Rodiče, kteří budou žádat o ošetřovné již nemusí mít od školy potvrzení o jejím uzavření (www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu).

INFORMACE K OCHRANNÝM PROSTŘEDKŮM DÝCHACÍCH CEST OD 25.2.2021

Na základě mimořádného opatření, které vydalo MZČR, jsou žáci prezenční výuky povinni

s platností od 25.2. 2021 až do odvolání nosit tyto ochranné pomůcky dýchacích cest:

Ochranný prostředek dýchacích cest si žáci mohou sundat pouze v době konzumace potravin a nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Informace o vydání mimořádného opatření MZČR zde.

Vylosování výherců Vánoční hry

Ve středu 27. ledna 2021 byli místostarostkou obce, paní Lenkou Havlíčkovou, vylosovaní tři hlavní výherci Vánoční hry, kteří obdrží poukaz na bowling v resortu Hulín.

Jsou jimi: David Rybnikář z Kosovy Hory, Klárka Brabcová z Dobřichovic a Šimon Kymla, taktéž z Kosovy Hory.

Pro ostatní účastníky, kteří odevzdali hrací kartu, je připravena sladká odměna.

Všechny ceny budou k vyzvednutí od pondělí 1. února do pátku 26. února v době od 7.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 v ZŠ Kosova Hora.

Děkujeme všem za účast!

Fotky zde.

Druháci v dílně

Ve čtvrtek 21. ledne si žáci 2. třídy vyzkoušeli práci se dřevem. Pracovali pod odborným vedením lektorky Simony Šeleverové.

Fotky zde.

Od pondělí 4. ledna 2021 až do odvolání  

bude ve škole probíhat  výuka  žáků 1. a 2. třídy. 

Žáci ostatních tříd se budou účastnit POVINNÉ distanční výuky. 

Žáci 1. třídy budou přicházet do školy od 7.35 do 7.45

žáci 2. třídy od 7.50 do 8.00

aby se zamezilo setkávání jednotlivých skupin žáků v šatnách a společných prostorách školy.

Výuka 1. třídy bude končit v 11.20 (ve čtvrtek ve 12.30), 

výuka 2. třídy skončí v pondělí, v úterý a v pátek v 11.40, ve středu a ve čtvrtek ve 12.45.

Školní družina bude zprovozněna v běžném režimu při zachování oddělených skupin

tzn. ranní i odpolední družina.

Prosíme rodiče o kontrolu přihlášení dětí na oběd ve školní jídelně - nutné provést

do čtvrtka 31. 12. do 14.30!

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 4. 1. 2021 zde.

Hrací karta do vánoční hry ke stažení zde.

Mikulášská nadílka

Ani doba koronavirová neodradila svatého Mikuláše a jeho doprovod od každoroční návštěvy světa. Do školy se přišli podívat v pátek 4. prosince a samozřejmě museli dodržet stanovená hygienická nařízení, takže roušky a dezinfekce!

Video zde.

Fotky zde.

Od pondělí 30. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole:

žákům 1. stupně ( 1. - 5. třída) a 9. třídy,

 žákům 6. - 8. třídy v režimu tzv. rotační výuky (střídání prezenční a distanční výuky po týdnech).

Na prezenční výuku nastoupí od 30. 11. žáci 6. třídy, od 7.12. žáci 8. třídy.

Třídy, které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se budou  

POVINNĚ vzdělávat distančním způsobem.

Žáci 2. stupně budou mít upravený rozvrh hodin - informace podají třídní učitelé.

Po celou dobu výuky je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření a nosit roušku.

Školní družina bude zprovozněna v běžném režimu při zachování oddělených skupin, 

tzn. ranní i odpolední družina.

Žáci mohou docházet na obědy do školní jídelny - je nutné žákovi oběd v jídelně PŘIHLÁSIT nejpozději do pátku do 14.30!

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 30.11.2020 zde.

Od středy 18. listopadu 2020 je povolena

osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků na výuce ve škole.

Žáci 1. třídy budou přicházet do školy od 7.35 do 7.45 ,

žáci 2. třídy od 7.50 do 8.00,

aby se zamezilo setkávání jednotlivých skupin žáků v šatnách a společných prostorách školy.

Výuka 1. třídy bude končit v 11.25 ( ve čtvrtek ve 12.20),

výuka 2. třídy skončí v pondělí, v úterý a v pátek v 11.40, ve středu a ve čtvrtek ve 12.35.

Po celou dobu výuky je nutné dodržovat nařízená hygienická opatření - mytí a dezinfekce rukou, nošení roušek (štíty nejsou možné), větrání tříd.

Školní družina bude zprovozněna v běžném režimu při zachování oddělených skupin,

tzn. ranní i odpolední družina.

Žáci budou docházet na obědy do školní jídelny - je nutné žákovi oběd v jídelně PŘIHLÁSIT!

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020 zde.

Třídní schůzky

Online setkání třídních učitelek s rodiči našich žáků se uskuteční ve čtvrtek 12.11.2020.  

Přihlášení provedete přes Google učebnu svého dítěte.

Časový harmonogram schůzek:

Těšíme se na netradiční setkání s Vámi!

