Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Němcová - školní metodik prevence

(konzultační hodiny: pondělí 15.00 - 16.00, dle potřeby kdykoliv po dohodě)

Mgr. Zuzana Chlastáková - výchovný poradce

(konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 14.00, dle potřeby kdykoliv po dohodě)


Cíle školního poradenského pracoviště 


Více informací a potřebnou dokumentaci o činnosti školního metodika prevence a výchovného poradce naleznete po rozkliknutí nabídky Školního poradenského pracoviště v sekcích: