Konzultační hodiny

Pedagogičtí pracovníci

Výchovný poradce

Metodik prevence

Koordinátor ICT