2. třída

2. třída (2023/2024)

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Němečková

Asistentka pedagoga: Tereza Lišková

Výlet na Pěnkavův dvůr v Takoníně

Dne 16. listopadu jsme se ještě společně s prvňáčky, třeťáky a čtvrťáky vydali na výlet do Pěnkavova dvora v Takoníně u Benešova. Pro děti byl připraven nádherný program s informacemi o životě krále, císaře a rytíře Karla IV. Děti viděly, jak se sedlá rytířský kůň, jak se Karel IV. oblékal do zbroje, jak se píše na pergamen, jak se trestali zločinci, jak se hodovalo nebo spalo. Po skončení vystoupení si děti mohly vyzkoušet zbraně, prohlédnout si prostory dvora, které byly doplněny o vánoční tematiku a poté si mohly zakoupit různé suvenýry. Vystoupení bylo zábavné i poučné a dětem se velmi líbilo. 

Foto zde. 

SVATÝ MARTIN

Den před svátkem svatého Martina jsme si s dětmi připomněli jeho životní příběh a symboly, které se k němu váží. Celý den jsme pojali projektově. Děti plnily úkoly se svatomartinskou tematikou v českém jazyce i matematice a vyrobily si svatomartinské lampiony. Venku byla pro děti připravena šifrovací hra, díky které vyluštily záhadnou tajenku. Během výtvarné výchovy si vyrobily překrásné svatomartinské koníky, kteří nám zdobí naši třídu. Celý den jsme si všichni moc užili.  

Foto zde. 

Dušičky a Halloween ve 2. třídě

Poslední dva říjnové dny jsme se ve druhé třídě zabývali tématem Dušiček a Halloweenu. Děti se

dozvěděly, co oba svátky znamenají a proč se slaví. Během pracovních činností si děti vyrobily krásné

pavoučky, duchy a netopýry, kterými jsme si vyzdobili třídu. Atmosféru Halloweenu umocnily masky,

které si děti do školy přinesly. Český jazyk a matematiku jsme si oživili šifrovací hrou, při níž děti plnily

zadané úkoly. Při jejich správném vyřešení získaly tajenku. Ještě si děti domů odnesly na památku
3D dýni, která obsahovala strašidelné příklady a úkoly z českého jazyka. Společně jsme si vše moc užili. 


Foto zde. 

Drakiáda

Na úterý 24.10. byla naplánována pro celou školu drakiáda. Druháčci si ve dvou skupinkách vyrobili krásné dráčky, které jsme později na louce pouštěli. Celé dopoledne jsme si moc užili a z dráčků jsme měli velkou radost.  

Foto zde. 

Učíme se venku

Krásné podzimní počasí nás o prvouce vylákalo ven ze školních lavic. Na děti čekaly v lese úkoly od zvířátek. Děti si s nimi hravě poradily a získaly tak sladkou odměnu a jedničku do žákovské knížky.  

Foto zde. 

Příprava na vánoční jarmark

Ve druhé třídě začaly přípravy na vánoční jarmark. Děti vyráběly ozdobičky na stromeček. Moc se jim povedly a jejich výroba byla velká zábava. Teď už jen doufáme, že je všechny prodáme.  

Foto zde. 

Svatý Václav ve 2. třídě

Dnes jsme si s dětmi připomněli zítřejší významný den - svátek svatého Václava. Přiblížili jsme si jeho životní příběh a na závěr jsme si vyrobili jeho podobiznu. Dětem se moc povedla. :-)

Foto zde. 

1. třída (2022/2023)

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Matoušková


Pečení jidášků

Týden před Velikonocemi, v pátek 31. března jsme si vyzkoušeli pečení tradičních velikonočních jidášů. Všichni žáci na ně dostali recept, aby si je o Velikonocích mohli upéct i doma. 

Foto zde. 

Ochutnávka exotického ovoce

Ve středu 18. ledna jsme ochutnávali ovoce, které bylo vypěstované v cizích krajích. Pochutnali jsme si!

Foto zde. 

Výroba lodiček
Dne 7. 10. si prvňáci poprvé vyzkoušeli práci ve školní dílně. Vyrobili plachetnici, všem se moc povedla. Práce v dílně se všem moc líbila a rádi si brzy vyrobí něco dalšího.
Fotky zde.