Zaměstnanci školy

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Učitelky:

Eva Sirotková

Mgr. Pavlína Nováková

Asistent pedagoga: Jitka Hlaváčková, Dis.

učitelky:

Renata Červenková

Marcela Pinkasová

Asistent pedagoga: Lenka Macháčková

učitelky:

Jitka Rybnikářová

Monika Nevlidová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

ŠKOLNICE: Lenka Macháčková

UKLÍZEČKA: Pavlína Martinovská