Organizace školy

Provoz mateřské školy je celodenní, od 6:00 - 16:00 hodin. Ráno se děti scházejí ve třídě Berušek. V 6:45 hodin se děti rozchází do svých tříd. K nepravidelnému spojování dochází i v odpoledních hodinách. Rodiče jsou upozorněni pomocí informační tabule. Naše třídy se jmenují Berušky, Žabičky a Veverky. Pedagogický sbor tvoří zástupkyně ředitele, 5 kvalifikovaných pedagogů a 2 asistentky pedagoga MŠ.


Charakteristika vzdělávacího programu

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název ,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je nám vždycky prima" .

Je rozdělen do tří integrovaných bloků: ,,Podzim čaruje, barvy pestré maluje"

,,Zima studená bývá, příroda jen odpočívá"

,,Sluníčko už zase hřeje, celý svět se na nás směje"

Naše motto: ,,Ve školce je každý kamarád, svět spolu půjdeme poznávat"

REŽIM DNE

6,00 - 8,00 hod. - scházení dětí, ranní hry, možnost individuální řízené činnosti

8,00 - 8,30 hod. - ranní kruh kamarádů- smyslové, jazykové a hudební hry, cvičení

8,30 - 9,00 hod. - hygiena, svačina

9,00 - 9,45 hod. - řízená a nepřímo řízená výchovně vzdělávací činnost

9,45 -11,45 hod. - oblékání, pobyt venku

11,45 -12,15 hod. - hygiena, oběd

12,15 -13,45 hod. - odchod dětí s dop. docházkou, hygiena, odpočinek, klidové činnosti

13,45- 14,15 hod. - oblékání, hygiena, svačina

14,15 -16,00 hod. - odpolední zájmové činnosti dětí, volné hry, IP, rozcházení dětí