Akce školy, aktuality

DŮLEŽITÁ INFORMACE KE STRAVNÉMU V MŠ !!!

Vzhledem k vzrůstu cen surovin a energií dojde od 1. 1. 2023

k navýšení stravného o 4 Kč u dětí mateřské školy, žáků základní školy a všech zaměstnanců.


DŮLEŽITÉ INFO PRO RODIČE!!!

12. prosince 2022 - návštěva skanzenu ve Vysokém Chlumci (pouze starší děti)

S sebou: batoh, pití a malou svačinku

Návrat na oběd kolem 13:00 hodin

CO CHYSTÁME V MĚSÍCI

PROSINCI 2022

5. 12. 2022 - Mikulášská nadílka

12. 12. 2022 - Vánoce ve Skanzenu Vysoký Chlumec

Program: vánoční výzdoba, tradice a řemesla

Vstupné: 50 Kč (hrazeno z vybraných peněz)

Termín aktuálně přizpůsobíme - Nadílka v MŠ

19. 12. 2022 - Zdobení stromečku pro zvířátka (přinést něco pro

zvířátka)

21. 12. 2022 - Vánoční besídka v KD Sokolovna v Kosově Hoře společně se Základní školou. Začátek od 15:30 hodin


***********************************************************************



Přerušení provozu MŠ

Z důvodu velkého počtu odhlášených dětí z docházky bude provoz naší MŠ v pátek 18. listopadu 2022 přerušen. Více zde.


***********************************************************************

CO CHYSTÁME V MĚSÍCI

LISTOPADU 2022

10.11. 2022 - pečení Martinských rohlíčků ve třídě Žabiček

11.11. 2022 - pečení Martinských rohlíčků ve třídě Berušek a Veverek

14.11. 2022 - Fotografování v MŠ s tématikou Vánoc (fotit se budou

všechny děti, ale není povinnost si soubor zakoupit)

23.11. 2022 - Divadelní představení ,,Kocour Modroočko" - zúčastní se

pouze děti ze třídy Veverek a předškoláci ze třídy

Berušek. Odjezd vlakem v 8:55 hodin. Návrat na oběd.

26.11. 2022 - vánoční jarmark a dílny v budově ZŠ od 9:00 - 11:30

hodin. Do akce se zapojí třída Veverek.

**********************************************************************


POZOR ZMĚNA

24. 10. 2022 bude kroužek Sportík od 15:00 - 16:00 hodin

25. 10. 2022 bude kroužek angličtiny 1. skupiny od 12:30 - do 13:15 hodin a 2. skupiny od 13:15 - do 14:00 hodin

**********************************************************************


DŮLEŽITÉ!!!

Na základě průzkumu docházky v době podzimních prázdnin ve dnech 26. 10. 2022 a 27. 10. 2022 bude v provozu jen jedna třída MŠ (třída žabiček).


**********************************************************************

CO CHYSTÁME V MĚSÍCI

ŘÍJNU 2022

12. 10. 2022 - Prima Vizus - kontrola očí pro přihlášené děti

13.10. 2022 - ,,Cirkus v MŠ" (program s klaunem a pejsky)

19. 10. 2022 - divadelní představení ,,Skřítek Florián"

20. 10. 2022 - ,,Podzimní tvoření rodičů s dětmi" od 16:00 hodin v budově MŠ

24.10. 2022 - ,,Zamykání lesa" - proběhne v dopoledních hodinách

V tento den prosíme, ať si děti přinesou do MŠ batůžek a nějakou dobrůtku

pro zvířátka

25. 10. 2022 - ,,Dračí dopoledne" - proběhne v dopoledních hodinách, kdy s dětmi půjdeme

pouštět draky


**********************************************************************


ZAHÁJENÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ:

Keramika - od 6. 10. 2022, vždy v sudý týden ve čtvrtek od 12:30 - 13:30 hodin

Šikovné ruce - od 3. 10. 2022, vždy v sudý týden v pondělí a úterý od 12:30 - 13:30 hodin, 2 skupiny

Flétna - od 10.10. 2022, vždy v lichý týden v pondělí od 12:30 - 13:30 hodin

Sportík - od 12.10. 2022, vždy v lichý týden ve středu od 15:00 - 16:00 hodin

Angličtina - od 11. 10. 2022, vždy v lichý týden v úterý a ve středu od 12:30 - 13:30 hodin, 2 skupiny