Volby do školské rady 2021

Průběh voleb:

Do pondělí 6. prosince 2021 mohou zákonní zástupci žáků podat přihlášku kandidáta na člena školské rady za zákonné zástupce.    Ve stejném termínu podávají pedagogičtí pracovníci přihlášku kandidáta na člena školské rady za pedagogické pracovníky.

Přihláška v zalepené obálce s popiskem "Volby do školské rady" musí obsahovat:

Je možné využít příslušný formulář přihlášky na této stránce (v sekci "Ke stažení"). 

Přihlášku je nutno odevzdat nejpozději do 6. 12. 2021 v ředitelně školy nebo třídnímu učiteli. 

Následně budou sestaveny kandidátní listiny pro volby do školské rady.


Termín volby členů za zákonné zástupce i za pedagogické pracovníky byl stanoven na pátek 17. prosince 2021 od 7:00 do 17:00 hodin v budově základní školy.

Oprávněni volit jsou všichni zákonní zástupci žáků školy, případně všichni pedagogičtí pracovníci základní školy, a to odděleně ze svých kandidátů.

Hlasovací lístky budou k dispozici na místě.


Bližší podrobnosti k volbám do školské rady najdete ve volebním řádu.


Ke stažení:

O školské radě (výňatek ze Školského zákona)

Vyhlášení voleb do školské rady

Průběh voleb do ŠR 2021

Výzva k podání písemných přihlášek - zákon. zástupci

Výzva k podání písemných přihlášek - pedagog. pracovníci

Formulář pro přihlášku kandidáta za zákon. zástupce

Formulář pro přihlášku kandidáta za pedagog. pracovníky

Kandidátní listina - zákon. zástupci

Kandidátní listina - pedagog. pracovníci

Výsledky voleb 2021