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2020 

se od 2. listopadu do 20. listopadu 2020 

zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 

Po tuto dobu dále pokračuje pro žáky POVINNÁ distanční výuka.

Usnesení vlády ČR zde.

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ BĚHEM PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Z důvodu přijetí vládních protipandemických opatření se

zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání

v základní škole s účinností ode dne 14. října 2020 

od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Výuka žáků bude vedena distanční formou.

Sledujte webové stránky školy, informace zde budeme průběžně aktualizovat. 

Informace pro rodiče a žáky

Od 12. 10. 2020 – 23. 10. 2020 bude probíhat střídavá výuka žáků 2. stupně.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná!

V době distanční výuky je možnost odběrů obědů pro žáky  v čase od 11:00 – 11:30 hod  do vlastních jídlonosičů. V případě nezájmu o dotovaný oběd musí rodič nebo žák včas oběd odhlásit!

Od 26. 10. – 30. 10. 2020 budou týdenní podzimní prázdniny.

Také dochází ke zrušení všech zájmových kroužků, a to od 12. 10. – 23. 10. 2020.

Důležité oznámení

Oznamujeme, že ke dni 29. října 2020 bude v naší školní jídelně zrušena pevná telefonní linka s číslem 318 822 120.

 

Pro telefonickou komunikaci se školní jídelnou používejte číslo 607 026 765, pro komunikaci s mateřskou školou telefonní číslo 775 553 924.

Další telefonní čísla naleznete na našich webových stránkách pod záložkou Škola v sekci Kontakty.

                                                                                                                            Robert Kohout, ředitel

Výherci soutěže Okno do budoucnostiV rámci unikátní výstavy Okno do budoucnosti, která byla prezentovaná během září premiérově na naší škole, měli žáci možnost zapojit se do soutěže. Vylosovaní výherci byli odměněni výkonnými powerbankami věnovanými Středočeským inovačním centrem, organizátorem výstavy.

Fotky zde. 

Ředitelské volno

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví vyhlašuji pro žáky naší základní školy v pátek 25.9.2020 ředitelské volno, a to hlavně z důvodu omezeného provozu školní jídelny. 

 

Aby v době čtyřdenního volna mohlo dojít k předpokládanému útlumu epidemie, je třeba dodržovat všechna zavedená opatření, zejména omezit přímé kontakty mezi lidmi, nenavštěvovat místa s velkou koncentrací osob (obchodní domy, kina, společenské akce apod.), důsledně dbát na hygienu rukou, nosit roušky a dodržovat dostatečné rozestupy.

                                                                                                             Robert Kohout, ředitel

Sportovní dopoledne v SedlčanechV úterý 15. září si pro žáky základních škol připravili členové TJ Tatran Sedlčany sportovní hry a soutěže na hřišti Mrskošovna. Moc se nám tam líbilo!

Fotky zde.

Den otevřených dveří

V sobotu 5. září jsme v naší nově zrekonstruované škole měli milou příležitost přivítat širokou veřejnost. Účast byla hojná a nás potěšily pozitivní ohlasy návštěvníků a absolventů školy.

Fotky zde.

Okno do budoucnostije název unikátní interaktivní výstavy, která má svou premiéru na naší škole. Výstavu pořádá Středočeské inovační centrum pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd a Univerzity Karlovy. Jejím cílem je přiblížit žákům zábavnou a přitažlivou formou svět vědy a výzkumu v oblasti přírodních a technických věda a zvýšit tím jejich zájem a motivaci o další studium tzv. STEM oborů (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Prezentují se v ní špičková vědecká pracoviště působící v našem kraji, která se zabývají léčbou rakoviny (BIOCEV), nejintenzivnějším laserovým systémem (ELI BEAMLINES), výzkumem v oblastech astronomie a astrofyziky (Astronomický ústav AV), vývojem energeticky efektivních budov (UCEEB) a jadernou energetikou (Centrum výzkumu Řež). Putovní výstava není pouze kombinací zábavy a poučení, ale zahrnuje i soutěž pro žáky o hodnotné ceny.

Fotky zde.

Video zde.

Zahájení školního roku 2020/2021 a slavnostní otevření zrekonstruované budovy školyV úterý 1. září jsme na školním hřišti zahájili nový školní rok. Při této příležitosti jsme měli čest mezi námi přivítat  paní Jaroslavu Pokornou Jermanovou, hejtmanku Středočeského kraje, pana senátora Jiřího Buriana a další významné hosty, kteří slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou budovu školy s přistavěnými odbornými učebnami. 

Fotky zde.

Video zde.

Zahájení školního roku 2020/2021

proběhne v úterý 1. září od 9.00 hodin na školním hřišti

za účasti hejtmanky Středočeského kraje, paní Jaroslavy Pokorné Jermanové,

pana senátora Jiřího Buriana a dalších významných hostů.

Po úvodu na hřišti bude následovat slavnostní otevření zrekonstruované školy

a odchod žáků do tříd pod vedením třídních učitelů.

V souvislosti s hygienickými opatřeními proti nákaze COVID prosíme všechny zúčastněné,

aby při sobě měli roušky.

Na zahajovací setkání s žáky a jejich rodiči se těší vedení i zaměstnanci školy!