Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Kosova Hora má celkem 9 členů.

1. Za zřizovatele (obec Kosova Hora): Renata Červenková

Lenka Havlíčková (zapisovatel)

Jitka Váňová

2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Pavlína Jíchová

Eva Kašpárková

Martina Kopelentová

3. Za pedagogické pracovníky školy: Lucie Kohoutová

Jana Pištěková, DiS. (předseda)

Monika Valentová (místopředseda)

Ke stažení:

O školské radě (výňatek ze Školského zákona)

Volební řád školské rady