Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Kosova Hora má celkem 9 členů.

1. Za zřizovatele (obec Kosova Hora):        Bc. Ladislav Hodík

                                                                      Lenka Havlíčková (zapisovatel)

                                                               Jitka Váňová

2. Za zákonné zástupce nezletilých žáků:   Pavlína Jíchová 

                                                                        Eva Kašpárková

                                                                        Martina Kopelentová

3. Za pedagogické pracovníky školy:           Lucie Kohoutová

                                                                     Jana Pištěková, DiS. (předseda)

                                                                      Monika Valentová (místopředseda)

Ke stažení:

O školské radě (výňatek ze Školského zákona)

Volební řád školské rady