Platby ve školce


Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 43/2006 Sb.  o předškolním vzdělávání, je stanovena takto:

                        - děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst.2)

                        - děti s celodenní docházkou 400 Kč měsíčně

Úplata za příslušný kalendářní měsíc se hradí nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. 

Platby mohou být bezhotovostní - složenkou nebo příkazem k úhradě na číslo účtu ZŠ a MŠ - 518088460277/0100, popř. v hotovosti do pokladně školy. Další bližší informace o platbě obdrží rodiče na schůzce.

Možnosti snížení úplaty a osvobození od úplaty je specifikovány ve směrnici Úplata za předškolní vzdělávání (viz odkaz níže).

Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, mohou podat v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři spolu s doložením příslušného potvrzení.

Další podrobnosti viz Úplata za předškolní vzdělávání.


Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena takto: celodenní stravné – 46,- Kč 

                                                               celodenní stravné - 7 leté děti - 48,- Kč 

Bližší informace o stravování poskytne vedoucí školního stravování p. Havelková Martina. 


Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvod pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35,odst. 1 d).