Mateřská škola kosova hora

Vítejte na našich stránkách

Budova MŠ Kosova Hora č. 325 zahájila provoz na dvou třídách 16.11. 1987. V nové budově se nejprve nevařilo, jídlo bylo dováženo ze základní školy. Samostatná kuchyň byla v objektu mateřské školy uvedena do provozu ve školním roce 1988-1989.

Budova mateřské školy je přízemní, podsklepená, její technický stav je dobrý. Nachází se v klidné části obce, obklopena rodinnými domy. V minulých letech prošla několika rozsáhlejšími úpravami (zateplení, výměna oken…). Průběžně se provádějí menší udržovací úpravy. Bezbariérovost prostoru není zajištěna.

V roce 1998 byla přistavena budova školní jídelny s šatnou a hygienickým zařízením (pro děti nedaleké ZŠ). Jídelna je moderně vybavena myčkou nádobí, ohřívacím pultem talířů a dvěma výdejními ohřívacími pulty.

Součástí MŠ je i školní kuchyně (pro děti MŠ a ZŠ) s celkovou hygienickou kapacitou 250 obědů. Se zprovozněním jídelny byl rozšířen sklad potravin do sklepních prostor a zabudován výtah. Vybavení kuchyně je třeba postupně modernizovat.

Během letních měsíců v roce 2018 proběhla rozsáhlá rekonstrukce vzduchotechniky. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Od září 2017 se vaří pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti.

V MŠ jsou dvě třídy se samostatnými ložnicemi, hernou, šatnou, hygienickým zařízením a výdejnou jídla. V průchodu mezi třídami pak nalezneme sklad potravin, sklad čisticích prostředků, metodický a tělovýchovný kabinet, prádelnu se sušárnou, mandlovnu, třídu na doplňkovou činnost, pracovnu vedoucí ŠJ.

Ve třídách dochází postupně k výměně nábytku, podlahových krytin a bezpečnostních krytů radiátorů. Chtěli bychom modernizovat vybavení školy didaktickým materiálem a novými hračkami v herních koutcích tříd..

Na jihovýchodní straně MŠ se rozkládá školní zahrada. Pro zajištění většího bezpečí dětí byly na zahradu instalovány nové herní prvky – pirátská loď, kolotoč, věž se skluzavkou, houpačky …. V letním období chybí možnost otužování dětí vodou (např. bazén, zahradní sprcha…). Využitá je i travnatá plocha před 2. třídou, kde se nachází pružinová houpačka, kreslící tabule a překlápěcí houpačka. Tento prostor je využíván zejména v odpoledních hodinách. Zahrada je pravidelně udržována, péči o travnaté plochy zajišťuje školník ZŠ Kosova Hora.

Z kapacitních důvodů byla od školního roku 2022/2023 otevřena ještě jedna třída v budově ZŠ Kosova Hora. Třída se nachází v přízemí se samostatným vchodem. Je vybavena nábytkem a hračkami s přihlédnutím k věku dětí. Tuto třídu navštěvují předškolní děti a postupně se seznamují se školním prostředím. Pracují podle ŠVP MŠ a platí pro ně stejný Školní řád a režim dne jako v běžné MŠ. Všechny děti se setkávají na akcích MŠ, zahradě, vycházkách, doplňkových aktivitách.

Prostředí mateřské školy je přístupné rodičům i veřejnosti v rámci spolupráce a prezentace. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují hygienické a bezpečnostní normy.