Zaměstnanci školy

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Učitelky: 

Eva Sirotková

Mgr. Pavlína Nováková

Asistent pedagoga: Jitka Hlaváčková, Dis.

    Tereza Jiráčková (zástup)

učitelky: 

Renata Červenková

Marcela Pinkasová

Asistent pedagoga: Lenka Macháčková

učitelky: 

Jitka Rybnikářová

Monika Nevlidová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI: 

ŠKOLNICE: Lenka Macháčková

UKLÍZEČKA: Martina Kopelentová